PREZENTACIJE - TRENINZI - SPECIJALI

Onlajn i uživo. Budite najbolji. Pri vrhu je uvek najmanja gužva.

saznajte kako

Povećajte svoje kompetence i kompetence ključnih ljudi u kompaniji

PREZENTACIJE

Interaktivne prezentacije u trajanju do 4 sata, iz oblasti organizacije, prodaje, marketinga, finansija i ljudskih resursa. Održavaju se onlajn putem alata za rad na daljinu, ili u vašem poslovnom prostoru, u vreme koje odgovara vašoj organizaciji posla. Edukujte vaše zaposlene, na za vas bitnu temu i dobijte odgovore na pitanja koja su za vas najvažnija.

TRENINZI

Jednodnevni i dvodnevni treninzi iz oblasti organizacije, prodaje, marketinga, finansija i ljudskih resursa. Održavaju se onlajn putem alata za rad na daljinu ili u Omega Consulting Team trening centru u Beogradu radnim danima ili vikendom. Svi treninzi su u formi interaktivnih radionica, uz odgovarajući prateći elektronski ili štampani materijal za rad.

SPECIJALI

Specijalistički programi u trajanju od 8 do 10 dana, organizovani u više modula tokom par meseci, sa puno praktičnih vežbi i domaćih zadataka u pauzama između modula. Održavaju se onlajn putem alata za rad na daljinu, ili uživo u Beogradu i na različitim atraktivnim lokacijama u okolini. Najefikasniji i najefektivniji način za učenje i brzu primenu naučenog u praksi.

Treninzi

Jednodnevni i dvodnevni treninzi iz oblasti organizacije, prodaje, finansija i ljudskih resursa. Održavaju se onlajn putem alata za rad na daljinu ili u OCT trening centru u Beogradu radnim danima ili vikendom. Svi treninzi su u formi interaktivnih radionica.

17-18.3.2020. Kako da rukovodite ljudima i sprovodite donete odluke

Trening je namenjen:

 • vlasnicima i direktorima kompanija
 • srednjem i top menadžmentu
 • tim liderima
 • svima koji žele da nauče da vode ljude

Neka od znanja koja ćete usvojiti su:

 • Kako da se donete odluke sprovedu
 • Kako da prepoznate promene koja dolaze i njihove uticaje na tim
 • Kako da gradite odnose i komunikaciju sa donosiocima odluka i onima koji utiču na odluke
 • Na koji način se stvaraju potrebe i navike da su promene dobrodošle i neizbežne
 • Kako stvoriti atmosferu u kojima će se odluke sprovoditi i time postizati rezultati

Predavači:

 • Miloš Tomanović
 • Ivana Todorić

 

31.3-1.4.2020. Finansije za nefinansijere

Trening je namenjen:

 • vlasnicima firmi koji donose poslovne odluke koje direktno ili indirektno utiču na dugoročnu ili kratkoročnu likvidnost poslovanja
 • top menadžerima, naročito nefinansijskim menadžerima koji treba da razumeju osnove finansijskih principa i izveštavanja
 • menadžerima koji žele da nauče kako da mere rezultate poslovnih odluka

Nakon treninga možete da:

 • pratite i analizirate finansijski uspeh vaše organizacije
 • lakše donosite odluke koje imaju finansijske posledice, iako niste ekonomista
 • procenjujete ko najviše, a ko najmanje doprinosi (ne)uspehu vaše firme
 • procenjujete koje su posledice podbačaja ili prebačaja plana
 • zaključujete kako poslovne odluke utiču na kratkoročnu ili dugoročnu likvidnost, rentabilnost i profit

Predavači:

 • Ljubomir Jovanović
 • Srđan Sladoje

saznajte više

7-8.4.2020. Leadership u IT kompaniji

Trening je namenjen:

 • top i srednjem menadžmentu u IT kompanijama
 • tim liderima
 • svima koji žele da nauče da vode IT stručnjake

Neka od znanja koja ćete usvojiti su:

 • Kako biti lider kog ljudi žele da prate
 • Koji će pristup doneti uspeh u implementaciji ideja
 • Pristup kako najbolje implementirati promene
 • Kako iskoristiti snagu poverenja i poštovati ključni motor za postizanje visokih rezultata
 • Sitne, ali značajno uticajne komunikacione sposobnosti tim lidera

Predavači:

 • Miloš Tomanović
 • Ivana Todorić

 

12-13.5.2020. Poslovno planiranje

Trening je namenjen:

 • top menadžerima, naročito nefinansijskim menadžerima koji treba da razumeju ulogu i proces poslovnog planiranja u kompaniji
 • finansijskim direktorima, finansijskim kontrolorima, planerima, analitičarima
 • svima onima koji donose upravljačke odluke na različitim nivoima upravljanja u kompaniji
 • menadžerima koji žele da se upoznaju kako se realizuje poslovno planiranje
 • menadžerima koji učestvuju u donošenju investicionih odluka

Neke od veština i znanja koja ćete usvojiti su:

 • Šta je tačno i čemu služi biznis plan
 • Koje su glavni kriterijumi za ocenu biznis plana
 • Koji su to pokazatelji važni u biznis planu i kako se ocenjuju
 • Ako kompanija namerava da se širi, odakle će obezbediti izvore finansiranja za širenje
 • Ko sve treba da učestvuje u izradi poslovnog plana kompanije
 • Plan kapitalnih ulaganja, prodaje, profita i gotovine – koja je razlika i kao do njih
 • Kako planiranti bilanse i budžetirate troškova poslovanja

Predavači:

 • Milan Mijailović
 • Ljubomir Jovanović
16-17.6.2020. Upravljanje nabavkom i zalihama

Trening je namenjen:

 • vlasnicima i direktorima malih i srednjih preduzeća
 • direktorima nabavke, menadžerima nabavke, referentima nabavke
 • zaposlenima koji učestvuju u procesu nabavke kako posredno, tako i neposredno, i od kvaliteta izvršenja njihovog posla zavisi uspešnost upravljanja nabavkom i zalihama
 • zaposlenim u raznim sektorima kompanije koji učestvuju u upravljanju zalihama
 • svima onima koji su u prilici da odlučuju o saradnji i uslovima te saradnje sa dobavljačima, na osnovu kojih informacija povećati verovatnoću donošenja ispravne odluke
 • talentovanim i perspektivnim menadžerima na koje kompanija dugoročno računa

Koje su koristi od treninga i šta ćete savladati:

 • dobijanje smernica kako uspešno upravljati nabavkom i zalihama;
 • razumevanje sopstvenog dela i područja vođenja poslova i kako utiču na poslovanje celokupne organizacije;
 • prilagođene vežbe koje su koncipirane na praktičnim primerima;
 • interakcija među polaznicima koja omogućava da se primeti i čuje kako to rade drugi;
 • upoznavanje sa određenim „pravilima“ poslovanja koja su zasnovana na merenjima;
 • veliki broj primera iz prakse od strane predavača koji imaju bogato iskustvo u ovim oblastima
 • olakšavanje donošenja odluka u uslovima nekoliko različitih opcija.

Predavači:

 • Ljubomir Jovanović
 • Miljan Dimitrijević

saznajte više

Specijalistički programi

Treninzi u trajanju od 8 do 10 dana, organizovani u više modula tokom par meseci, sa puno praktičnih vežbi i domaćih zadataka u pauzama između modula. Najefikasniji način za učenje i brzu primenu naučenog u praksi.

ONLAJN - FINANSIJE U PRAKSI - šesta generacija - od 9.4.2020

FINANSIJE U PRAKSI su pravi izbor za vas, ukoliko želite da poboljšate finansijsko stanje:

 • U okviru firme čiji ste vlasnik
 • U sektoru čiji ste šef ili rukovodilac
 • U kompaniji čiji ste menadžer ili direktor
 • U svom privatnom životu

FINANSIJE U PRAKSI su jedinstven program u regionu, pripremljen na bazi 20 godina iskustva u praksi, 500 treninga i preko 10.000 polaznika iz kompanija različitih veličina i branši.

 • Tokom programa se vežba i uči na praktičnim i realnim primerima iz prakse od menadžera i konsultanata poznatih i uspešnih regionalnih kompanija.
 • Bez obzira čime se bavite, ako želite da budete još uspešniji i da pravite još bolje rezultate, morate poznavati svet finansija. Što ga bolje upoznate i vaš uspeh će biti veći!

Šesta generacija ONLAJN programa FINANSIJE U PRAKSI počinje 9. aprila 2020 godine.

 • OSNOVNE FINANSIJE – Naučite osnovne finansijske pojmove i termine i pripremite se za naredne faze u karijeri. 
  modul 1 09-10.04.2020. modul 2 23-24.04.2020. modul 3 07-08.05.2020. 
 • MENADŽERSKI IZVEŠTAJI – Naučite samostalno da kreirate menadžerske izveštaje.
  modul 1 28-29.05.2020. modul 2 11-12.06.2020. modul 3 02-03.07.2020.
 • TOP FINANCE – ANALIZE, PLANIRANJA I PROCENA INVESTICIJA – Naučite najkreativniji i najodgovorniji menadžerski posao – korišćenje izveštaja i analiza za upravljanje rezultatima
  modul 1 09-10.07.2020. modul 2 23-24.07.2020. modul 3 06-07.08.2020.

Predavači:

 • Milan Mijailović
 • Ljubomir Jovanović
 • Srđan Sladoje

saznajte više

PRaVI PREGOVARAČ - četvrta generacija - na jesen 2020.

PRaVI PREGOVARAČ je pravi izbor za vas, ukoliko želite da unapredite rezultate pregovora sa:

 • Poslovnim partnerima i klijentima
 • Šefovima, zaposlenima i kolegama
 • Članovima porodice i prijateljima
 • Onima koji vode više računa o svojim interesima nego o vašim

Kroz našu školu pregovaranja, jedinstvenu u regionu, ćete naučiti:

 • Metodologiju rada za izradu strategije pregovaranja
 • Napredne veštine komunikacije za sve profesije
 • Kako da uspešno prodajete sebe i svoje usluge

Četvrta generacija PRaVOG PREGOVARAČA počinje na jesen 2020. godine

Specijalistički program koji čini zaokruženu celinu i kompletno pokriva kompleksnu temu kao što je pregovaranje. Predavači PRaVOG PREGOVARAČA svojim iskustvom i znanjem spadaju u top stručnjake iz oblasti pregovaranja, što ovaj program čini jedinstvenim u regionu.

DETALJI PROGRAMA:

 • Modul 1 Priprema za pregovaranje
 • Modul 2 Ispitivanje potreba druge pregovaračke strane
 • Modul 3 Iznošenje i prijem predloga u
 • Modul 4 Pogađanje u pregovaranju i rešavanje prigovora
 • Modul 5 Finalizacija pregovora – postizanje sporazuma
 • Takmičenje Pregovaračke borbe

Predavači:

 • Zoran Milašinović
 • Miljan Dimitrijević
 • Miloš Tomanović

saznajte više

Potreban vam je neki drugi trening?

Pošaljite nam upit putem formulara, pišite nam na mejl ili nas kontaktirajte na +381 64 147 4472.

7 + 9 =

Zašto da izaberete Omega Consulting Team?

 

godina poslovanja

zadovoljnih klijenata

konsultantskih projekata

održanih treninga