Internet: prodaja, marketing ili oba?

Počećemo sa činjenicom da je online prisustvo neophodno, makar ga sveli samo na komunikaciono i marketinško. Vebsajt je postao lična karta svake kompanije. Preporuke klijenata koje su primarno išle od usta do usta, danas su dostupne kroz veliki broj „ocena“ i...

Klackalica – ORGANIZACIONA TRANSFORMACIJA

Koliko jasno poznajete razlike između uzroka, simptoma i posledica trenutnog stanja u Vašem poslovanju? Ne brinite. Većina ljudi ne razume razliku, a još manje odakle početi i kojim redosledom ih rešavati. Problem kutije Recimo da kupci ne kupuju dovoljno proizvoda...

Kada klijent sudi – vreme je za CRM

Kako vreme odmiče tako se promene na tržištu dešavaju sve brže i brže, kako u pogledu kupaca čije se navike i zahtevi menjaju, tako i kod partnerskih kompanija sa kojima sarađujemo duži niz godina. Izmenio se način komunikacije, kupovine, pružanja usluga, a samim tim...