Organizaciona Transformacija

Organizaciona transformacija

Svaka kompanija je unikat i ima sopstveni specifični poslovni model, sa sopstvenim zahtevima i organizacijom poslovanja.

Iz napred navedenih razloga, Omega Consulting Team ne nudi gotovo rešenje za sve vaše probleme, jer takva postoje samo u teoriji, već predlaže kreiranje najefektivnijeg rešenja kao rezultat detaljnog pristupa i dizajniranja, kroz proces koji podrazumeva sprovođenje određenih koraka i/ili primenu nekih od predloženih alata, a sve u skladu sa zahtevima i potrebama klijenata, ali i našeg iskustva u radu sa više desetina kompanija koje pripadaju različitim delatnostima.

Za svaku pojedinačnu kompaniju, kao pomoć i podršku, ne samo u procesu donošenja, već i sprovođenja nekih od najbitnijih menadžerskih odluka, članovi Omega Consulting Team – a su u prilici da ponude sledeće usluge:

 • Ocena boniteta (rejtinga) kompanije
 • Analiza poslovnih procesa
 • Kreiranje organizacione strukture
 • Izrada opisa poslova
 • Pomoć pri uvođenju/izmeni informacionog sistema u poslovanju kompanije
 • Kreiranje poslovnih politika
 • Kreiranje kategorizacije kupaca
 • Proces planiranja – osnovna upravljačka alatka
 • Izrada biznis (poslovnog) plana
 • Izrada stimulativnih sistema nagrađivanja
 • Unapređenje kompetencija vlasnika i top menadžera
 • Učešće u donošenju i sprovođenju upravljačkih odluka

Omega Consulting Team