Kada klijent sudi – vreme je za CRM

Kako vreme odmiče tako se promene na tržištu dešavaju sve brže i brže, kako u pogledu kupaca čije se navike i zahtevi menjaju, tako i kod partnerskih kompanija sa kojima sarađujemo duži niz godina. Izmenio se način komunikacije, kupovine, pružanja usluga, a samim tim...