Hoćete li ostati na tržištu u narednih par godina?

Hoćete li ostati na tržištu u narednih par godina ukoliko ne prilagodite Vašu strategiju i model poslovanja novonastalim okolnostima? Vreme prolazi, tržište se promenilo, kao i očekivanja kupaca… Odnos sa klijentima je postao frekventniji, ekonomija se usporila, a Vi...

Nelikvidnost je posledica

Sa kojom količinom argumenata i istine ste spremni da se suočite danas, ako ranije niste? Nema više vanrednog stanja, nastavili ste sa radom i nadate se brzom povratku u redovno i normalno poslovanje. Postoji samo jedan problem – sve se usporilo i nekako se ne vraća...

Kako komunicirati sa remote timovima? – II DEO

Objavljivanjem ovog članaka polako se odvajamo od naših likova – Marka i Petra, koji su nastali sa željom da na slikovit način predstavimo rad od kuće iz ugla zaposlenog, i pomognemo rukovodiocima da ih bolje razumeju. Ovaj članak ima zadatak da odgovori na sledeća...

Kako komunicirati sa remote timovima? – I DEO

Baš kao što smo vam obećali, nastavljamo sa objavljivanjem članaka o Marku i Petru kako bi na slikovit način predstavili rad od kuće iz ugla zaposlenog, i pomogli rukovodiocima da ih bolje razumeju. Ovaj članak se bavi sledećim temama: Važnost komunikacije i poverenje...

Kako rukovoditi ljudima? – III DEO

Kao što smo već najavili, tokom narednog perioda objavljivaćemo seriju članaka o Marku i Petru kako bi na slikovit način predstavili rad od kuće iz ugla zaposlenog, i pomogli rukovodiocima da ih bolje razumeju. U ovom tekstu se upoznajemo i sa Ilijom koji nažalost za...

Kako rukovoditi ljudima? – II DEO

Kao što smo u prethodnom tekstu najavili, nastavljamo sa objavljivanjem serije članaka o Marku i Petru kako bi na slikovit način predstavili rad od kuće iz ugla zaposlenog, i pomogli rukovodiocima da ih bolje razumeju. Teme ovog članka su:Moć navike Navike u vreme...