Finansije u praksi – od A do Š

PROGRAM ZA USPEŠAN ULAZAK U SVET FINANSIJA

IZABERITE SVOJ MODUL I UNAPREDITE SVOJU FINANSIJSKU PISMENOST

Program iz oblasti finansija namenjen poslovnim ljudima – postojećim i budućim. Sve odluke u kompanijama (velikim, srednjim, malim, porodičnim, multinacionalnim) trebalo bi da se donose na bazi toga kako će uticati na finansijske performanse i zdravlje kompanije.

Bez obzira da li je naš “background” iz marketinga, proizvodnje, distribucije, razvoja, prodaje ili neke od atraktivnih tehnologija, neophodno nam je finansijsko znanje i veštine ako zaista želimo da razumemo donošenje i sprovođenje odluka, kao i ukupne procese upravljanja kompanijom. S druge strane, pojavljuje se potreba za budžetiranjem ili planiranjem poslovanja kao ključan poslovni i finansijski proces kojim se postavljaju prioriteti i ciljevi u narednom periodu, a proizilaze iz poslovnih prilika i zahtevanih investicija da se iste prilike ostvare. Unapređeno znanje u vezi sa ovim poslovnim i finansijskim procesima i samih ljudi koji su zaduženi za njih, će sasvim sigurno unaprediti Vašu sposobnost da donosite efektivne i efikasne odluke.

Slobodno možemo reći da je NEMOGUĆE napraviti kvalitetan plan ili budžet ili sistem nagrađivanja ako ne razumemo osnovne koncepte finansija, kao i posledice koje oni mogu imati na prethodno rečeno – finansijsko zdravlje kompanije. Zbog toga je jedan od ključnih zahteva u kompanijama – UNAPREĐENJE FINANSIJSKE PISMENOSTI I FINANSIJSKE TRANSPARENTNOSTI.

Ovaj program je “specifičan” iz nekoliko ključnih razloga:

 • Naučiće vas šta računovođe rade i pričaju; neće vas naučiti kako da radite računovodstvo. Poslovni ljudi ne trebaju ovo da uče niti treba da budu zainteresovani to da znaju, ali moraju da razumeju šta računovođe i finansijeri rade i zašto tako rade, kako bi na inteligentan način koristili dobijene informacije – finansijske izveštaje!
 • Govorićemo poslovnim jezikom – ne knjigovodstvenim i računovodstvenim, jer ni ne umemo tako, pošto dolazimo iz biznisa i tako ćemo i predstavljati teme – kako to funkcioniše u praksi. Kroz veliko menadžersko, konsultantsko i predavačko iskustvo, naučili smo da samo na ovakav način možemo da obezbedimo korist polaznicima i klijentima. Mi nismo računovođe, ali odlično znamo da koristimo finansijske izveštaje. Koristimo ih svaki dan i razumemo sve vaše probleme sa njima i želimo da podelimo naše znanje i iskustvo u vezi sa tim.
 • Naglasak će biti na poslovnim pitanjima – postoje brojni kursevi koji su orijentisani na računovodstvo i matematiku. Ovde neće – računovodstvo i matematika će biti alati koji se koriste za procese donošenja odluka u poslovanju kompanija.
 • Čitaćemo i tumačiti realne finansijske izveštaje zajedno i samostalno. Pisaćemo izveštaje i zaključke i komentarisati iste kako bi vam bili od koristi da bolje razumete sopstveno poslovanje i kompaniju.
 • Uključiće i kako svako može da doprinose poboljšanju profitabilnosti i performansama svoje kompanije – Svaki tim koji se bavi investicijama, razvojem, proizvodnjom i donosi finanisjske odluke treba da ima i to znanje i takvog člana tima.
 • Navodićemo mnogo praktičnih primera iz naše bogate menadžerske, konsultantske i predavačke prakse kako se finansijske informacije mogu koristiti, kako su se koristile i kakve su dobre ili loše rezultate dale.
 • Realizovaćemo veliki broj vežbi i realnih primera izveštaja iz svakodnevne poslovne prakse.
 • Omogućava detaljnije informacije o elementima u finansijskim procesima koji mogu poslužiti kao alati menadžerima i rukovodiocima. Ovo uključuje metodologiju kako određene stvari sprovoditi u praksi kao i pojmovnik na kraju uz veliki broj praktičnih vežbi.
 • Dodata vrednost poslovnim ljudima – diskusije o procesu planiranja, budžetiranja, sistema nagrađivanja, merenja i izveštavanja, informacionog sistema, obračuna cene koštanja, nadležnosti i odgovornosti za izveštaje i razultate…

Sačinjen je iz tri pojedinačna modula i to:

 1. Basic – Namenjen je početnicima u poslovanju i finansijama. Fokusira se na razumevanje finansijskih informacija, šta znače, kako mogu da se tumače i kako se do njih dolazi. Polaznicima pruža pregled i daje osnovne informacije o tome kako svet poslovnih finansija funkcioniše – računovodstveni, poreski i upravljački. Na ovaj način se postavljaju osnove o razlikama između različitih uglova i gde se sve na praktičan, kreativan i pametan (inteligentan)način, finansije i finansijske informacije mogu koristiti.
 2. Advanced – Namenjen je svima onima koji žele da dođu do finansijskih informacija i izveštaja o poslovanjau svoje kompanije na mesečnom, kvartalnom, polugodišnjem i godišnjem nivou. Kako praktično kreirati izveštaje za potrebe donošenja i sprovođenja odluka u kompanijama. Polaznici se obučavaju kako da kreiraju izveštaje i koje su pretpostavke i preduslovi neophodni da bi se neki izveštaj mogao napraviti. Uz mnoštvo praktičnih primera, tokom ovog modula, polaznici će dobiti priliku da samostalno kreiraju različite strukture najznačajnijih finansijskih izveštaja za potrebe menadžmenta i donošenja poslovnih odluka. Detaljno razumevanje finansijskih izveštaja i aktivnosti koje treba meriti u poslovanjima kompanije je jedan od ključnih ciljeva ovog modula. Ovim modulom se prevode u praksu sve informacije dobijene u prethodnom o tome kako obezbediti ono što je neophodno za merenje performansi, praćenje isplativosti rezultata kako cele kompanije, tako i poslovnih jedinica (profitnih, servisnih i troškovnih centara), ali i pojedničanih izvora profita – kupaca, proizvoda, prodavaca i njihovog doprinosa povećavanju ili smanjivanju naše uspešnosti i donošenje odluka na bazi finansijskih izveštaja.
 3. Expert – Namenjen je onima koji žele da nauče i koriste ono što piše u izveštajima koje dobijaju ili trebaju da prezentuju nekom rezultate analiza. Kako praktično analizirati rezultate poslovanja kompanije i na osnovu toga sprovoditi promene u konkretnim slučajevima. Kako procenjivati buduće poslovanje i posledice današnjih odluka na buduće finansijsko zdravlje i performanse kompanije – da li pozitivno ili negativno utiče na vrednovanje i vrednost kompanije ili projekta? Ovaj modul obuhvata ključne i najznačanije tehnike finansijke analize koje menadžeri mogu da koriste za donošenje odluka u svim aspektima poslovanja. Finanijska analiza daje vredne alate i metode za donošenje odluka. Ali odluke se moraju DONOSITI I SPROVODITI.

MODUL 1 – BASIC:

Cilj treninga je da se kroz kombinaciju predavanja, velikog broja praktičnih vežbi i praktičnih primera, polaznici osposobe i nauče:

 • Šta su to finansije i čemu služe?
 • Koji su ciljevi u poslovanju iz ugla finansija?
 • Zašto nefinansijeri moraju da znaju ponešto o svemu ovom?
 • Kome su namenjeni izveštaji, kakvi sve izveštaji postoje?
 • Zašto nešto može, a nešto ne može u finansijama
 • Šta se nalazi u bilansu stanja? Imovina VS kapital?
 • Kredit i lizing – razlike i sličnosti? Kako se obračunava kamata – šta mi to nude u banci?
 • Koje informacije se nalaze u bilansu uspeha? Šta su rashodi, a šta troškovi? Na šta plaćamo porez na dobit?
 • Koje informacije se nalaze u cash-flow izveštaju? Šta su prilivi, a šta prihodi? Zašto nemam para, a ima profita?
 • Kako izgledaju zvanični bilansi kompanija na našim prostorima?

 

Kotizacija: 45.000 RSD (cena je bez PDV-a)

Termini – Modul 1: 23-24. februar; 9-10. mart; 23-24. mart.

Lokacija održavanja: Privredna komora Srbije, Beograd

Informacije i prijave: office@omegact.biz

PREDAVAČI:

Milan Mijailović, Ljubomir Jovanović, Srđan Sladoje