Finansije za nefinansijere

[button link=”http://omegact.biz/kontakt/” color =”#FF4500″ size = “3” style = “1” dark = “0” square =”0″ target = “self” ] Prijavite se![/button]

 

Finansije za nefinansijere

Predavači: Milan Mijailović i Ljubomir Jovanović

Seminar koji su predavači održali u poslednjih nekoliko godina više od 100 puta, bilo da je reč o otvorenim seminarima ili kompanijskim in-house obukama, među kojima se posebno izdvajaju najveće na ovim prostorima:NIS Gazpromnjeft,  Apatinska pivara, Carlsberg, Agromarket, Dunav osiguranje, Idea, Delta, Frikom, MK commerce, Pharmanova, Melmaks BM, Agrokor, Konzum, Jamnica, Nexe grupa, Vipnet Hrvatska, Telekom Srpske, Elektroprivreda BiH.

Cilj seminara:

Ko tu kome više treba: menadžeri finansijama ili finansije menadžerima?

Kako biste spontano odgovorili na sledeća dva pitanja?

 • Da li Vas kupovina stana čini bogatijim ili siromašnijim?
 • Da li bi se Vaš odgovor promenio, ako bi taj isti stan kupovali na kredit?

 

Verovali ili ne, svako od nas je izložen finansijskim konceptima gotovo svaki dan: kada želimo da pozajmimo novac da bismo kupili automobil ili stan, kad odlazimo u penziju, kada želimo da pokrenemo sopstveni biznis, kada donosimo odluke o nabavci… Stoga, čak iako nenameravate da jurite karijeru na pozicijama vezanim za finansije, od izuzetnog je značaja poznavanje bar osnovnih finansijskih koncepata. Ovo važi i u obrnutom pravcu, ako želite uspešnu karijeru u finansijama, nije dovoljno samo poznavanje finansijskih pravila, već morate poznavati i razumeti ostala područja biznisa, uključujući i marketing, računovodstvo, proizvodnju, i tako dalje, a sve u cilju donošenja boljih finansijksih odluka.

Možete da probate da pobegnete, ali se ne možete sakriti! (You Can Run, but You Can’t Hide!)

Finansije su i biće deo naših života, bez obzira koji poziv izabrali i koju karijeru odabrali. Tokom života biće veliki broj odluka, kako na poslovnom, tako i na privatnom planu, kada moramo da donesemo odluke koje su povezane sa finansijskim posledicama. Stoga je bitno da imate osnovna znanja o osnovnim finansijskim principima i pravilima. Finansijske posledice su prisutne u bukvalno svakoj poslovnoj odluci, i nefinansijski menadžeri i izvršioci moraju poznavati dovoljno dobro finansije kako bi uključili iste u svoje specijalizovane analize.

I što smo više i bolje pozicionirani na hijerarhijskoj lestvici, to ćemo više vapiti za znanjima iz finansija i razumevanja istih. Iz ovog razloga, svaki menadžer u biznisu, bez obzira na osnovu dominatnu profesiju i orijentaciju bi trebao da se vodi računa o finansijama:

 •      Da li ste rukovodilac koji donosi odluke koje imaju finansijske posledice, a niste ekonomista?
 •      Da li želite da pratite i analizirate finansijski uspeh Vaše organizacije?
 •      Da li želite da znate ko najviše, a ko najmanje doprinosi (ne)uspehu Vaše organizacije?
 •      Kako poslovne odluke utiču na kratkoročnu ili dugoročnu likvidnost, rentabilnost i profit?
 •      Kako merimo rezultate poslovnih odluka i koji su kriterijumi merenja rezultata?
 •      Koje su posledice podbačaja ili prebačaja plana?
 •      Finansije u praksi i finansije u knjigama moguće i željeno stanje?
 •      Da li želite da na praktičan i jednostavan način učite o finansijama?
 •      Koja je razlika između računovodstva i kontrolinga?
 •      Da li želite da razumete o čemu finansijeri i računovođe razgovaraju?

 

Osnovne teme seminara:

 • Uvod u računovodstvo i finansije.
 • Finansijsko i upravljačko računovodstvo (kontroling).
 • Računovodstvena ili bilansna ravnoteža.
 • Bilans stanja.
 • Sredstva – imovina: osnovna, obrtna.
 • Obaveze: kratkoročne, dugoročne.
 • Bilans uspeha.
 • Princip vremenskog razgraničenja.
 • Bilans tokova gotovine.
 • Amortizacija i metodi obračuna amortizacije.
 • Trgovina i nabavna vrednost prodate robe.
 • Metode vođenja zaliha (FIFO, LIFO, prosečne cene) i posledice odabranog metoda.
 • Upravljanje obrtnim kapitalom (Working Capital Management)
 • Operativni ciklus gotovine.
 • Tokovi gotovine i indirektan metod određivanja neto priliva gotovine.
 • Analiza bilansa.
 • Finansijski pokazatelji (stopa bruto marže, koeficijent obrta zaliha, stopa prinosa na zalihe, pokazatelj duga, pokazatelji likvidnosti, period naplate potraživanja, period plaćanja dobavljačima, profitna stopa, koeficijent obrta imovine, pokazatelji rentabilnosti).
 • Du Pont model rentabilnosti.
 • Vrste troškova: fiksni, varijabilni, mešoviti.
 • Analiza rentabilnosti, krive rentabilnosti.
 • Prag rentabilnosti (CVP – Cost Volume Profit analiza)
 • Obračun proizvodnje i cene koštanja.
 • Finansijsko planiranje i pripremanje operativnog budžeta.
 • Paretovo pravilo i primena principa 20:80 u donošenju upravljačkih odluka.
 • Analiza rentabilnosti, krive rentabilnosti.
 • Finansiranje poslovanja.
 • Lizing.
 • Upravljanje potraživanjima, faktoring.

 

Za potrebe praktičnog rada koriste se zvanični finansijski izveštaji kompanija iz različitih privrednih grana: proizvodnja, trgovina, usluge, kako bi se učesnici što bolje upoznali sa potencijalnim opasnostima koje se odnose na likvidnost u različitim branšama.

Kome je seminar namenjen :

 • top menadžerima, naročito nefinansijskim menadžerima koji treba da razumeju osnove finansijskih principa i izveštavanja;
 • svima onima koji žele da nauče kako da mere rezultate poslovnih odluka;
 • veoma je koristan svima koji donose poslovne odluke koje direktno ili indirektno utiču na dugoročnu ili kratkoročnu likvidnost poslovanja kompanije;
 • svima onima koji su u prilici da odlučuju o saradnji sa određenim partnerima, na osnovu kojih informacija povećati verovatnoću donošenja ispravne odluke;
 • naročito koristan je i za početnike u finansijama, koji žele da steknu uvid u celinu finansija, uoče razlike između finansija, kontrolinga i računovodstva i da se pripreme za odgovornije pozicije.

 

Koje su koristi od seminara:

Za pojedince

 • bolje razumevanje odluka top menadžmenta
 • dobijanje „big picture“ poslovanja kompanije
 • razumevanje sopstvenog dela i područja vođenja poslova i kako utiču na poslovanje celokupne organizacije
 • upoznavanje sa alatima koji omogućavaju poboljšanje sopstvenih i rezultata cele organizacije
 • kako na podređene i svoje timove lakše preneti zadatke, a da svi razumeju zbog čega se nešto traži
 • bolji i korisniji feed-back na osnovu poznavanja finansija
 • priprema za odgovornije funkcije i stvaranje preduslova za napredovanje u hijerarhiji

 

Za kompanije

 • podizanje nivoa svesti o posledicama poslovnih odluka na finansijske rezultat poslovanja i zdravlje kompanije
 • uvođenje „rečnika“ argumenata za efikasniju poslovnu komunikaciju unutar i između odeljenja
 • poboljšanje komunikacije i koordinacije između odeljenja razumevanjem terminologije i razumevanjem o čemu se priča na sastancima
 • poznavanjem osnova finansija ubrazavaju se procesi donošenja odluka
 • „filter“ za menadžere o načinu razumevanja i šta misle o potrebama za ovakvim znanjem
 • povećanje finansijske pismenosti sa ciljem povećanja efektivnosi i efikasnosti poslovanja
 • podizanje nivoa kompetencija menadžera, a odluke postaju kvalitetnije s novim pogledom na poslovanje
 • promovisanje potrebe za finansijskim planiranjem u svakom segmentu poslovanja
 • stvaranje preduslova za uvođenje sistema odgovornosti za ostvarene rezultate
 • omogućavanje ocenjivanja na osnovu učinka
 • priprema za uspostavljanje sistema nagrađivanja na osnovu postignutih rezultata

Leave a Reply