RADIONICE - TRENINZI - SPECIJALI

Budite najbolji. Pri vrhu je uvek najmanja gužva.

saznajte kakopreuzmite raspored

Povećajte svoje kompetence i kompetence ključnih ljudi u kompaniji

RADIONICE

Četvorosatne radionice iz oblasti prodaje, finansija i ljudskih resursa. Održavaju se u Omega Consulting Team trening centru u Beogradu, radnim danima. Informišite se na temu koja vas zanima i dobijte odgovore na za vas važna pitanja.

TRENINZI

Jednodnevni i dvodnevni treninzi iz oblasti organizacije, prodaje, finansija i ljudskih resursa. Održavaju se u OCT trening centru u Beogradu radnim danima ili vikendom. Svi treninzi su u formi interaktivnih radionica.

SPECIJALI

Treninzi u trajanju od 8 do 10 dana, organizovani u više modula tokom par meseci, sa puno praktičnih vežbi i domaćih zadataka u pauzama između modula. Najefikasniji način za učenje i brzu primenu naučenog u praksi.

Četvoročasovne radionice

Radionice u trajanju od 4 sata, iz oblasti prodaje, finansija i ljudskih resursa. Održavaju se u Omega Consulting Team trening centru u Beogradu, radnim danima. Informišite se na temu koja vas zanima i dobijte odgovore na za vas važna pitanja.

5.3.2019. od 12h - Kategorizacija kupaca

Teme:

 • Šta je to kategorizacija kupaca i zašto je važno kupce kategorizovati?
 • Da li su nam svi kupci isti?
 • Koji su kriterijumi za kategorizaciju kupaca?
 • Koja je razlika između kategorizacije i segmentacije?
 • Posledice loših kategorizacija.

Na ovoj radionici dobijate:

 • Konkretna znanja potrebna da se započne proces kategorizacije kupaca,
 • Konkretne alate potrebne za sprovođenje uspešne kategorizacije,
 • Odgovore na sve dileme i pitanja, da li vam je potrebna „nova“ kategorizacija,
 • Primere iz prakse predavača uspešno urađenih kategorizacija.

saznajte više

24.4.2019. od 14h - Segmentacija kupaca i tržišta

Teme:

 • Razlika između upotrebljive klijentske baze i spiska klijenata nabacanih po nejasnom redosledu.
 • Šta je to segmentacija klijenata i tržišta i zbog čega je potrebno da svaka firma, nezavisno da li je mala, srednja ili velika ima „posložene“ klijente u bazi po određenim kriterijumima,
 • Kako se vrši ciljana komunikacija sa različitim klijentskim grupama?
 • Koje su razlike između segmentacije i kategorizacije klijenata?
 • Zbog čega uvedeni sistemi (ERP; CRM; BI) zahtevaju dobro odrađenu segmentaciju kljenata i tržišta?

Na ovoj radionici dobijate:

 • Smernice kako da pristupite sređivanju vaše baze i uradite prve korake u pravcu segmentacije,
 • Primere iz prakse kvalitetno urađenih segmentacija klijenata i tržišta,
 • Naučićete koji su preduslovi za segmentaciju i od čega je bitno krenuti u proces,
 • Kako da izbegnete greške i uradite lošu ili ne korisnu segmentaciju.

saznajte više

14.5.2019. od 10h - Kreiranje i izrada politike prodaje

Teme:

 • Šta sve ulazi u sveobuhvatne Politike prodaje?
 • Koji su osnovni kriterijumi za izradu Politika prodaje?
 • Primeri iz prakse uspešno izkreiranih i primenjenih Politika prodaje,
 • Koji su preduslovi za kreranje i izradu Politika prodaje?
 • Koje su koristi kada postoje dobro kreirane Politike prodaje?

Na ovoj radionici dobijate:

 • Metodološki pristup kreiranju Politika prodaje,
 • Primere iz prakse uspešno kreiranih i primenjenih Politika prodaje,
 • Odgovore na mnoga pitanja, kao i na najvažnije „koliko firme gube tim što nemaju dovoljno dobro kreirane Prodajne politike“
 • Alate i kriterijume za izradu Politika prodaje

saznajte više

21.5.2019. od 14h - CRM (Customer Relationship Management) Upravljanje odnosima sa kupcima

Teme:

 • Šta je to CRM i koliko je on važan u savremenom poslovanju?
 • Koje su zablude vezane za CRM?
 • Zašto je CRM potreban svim tržišno orjentisanim kompanijama?
 • Kako doći do uspešno implementiranog CRM-a?
 • 5 ključnih procesa za uvođenje CRM-a.

Na ovoj radionici dobijate:

 • Odgovore na sva pitanja vezano za CRM koncept,
 • Primere uspešnih uvođenje CRM-ova u firmama,
 • Smernice kako se pripremiti za uvođenje CRM-a u firmi,
 • Osnovna znanja koja koja rešavaju dilemu da li CRM softver ili uspešna strategija upravljanja klijentima,
 • Kako da postanete uspešni implementator CRM strategije, a da niste IT stručnjak.

saznajte više

13.6.2019. od 13h - Analiza prodajnih rezultata

Teme:

 • Šta je to što je neophodno da sadrži jedan prodajni izveštaj?
 • Kako se tumače prodajni izveštaji na različitim nivoima (prodavci, supervizori, menadžeri prodaje, KAM-ovi)?
 • Primeri iz prakse firmi koje uspešno tumače i donose odluke na osnovu prodajnih izveštaja.
 • Kako postati dobar analitičar prodaje?

Na ovoj radionici dobijate:

 • Mogućnost da kroz primere iz prakse naučite kako se kreiraju konsolidovani prodajni izveštaji,
 • Konkretne alate primenjive u praksi, koje možete već odmah primenjivati,
 • Mogućnost da donesete primere iz vaše firme koje možete komentarisati sa ostalim polaznicima i predavačima,
 • Priliku da razmenite mišljenja sa predstavnicima drugih firmi koji će prisustvovati treningu.

saznajte više

27.6.2019. od 14h - CEM (Customer Exprience Management) Upravljanje iskustvima klijenata

Teme:

 • Šta je to CEM?
 • Zašto je važno upravljati iskustvima klijenata?
 • Kako koristiti rezutate iskustava klijenata u cilju unapređenja poslovanja?
 • Kako izračunati Vrednost životnog veka klijenta (CLV)?
 • Kako meriti index zadovoljstva klijenta (CSI)?
 • Kako se CEM primenjuje u kompanijama – iskustva iz prakse.

Na ovoj radionici dobijate:

 • Alate – kako da se ono što je najdragocenije iz odnosa sa klijentom, upotrebi u praksi,
 • Šira znanja kako da upotrebite CEM u svrhu unapređenja odnosa sa klijentom,
 • Primere iz prakse kompanija koji primenjuju CEM strategiju,
 • Smernice kako da uvedete CEM merenja u vašoj firmi.

saznajte više

26.9.2019. od 12h - Upravljanje prodajnim timom

Teme:

 • Kako uspešno upravljati prodajnim timom?
 • Koji su ključni faktori koje je potrebno ispuniti kao preduslov za uspešno upravljanje prodajnim timom?
 • Kada Menadžer prodaje treba da prihvati postavljene ciljeve od strane rukovodstva, a kada ne?
 • Da li je moguće postići prodajne ciljeve bez jasnog plana, strategije i sistema nagrađivanja?
 • Koja su iskustva uspešnih Menadžera prodaje?

Na ovoj radionici dobijate:

 • Smernice potrebne da bi ste uspešno upravljali prodajnim timom,
 • Iskustva iz prakse konsultatanata
 • Razmenu ideja sa drugim polaznicima, kao deo diskusije na treningu,
 • Alate potrebne da se uspešno uspostave principi dobrog upravljanja,
 • Odgovore na sva pitanja i dileme koje možete imati u vezi dosadašnjih problema u upravljanju prodajnim timovima.

saznajte više

10.10.2019. od 10h - Sistem nagrađivanja za prodavce

Teme:

 • Bez jasnog i transparetnog sistema nagrađivanja nema ni ispunjenja postavljenih planova i ciljeva,
 • Šta podrazumeva transparentan sistem nagrađivanja i šta on donosi prodavcu, a šta poslodavcu?
 • Koji su osnovni kriterijumi za izradu sistema nagrađivanja za prodavce?
 • Kako to izgleda na primerima u kompanijama u kojima postoje sistemi nagrađivanja za prodavce,
 • Kako se ponaša prodaja kada ima sitem nagrađivanja, a kako to izgleda kada ne postoji,
 • Zašto je bolje nemati sistem nagrađivanja, nego imati destimulativni sistem?

Na ovoj radionici dobijate:

 • Instrukcije za izradu stimulativnih sistema nagrađivanja prodaje,
 • Primere iz prakse uvedenih stimulativnih sistema nagrađivanja,
 • Personalne savete vezano za uvođenje sistema nagrađivanja u vašoj firmi,
 • Preduslove koji su važni da bi se uveo stimulativni sistem nagrađivanja.

saznajte više

Treninzi

Jednodnevni i dvodnevni treninzi iz oblasti organizacije, prodaje, finansija i ljudskih resursa. Održavaju se u OCT trening centru u Beogradu radnim danima ili vikendom. Svi treninzi su u formi interaktivnih radionica.

26-27.2.2019. Finansije za nefinansijere

Trening je namenjen:

 • vlasnicima firmi koji donose poslovne odluke koje direktno ili indirektno utiču na dugoročnu ili kratkoročnu likvidnost poslovanja
 • top menadžerima, naročito nefinansijskim menadžerima koji treba da razumeju osnove finansijskih principa i izveštavanja
 • menadžerima koji žele da nauče kako da mere rezultate poslovnih odluka

Nakon treninga možete da:

 • pratite i analizirate finansijski uspeh vaše organizacije
 • lakše donosite odluke koje imaju finansijske posledice, iako niste ekonomista
 • procenjujete ko najviše, a ko najmanje doprinosi (ne)uspehu vaše firme
 • procenjujete koje su posledice podbačaja ili prebačaja plana
 • zaključujete kako poslovne odluke utiču na kratkoročnu ili dugoročnu likvidnost, rentabilnost i profit

Predavači:

 • Ljubomir Jovanović
 • Srđan Sladoje

saznajte više

13-14.3.2019. Prodajna psihologija

Trening je namenjen:

 • svim budućim i sadašnjim menadžerima;
 • prodajnim menadžerima koji treba da unaprede veštine prodaje;
 • menadžerima nabavke;
 • svim zaposlenima koji imaju interackiju i dogovore u poslovnom okruženju;
 • timovima i pojedincima koji imaju prodajne razgovore;
 • donosiocima odluka.

Neke od veština i znanja koja ćete usvojiti su:

 • šta je proces razmišljanja dok prezentujete proizvod ili uslugu;
 • zašto i kada vas sagovornik nečuje šta prezentujete;
 • kakvi su tipovi ličnosti u svakome od nas i kako im prilagoditi predstavljanje proizvoda ili usluge;
 • kako slušamo da utičemo na razgovor;
 • kako redefinisati nečije negativne stavove i razmišljanja u pozitivne;
 • kako pitanja utiću na promenu stava o vašem proizvodu ili usluzi;
 • uzročno posledične reakcije sagovornika na ponude i ustupke.

Predavači:

 • Miloš Tomanović
 • Miljan Dimitrijević
 • Jelena Anđelić

saznajte više

21.3.2019. Kako meriti isplativost ulaganja u kupce i proizvode

Trening je namenjen:

 • Top menadžmentu kompanije i rukovodiocima profitnih centara;
 • Rukovodiocima u prodaji na različitim hijerarhijskim nivoima;
 • Key Account menadžerima, brend menadžerima i menadžerima prodaje;
 • Finansijskim direktorima, kontrolorima, planerima, analitičarima;
 • Menadžerima i drugim zaposlenima koji žele da nauče kako da mere rezultate poslovnih odluka;
 • Svima onima koji se bave raspodelom direktnih i indirektnih troškova u kompaniji;
 • Svima onima koji su u prilici da odlučuju o saradnji sa prodajnim partnerima, na osnovu kojih informacija povećati verovatnoću donošenja ispravne odluke;
 • Menadžerima i ostalim zaposlenima koji učestvuju u procesu pripreme poslovnog plana.

Koje su koristi od treninga:

 • Bolje razumevanje finansijskih rezultata poslovanja prodaje;
 • Priprema za kategorizaciju proizvoda i kupaca;
 • Bolje razumevanje odluka top menadžmenta;
 • Razumevanje sopstvenog dela i vođenja poslova i kako utiču na poslovanje celokupne organizacije;
 • Upoznavanje sa alatima koji omogućavaju poboljšanje sopstvenih i rezultata cele organizacije u radu sa kupcima i proizvodima;
 • Priprema za kvalitetnije učešće u procesu poslovnog planiranja u kompaniji;
 • Unapređenje finansijske pismenosti i priprema za odgovornije funkcije i stvaranje preduslova za napredovanje u hijerarhiji.

Predavači:

 • Ljubomir Jovanović
 • Miljan Dimitrijević

saznajte više

22.3.2019. Izazovi organizacionog strukturiranja

Trening je namenjen:

 • vlasnicima preduzeća
 • direktorima i rukovodiocima sektora
 • menadžerima različitih sektora
 • svim ključnim ljudima u firmi ili kompaniji
 • donosiocima odluka
 • HR menadžerima

Neka od znanja koja ćete usvojiti su:

 • šta podrazumeva organizaciono strukturiranje
 • šta se sve definiše organizacionom strukturom
 • zašto je definisanje opisa poslova važno
 • na koja pitanja opis posla treba da odgovori
 • kako izgleda proces izrade opisa poslova
 • od čega zavisi stepen promene u organizaciji

Predavači:

 • Milan Mijailović
 • Miloš Tomanović

saznajte više

26.3.2019. Kako da vam knjigovođa bude važan saradnik, a ne trošak

Trening je namenjen:

 • vlasnicima i direktorima kompanija
 • preduzetnicima
 • svima koji imaju potrebu da sarađuju sa knjigovođama i računovođama. 

Neka od znanja koja ćete usvojiti su:

 • Šta radi računovođa i kako da „merimo“ njegovu uspešnost?
 • DOO ili Paušalac, pitanje je sad?
 • Izveštava li knjigovođa o rezultatu kompanije?
 • Upravljački VS Računovodstveni izveštaji?
 • Bilans stanja i bilans uspeha-ko treba da čita i kada?
 • Kome pripada novac na računu firme i koliko vredi naša imovina?
 • Koliko nam je bitan obračun amortizacije?
 • Šta je oporeziva dobit?
 • Šta su poreski priznati troškovi?
 • Zarade zaposlenih- kako da maksimalno optimizujete ovaj trošak?
 • Isplata dividende, putni nalozi, podizanje gotovine
 • Porez na dobit i akontacija
 • PDV- kako tražiti povrat pretplate PDV-a
 • Koje su najčešće zamke,kako da ispravno radite da poreska kontrola nema nikakvu primedbu?

Predavač:

 • Srđan Sladoje

saznajte više

4.4.2019. IMPRINT - Instant rešenje za povećanje efikasnosti vašeg tima

Trening je namenjen:

 • direktorima sektora i rukovodiocima timova
 • vlasnicima malih i srednjih firmi
 • osobama iz oblasti ljudskih resursa
 • osobama odgovornim za selekciju ljudi / timova

Koje su koristi od treninga i šta ćete savladati:

 • razumevanje dinamike odnosa u timovima
 • značaj opisa poslova
 • razumevanje značaja misije za tim
 • prepoznavanje faktora motivacije tima
 • prepoznavanje karakterstika i tipova ponašanja
 • razumevanje šta su snage a šta slabosti tima
 • šta meriti da bi znali kakav tim vodimo
 • šta raditi sa izmerenim rezultatima jednog tima
 • model razvoja kompetencija

Predavači:

 • Miloš Tomanović
 • Miljan Dimitrijević

saznajte više

16.4.2019. Kako motivisati zaposlene u kriznim vremenima?

Trening je namenjen:

 • direktorima kompanija
 • direktorima sektora
 • vlasnicima firmi
 • članovima upravnih odbora
 • menadžerima iz oblasti ljudskih resursa

Neke od veština i znanja koja ćete usvojiti su:

 • šta je motivacija i kako je održavati
 • kako motivisati u kriznim vremenima
 • koju dobru praksu motivisanja zadržati a šta menjati
 • ko i kako upravlja motivacijom
 • faktori koji utiču na motivisanje pojedinaca i timova
 • procena tipova ličnosti – definisanje snaga pojedinaca
 • stilovi upravljanja i motivisanja prema tipu ličnosti
 • šta su tipična ponašanja u rukovođenju koja demotivišu

Predavači:

 • Milan Mijailović
 • Miloš Tomanović

saznajte više

17-18.4.2019. Kreiranje profitabilnih strategija

Trening je namenjen:

 • top menadžerima
 • rukovodiocima sektora
 • finansijskim kontrolorima, planerima i analitičarima
 • menadžerima koji žele da upoznaju značaj i način realizacije procesa poslovnog planiranja
 • menadžerima koji učestvuju u pripremi poslovnog plana
 • svima onima koji donose upravljačke odluke na različitim nivoima upravljanja u kompaniji

Neke od veština i znanja koja ćete usvojiti su:

 • zašto nam je neophodno planiranje
 • uloga strateškog plana
 • osnovne etape u procesu planiranja
 • analiza izvora prihoda, ekonomskih pokazatelja, kvalitativne analize, GAP analiza
 • prepoznavanje prilika za unapređenje rezultata
 • metode postavljanja ciljeva
 • pet ključnih strategija upravljanja (prodaja, marketing, nabavka, finansije, ljudski resursi).
 • plan prodaje, profita i gotovine
 • definisanje sistema nagrađivanja koji će podržati realizaciju strategija

Predavači:

 • Zoran Milašinović
 • Ljubomir Jovanović
 • Miljan Dimitrijević

saznajte više

5-6.6.2019. Upravljanje nabavkom i zalihama

Trening je namenjen:

 • vlasnicima i direktorima malih i srednjih preduzeća
 • direktorima nabavke, menadžerima nabavke, referentima nabavke
 • zaposlenima koji učestvuju u procesu nabavke kako posredno, tako i neposredno, i od kvaliteta izvršenja njihovog posla zavisi uspešnost upravljanja nabavkom i zalihama
 • zaposlenim u raznim sektorima kompanije koji učestvuju u upravljanju zalihama
 • svima onima koji su u prilici da odlučuju o saradnji i uslovima te saradnje sa dobavljačima, na osnovu kojih informacija povećati verovatnoću donošenja ispravne odluke
 • talentovanim i perspektivnim menadžerima na koje kompanija dugoročno računa

Koje su koristi od treninga i šta ćete savladati:

 • dobijanje smernica kako uspešno upravljati nabavkom i zalihama;
 • razumevanje sopstvenog dela i područja vođenja poslova i kako utiču na poslovanje celokupne organizacije;
 • prilagođene vežbe koje su koncipirane na praktičnim primerima;
 • interakcija među polaznicima koja omogućava da se primeti i čuje kako to rade drugi;
 • upoznavanje sa određenim „pravilima“ poslovanja koja su zasnovana na merenjima;
 • veliki broj primera iz prakse od strane predavača koji imaju bogato iskustvo u ovim oblastima
 • olakšavanje donošenja odluka u uslovima nekoliko različitih opcija.

Predavači:

 • Ljubomir Jovanović
 • Miljan Dimitrijević

saznajte više

28.6.2019. Specifičnost finansija u IT sektoru

Trening je namenjen:

 • donosiocima odluka u oblasti IT industrije: menadžerima, praktičarima, kupcima, prodavcima, konsultantima, projekt menadžerima
 • svima koji žele da pobede strah od finansija ili osveže postojeća znanja

Neke od veština i znanja koja ćete usvojiti su:

 • kako se prati finansijski rezultat poslovanja uslužnih kompanija?
 • na bazi kojih informacija donosimo odluke – šta je isplativo, a šta nije?
 • ROI, SVA, EVA, Profit…
 • koji je efekat “agile” i “scrum”?
 • kako se vrednuje kompanija i šta je vrednost koju neko treba da plati?
 • zašto se razlikuju tokovi gotovine i profita?
 • imovina: čime mi to raspolažemo i koliko vredi?

Predavači:

 • Ljubomir Jovanović

saznajte više

3-4.7.2019. Kako meriti profitabilnost projektnog poslovanja i projektne prodaje?

Trening je namenjen:

 • projekt menadžerima i menadžerima projektne prodaje
 • svim ključnim zaposlenima uključenim u projekte

Neke od veština i znanja koja ćete usvojiti su:

 • Šta znači finansijski ((ne)uspešan) rezultat projekta?
 • Kako povezati “agilno” vođenje projekta sa unapređenjem rezultata projekata?
 • Kako naplata (avansna) utiče na isplativost projekta?
 • Koja je razlika prihoda i rashoda i priliva i odliva novca
 • Zašto su obaveze za primljene avanse bitna stvar?
 • Kako projektovati troškove projekta po fazama?
 • Kako budžetirati?
 • Kako implementirati “agile budgeting”?

Predavači:

 • Ljubomir Jovanović

saznajte više

Specijalistički programi

Treninzi u trajanju od 8 do 10 dana, organizovani u više modula tokom par meseci, sa puno praktičnih vežbi i domaćih zadataka u pauzama između modula. Najefikasniji način za učenje i brzu primenu naučenog u praksi.

FINANSIJE U PRAKSI - četvrta generacija - od 15.3.2019

FINANSIJE U PRAKSI su pravi izbor za vas, ukoliko želite da poboljšate finansijsko stanje:

 • U okviru firme čiji ste vlasnik
 • U sektoru čiji ste šef ili rukovodilac
 • U kompaniji čiji ste menadžer ili direktor
 • U svom privatnom životu

FINANSIJE U PRAKSI su jedinstven program u regionu, pripremljen na bazi 20 godina iskustva u praksi, 500 treninga i preko 10.000 polaznika iz kompanija različitih veličina i branši.

 • Tokom programa se vežba i uči na praktičnim i realnim primerima iz prakse od menadžera i konsultanata poznatih i uspešnih regionalnih kompanija.
 • Bez obzira čime se bavite, ako želite da budete još uspešniji i da pravite još bolje rezultate, morate poznavati svet finansija. Što ga bolje upoznate i vaš uspeh će biti veći!

Četvrta generacija programa FINANSIJE U PRAKSI počinje 15. marta 2019. godine.

 • OSNOVNE FINANSIJE – Naučite osnovne finansijske pojmove i termine i pripremite se za naredne faze u karijeri.
 • MENADŽERSKI IZVEŠTAJI – Naučite samostalno da kreirate menadžerske izveštaje.
 • TOP FINANCE – ANALIZE, PLANIRANJA I PROCENA INVESTICIJA – Naučite najkreativniji i najodgovorniji menadžerski posao – korišćenje izveštaja i analiza za upravljanje rezultatima.

Predavači:

 • Milan Mijailović
 • Ljubomir Jovanović
 • Srđan Sladoje

saznajte više

PRaVI PREGOVARAČ - treća generacija - od 10.5.2019.

PRaVI PREGOVARAČ je pravi izbor za vas, ukoliko želite da unapredite rezultate pregovora sa:

 • Poslovnim partnerima i klijentima
 • Šefovima, zaposlenima i kolegama
 • Članovima porodice i prijateljima
 • Onima koji vode više računa o svojim interesima nego o vašim

Kroz našu školu pregovaranja, jedinstvenu u regionu, ćete naučiti:

 • Metodologiju rada za izradu strategije pregovaranja
 • Napredne veštine komunikacije za sve profesije
 • Kako da uspešno prodajete sebe i svoje usluge

Treća generacija PRaVOG PREGOVARAČA počinje 10. maja 2019. godine

Specijalistički program koji čini zaokruženu celinu i kompletno pokriva kompleksnu temu kao što je pregovaranje. Predavači PRaVOG PREGOVARAČA svojim iskustvom i znanjem spadaju u top stručnjake iz oblasti pregovaranja, što ovaj program čini jedinstvenim u regionu.

DETALJI PROGRAMA:

 • Modul 1 Priprema za pregovaranje
 • Modul 2 Ispitivanje potreba druge pregovaračke strane
 • Modul 3 Iznošenje i prijem predloga u
 • Modul 4 Pogađanje u pregovaranju i rešavanje prigovora
 • Modul 5 Finalizacija pregovora – postizanje sporazuma
 • Takmičenje Pregovaračke borbe

Predavači:

 • Zoran Milašinović
 • Miljan Dimitrijević
 • Miloš Tomanović

saznajte više

Potreban vam je neki drugi trening?

Pošaljite nam upit putem formulara, pišite nam na mejl ili nas kontaktirajte na +381 64 147 4472.

3 + 10 =

Zašto da izaberete Omega Consulting Team?

 

godina poslovanja

zadovoljnih klijenata

konsultantskih projekata

održanih treninga