CHANGE MANAGEMENT

saznajte više

Promene su jedina stalna kategorija u prirodi i u zajednici ljudi. Od atmosferskih do političkih, od malih do upečatljivih i suštinskih, sastavni su deo svake organizacije i zahtevaju stalno prilagođavanje zaposlenih i resursa poslovanja. Prilagođavanje samo po sebi nije dovoljno da bi organizacija išla u željenom pravcu razvoja i uspeha.

Potrebno je inicirati konstruktivne promene i znati upravljati njima, a ovo zahteva proaktivan pristup koji podrazumeva predviđanje budućih događaja, stvaranja potrebne klime za promene i odgovarajuće okruženje koje može da omogući da se promene odvijaju u željenom pravcu. Sve su to zahtevi koji se stavljaju pred menadžment organizacije. Sposobnost menadžmenta neke organizacije ogleda se u mogućnosti prenosa pozitivne energije prema promenama na sve strukture zaposlenih i podrške koju tom prilikom dobijaju.

Šta podrazumeva change management

 

Zajednički imenitelj svih razloga za uspeh u poslovanju jedne organizacije jesu poštovanje i poverenje ili kako da se uspešno upravlja konfliktima u okviru jedne organizacije. Organizacija ne može izbeći konflikte, već može samo koristiti alate u cilju upravljanja različitim konfliktima. Dodatno je važno znati kako da se konflikti drže u zoni konstruktivnog konflikta i da se ne dozvoli da postanu destruktivni.

Treba napomenuti jednu važnu stvar, a to je da se poštovanje i poverenje ne uvode u organizaciju pričajući zaposlenima kako treba da veruju jedni drugima, kako treba da uživaju u međusobnim razlikama itd…

Prava promena je skupa i spora, jer je potrebno promeniti načela koja su nam u prethodnom periodu obezbedila uspeh u poslovanju. Pogotovo za one koji veruju u uspeh preko noći, koji hoće sad i hoće sve…

5

Svaka kompanija prolazi kroz određene faze rasta i razvoja, tako da je neophodno da se zaposleni, a naročito menadžeri koji upravljaju istim, upoznaju sa takvim zakonitostima različinih faza u životnom ciklusu kompanije. Učesnici treninga upoznaće se sa karakterističnim izazovima, odnosno normalnim i patološkim problemima u svakoj od pojedinačnih faza razvoja kompanija. Takođe, svaki pojedinačni stadijum u životnom ciklusu kompanija ima različite potrebe i zahteve u pogledu ciljeva koje treba ostvariti i načina upravljanja kompanijom. A za prethodno treba pripremiti odgovarajuće materijalne i nematerijalne resurse.

9

Veliko olakšanje u zahtevnom poslu upravljanja kompanijama, predstavlja saznanje kako kompanija prolazi kroz različite faze u svom životnom ciklusu i koji su izazovi koji istu očekuju u svakoj pojedinačnoj fazi, a sve sa ciljem da kompanija efikasno pređe u narednu fazu i izbegne opasnosti preranog starenja ili usporavanja poslovanja koje mogu konačno prouzrokovati prestanak poslovanja. Poznavanje životnih ciklusa kompanija pomaže menadžerima da lakše upravljaju kompanijama, ali i ostalim zaposlenima da bolje razumeju šta mogu očekivati od svojih kompanija.

Cilj i teme Change management treninga

 

Trening Change management ima za cilj da nauči polaznike kako se potreba za promenom otkriva i formuliše, šta se sa saznanjima radi, kako se pridobijaju i motivišu zaposleni da učestvuju u promenama i kako se sprovodi i implementira promena.

Osnovne teme treninga:

 • Upravljanje promenama.
 • Kratkoročna efektivnost i efikasnost.
 • Dugoročna efektivnost i efikasnost.
 • Stilovi dobrog i lošeg upravljanja.
 • Konflikt stilova.
 • Mit o idealnom menadžeru.
 • Uzajamno poštovanje.
 • Šta je dobar menadžer?
 • Definisanje odluka.
 • Predviđanje efikasnosti sprovođenja odluka?
 • Odnos nadležnosti i ovlašćenja.
 • Osnovni konflikti u organizacijama.
 • Konflikt interesa.
 • Uzajamno poverenje.
 • Životni ciklusi preduzeća.
 • Faze rasta i razvoja.
 • Faze starenja.
 • Koji problemi su normalni, a koji patološki?
 • Glavne promene u toku životnog ciklusa.
 • Šta je neophodno u svakoj od pojedinačnih faza rasta?
 • Da li mogu i mlade organizacije da “ostare”?
 • Koji su to preduslovi bez kojih se ne može preći u sledeću fazu?

u
 • Koje su kritične tačke?
 • Upravljanje životnim ciklusima preduzeća.
 • Od čega zavisi vitalnost i poslovna sposobnost preduzeća?
 • Stilovi rukovođenja u životnom ciklusu kompanije.
 • Različitosti u upravljanju u različitim fazama rasta.
 • Različiti ljudi u različitim fazama?
 • Kako od preduzetničke postati profesionalna kompanija?
 • Delegiranje i/ili decentralizacija – problemi, zamke, uputstva.

Kompetencije koje razvijaju polaznici Change management treninga

 

5
 • razumevanje zašto je promena važna,
 • razumevanje zašto je otpor prema promenama veliki,
 • kako se vrši dijagnoza stanja i utvrđivanje potreba za promenama,
 • kako se vrši analiza i traženje mesta za poboljšanja,
 • ko sve treba da učestvuje u promenama,
 • kako se bira tim koji će doneti i sprovoditi promene,
9
 • kakav je proces odlučivanja o promenama koji u praksi ima efekta,
 • koje su sve faze menadžmenta promena,
 • kako se promene procenjuju i usklađuju sa potrebama klijenata i tržišta,
 • kako se promene procenjuju i usklađuju sa potrebama i mogućnostima kompanije,
Z
 • kako komunicirati promenu i prilagoditi je različitim tipovima osoba,
 • koji karakterne osobine su važne za podršku promena,
 • kako se promena sprovodi,
 • kako zadovoljiti različite interese,
 • šta raditi sa osobama koje se suprotstavljaju promenama.

Ko je predavač treninga Change management

 

Milan Mijailović

Osnivač, konsultant i predavač u Omega Consulting Team u. Kao poslovni konsultant radio je poslednjih 15 godina u velikom broju privrednih društava u regionu Jugoistočne Evrope, u zemljama ZND – a, Švajcarskoj, Engleskoj i na Kipru. Poslovno iskustvo, znanje i kompetencije Milan je unapređivao radom u realnom privrednom okruženju, uključujući i rad na različitim menadžerskim pozicijama, među kojima su i pozicije izvršnog direktora i člana Borda direktora ili Upravnih odbora kompanija (od malih kompanija do velikih kompanija sa 10.000 zaposlenih).

Metodologija rada

 

Posebna pažnja poklanja se osmišljavanju treninga, kao i načinu izvođenja, a sve u cilju što boljeg integrisanja znanja u praksi. Da bi se prethodno postiglo, svaki pojedinačni trening je organizovan sa jasnom strukturom i dinamikom pri čemu će polaznici biti u procesu učenja sa provežbavanjem:

w
 • U okviru treninga postoji i praktično vežbanje, u kojima učestvuju svi polaznici, a provežbane situacije mogu se koristiti u praksi.
 • Vežbe se izvode u formi prezentovanja, provežbavanjem tehnika ili pisanoj formi simulacijom realne situacije.
 • Trening vežbe se rade pojedinačno, u parovima, grupama a na ovom treningu postoje i vežbe koje rade svi učesnici zajedno. Ovom raznovrsnošću se simuliraju realne poslovne situacije.
 • Na početku vežbe predstoji objašnjenje i demonstracija vežbe pred grupom.
 • Svi učesnici kroz obavezu praćenja vežbi i ocenjivanja osoba koje vežbaju tako izoštravaju svoja znanja i posmatranje kako treba pravilo prezentovati u svakoj zadatoj situaciji, odnosno uče šta je bilo ispravno, a šta je potrebno unaprediti.
Z
 • ​U realizaciji treninga učestvuje trener sa dugogodišnjim praktičnim iskustvom na sprovođenju promena u poslovnom okruženju, što omogućava odlično prilagođavanje potreba polaznika, savladavanje zadataka i bolje uočavanje njihovih slabosti i dobrih strana.
 • Primeri iz trenerske i konsultantske prakse – na osnovu sopstvenih iskustava trenera iz menadžerske karijeri i u vođenju treninga.

ZAINTERESOVANI?

Pošaljite nam vaše podatke preko formulara, pišite nam na mejl ili nas kontaktirajte na +381 64 147 4472.

15 + 4 =

Zašto da izaberete Omega Consulting Team?

 

godina poslovanja

zadovoljnih klijenata

konsultantskih projekata

održanih treninga