Na redovnom godišnjem sastanku Agrokor koncerna koji se održao u Zagrebu 22.2.2013. naš konsultant i predavač Milan Mijailović je kao jedini eksterni predavač održao predavanje na temu “Uloga ljudskih resursa u strateškom restrukturiranju kompanije“…

Milan je preneo svoje bogato menadžersko i konsultantsko iskustvo predstavnicima ljudskih resursa svih članica koncerna u vezi sa mogućnostima restrukturiranja kompanija uz prezentaciju brojnih primera i praktičnih rešenja. Izazovi restrukturiranja predstavljaju jednu od najvažnijih tema Agrokora u 2013.

organizacija; upravljanje prodajom; kontroling; finansije; organizaciona transformacija; consulting; konsalting; seminari; edukacije;