OUTSOURCE CHRO

saznajte više

Svaka kompanija je unikat i ima sopstveni specifični poslovni model, sa sopstvenim zahtevima i organizacijom poslovanja.

Mala i srednja preduzeća često osete da im je potrebna pomoć, ali nisu sigurne odakle da krenu, a ni da im HR funkcija zaista treba, a trošak je. Angažovanje eksternih agencija za regrutaciju kratkoročno je uspešno, ali ostaje i dalje mnogo nerešenih problema. U ovakvim slučajevima, Omega Consulting Team postaje partner za uvođenje HR funkcije kroz projekat.

Zajedno kreiramo najefektivnija rešenja kao rezultat detaljnog pristupa i dizajniranja, kroz proces koji podrazumeva sprovođenje određenih koraka i/ili primenu nekih od predloženih alata, a sve u skladu sa zahtevima i potrebama klijenata, ali i našeg iskustva u radu sa više desetina kompanija koje pripadaju različitim delatnostima.

DEFINISANJE ORGANIZACIONE STRUKTURIRE

Kreiranje organizacione šeme

Izrada sistematizacije radnih mesta

i

Izrada opisa radnih mesta

Izrada procesa i procedura

Izrada baze znanja za zaposlene

KAKO CHIEF HR OFFICER STRATEŠKI DOPRINOSI KOMPANIJI?

 

 • prepoznaje različite faze razvoja organizacije i prilagođava organizacionu strukturu njenim potrebama
 • učestvuje u donošenju strategije kompanije i pripremama organizacije za potrebne transformacije poslovanja (change management)
 • sugeriše menadžmentu na organizacione „bolesti“ i predlaže metode „lečenja“ organizacije
 • definiše i uvodi promene potrebne za profesionalizaciju kompanije – uvođenje funkcija podrške (finansije, administracija, ljudski resursi), organizaciono strukturiranje (kreiranje organizacione šeme, opisa poslova, sistematizacije, procedura rada)
 • uvodi procese u okviru službe ljudskih resursa (Talent acquisition, Onboarding, Carrier Planning, Performance Management, Talent Development…)

RAZVOJ STRATEGIJE ZAPOŠLJAVANJA

EMPLOYER BRANDING – IMIDŽ POSLODAVCA

 

 • Definisanje kompanijskih vrednosti
 • Kreiranje plana internog marketinga
 • Uvođenje alata za jačanje employer branding-a
 • Edukacija menadžmenta o employer branding-u
 • Kreiranje alata za upravljanje procesom selekcije i regrutacije
 • Kreiranje employee journey
 • Kreiranje programa benefita na nivou kompanije

 

RAZVOJ ZAPOSLENIH

 

 • Analiza potencijala zaposlenih i njihovih preferenci
 • Analiza potreba za obukama, priprema, sprovođenje i evaluacija obuka
 • Upravljanje ciklusom procene zadovoljstva i angažovanja zaposlenih, identifikovanje oblasti koje zahtevaju poboljšanje i izrada plana za povećanje stepena zadovoljstva i angažovanja
 • Integracija zaposlenih i rad na unapređenju međuljudskih odnosa

STRATEŠKO PLANIRANJE RADNIH MESTA

  1. Kreiranje plana radnih mesta prema projektovanoj strategiji
  2. Kreiranje strategije i plana regrutacije i selekcije odgovarajućih kadrova za potrebna radna mesta

MERENJA U DOMENU LJUDSKIH RESURSA

  1. Uvođenje performance management-a, KRI, KPI
  2. Planiranje i izrada predloga budžeta u domenu ljudskih resursa
IZRADA NACRTA DOKUMENATA
  1. Politike ljudskih resursa
  2. Kodeks ponašanja

Imate pitanja za nas?

Pošaljite nam poruku putem formulara ili nam pišite na mejl.

3 + 3 =

Zašto da izaberete Omega Consulting Team?

 

godina poslovanja

zadovoljnih klijenata

konsultantskih projekata

održanih treninga