FINANSIJE U PRAKSI, Beograd, apr-maj 2018.

Tokom aprila i maja prva generacija polaznika uspešno je završila prvi nivo škole finansija FINANSIJE U PRAKSI. Prvi nivo se sastojao od tri dvodnevna modula tokom kojih je fokus bio na razumevanju finansijskih informacija, šta znače, kako mogu da se tumače i kako se...