Leadership program

Ovog meseca održan je prvi modul Leadership programa u kompaniji Standard za dve grupe menadžera iz Ćuprije i Prnjavora. Tema prvog modula programa Leadership je Razvoj menadžerskih veština. Ovaj modul je prošlo ukupno 39 mladih menadžera, sa namerom da se izgrade i...