PREZENTACIJE - TRENINZI - SPECIJALI

Budite najbolji. Pri vrhu je uvek najmanja gužva.

saznajte kakopreuzmite raspored

Povećajte svoje kompetence i kompetence ključnih ljudi u kompaniji

PREZENTACIJE

Interaktivne prezentacije iz oblasti organizacije, prodaje, marketinga, finansija i ljudskih resursa. Održavaju se u vašim prostorijama, u vreme koje odgovara vašoj organizaciji posla. Edukujte vaš tim na za vas bitnu temu i dobijte odgovore na pitanja koja su vam važna.

TRENINZI

Jednodnevni i dvodnevni treninzi iz oblasti organizacije, prodaje, marketinga, finansija i ljudskih resursa. Održavaju se u Omega Consulting Team trening centru u Beogradu radnim danima ili vikendom. Svi treninzi su u formi interaktivnih radionica, uz prateći materijal za rad i ketering.

SPECIJALI

Specijalistički programi u trajanju od 8 do 10 dana, organizovani u više modula tokom par meseci, sa puno praktičnih vežbi i domaćih zadataka u pauzama između modula. Održavaju se u Beogradu i atraktivnim lokacijama u okolini. Najefikasniji način za učenje i brzu primenu naučenog u praksi.

Treninzi

Jednodnevni i dvodnevni treninzi iz oblasti organizacije, prodaje, finansija i ljudskih resursa. Održavaju se u OCT trening centru u Beogradu radnim danima ili vikendom. Svi treninzi su u formi interaktivnih radionica.

1-2.10.2019. Finansije za nefinansijere

Trening je namenjen:

 • vlasnicima firmi koji donose poslovne odluke koje direktno ili indirektno utiču na dugoročnu ili kratkoročnu likvidnost poslovanja
 • top menadžerima, naročito nefinansijskim menadžerima koji treba da razumeju osnove finansijskih principa i izveštavanja
 • menadžerima koji žele da nauče kako da mere rezultate poslovnih odluka

Nakon treninga možete da:

 • pratite i analizirate finansijski uspeh vaše organizacije
 • lakše donosite odluke koje imaju finansijske posledice, iako niste ekonomista
 • procenjujete ko najviše, a ko najmanje doprinosi (ne)uspehu vaše firme
 • procenjujete koje su posledice podbačaja ili prebačaja plana
 • zaključujete kako poslovne odluke utiču na kratkoročnu ili dugoročnu likvidnost, rentabilnost i profit

Predavači:

 • Ljubomir Jovanović
 • Srđan Sladoje

saznajte više

17.10.2019. Kako da vam knjigovođa bude važan saradnik, a ne trošak

Trening je namenjen:

 • vlasnicima i direktorima kompanija
 • preduzetnicima
 • svima koji imaju potrebu da sarađuju sa knjigovođama i računovođama. 

Neka od znanja koja ćete usvojiti su:

 • Šta radi računovođa i kako da „merimo“ njegovu uspešnost?
 • DOO ili Paušalac, pitanje je sad?
 • Izveštava li knjigovođa o rezultatu kompanije?
 • Upravljački VS Računovodstveni izveštaji?
 • Bilans stanja i bilans uspeha-ko treba da čita i kada?
 • Kome pripada novac na računu firme i koliko vredi naša imovina?
 • Koliko nam je bitan obračun amortizacije?
 • Šta je oporeziva dobit?
 • Šta su poreski priznati troškovi?
 • Zarade zaposlenih- kako da maksimalno optimizujete ovaj trošak?
 • Isplata dividende, putni nalozi, podizanje gotovine
 • Porez na dobit i akontacija
 • PDV- kako tražiti povrat pretplate PDV-a
 • Koje su najčešće zamke,kako da ispravno radite da poreska kontrola nema nikakvu primedbu?

Predavač:

 • Srđan Sladoje

saznajte više

24.10.2019. Planiranje prodaje

Novi trening u našoj ponudi, kreiran na bazi našeg dugogodišnjeg iskustva rada sa klijentima u različitim branšama i industrijama.

U slučaju da ste zainteresovani za ovaj trening, kontaktirajte nas kako bismo vam na vreme rezervisali mesto.

29.10.2019. Specifičnost finansija u IT sektoru

Trening je namenjen:

 • donosiocima odluka u oblasti IT industrije: menadžerima, praktičarima, kupcima, prodavcima, konsultantima, projekt menadžerima
 • svima koji žele da pobede strah od finansija ili osveže postojeća znanja

Neke od veština i znanja koja ćete usvojiti su:

 • kako se prati finansijski rezultat poslovanja uslužnih kompanija?
 • na bazi kojih informacija donosimo odluke – šta je isplativo, a šta nije?
 • ROI, SVA, EVA, Profit…
 • koji je efekat “agile” i “scrum”?
 • kako se vrednuje kompanija i šta je vrednost koju neko treba da plati?
 • zašto se razlikuju tokovi gotovine i profita?
 • imovina: čime mi to raspolažemo i koliko vredi?

Predavači:

 • Ljubomir Jovanović

saznajte više

7-8.11.2019. Kako meriti isplativost ulaganja u kupce i proizvode

Trening je namenjen:

 • Top menadžmentu kompanije i rukovodiocima profitnih centara;
 • Rukovodiocima u prodaji na različitim hijerarhijskim nivoima;
 • Key Account menadžerima, brend menadžerima i menadžerima prodaje;
 • Finansijskim direktorima, kontrolorima, planerima, analitičarima;
 • Menadžerima i drugim zaposlenima koji žele da nauče kako da mere rezultate poslovnih odluka;
 • Svima onima koji se bave raspodelom direktnih i indirektnih troškova u kompaniji;
 • Svima onima koji su u prilici da odlučuju o saradnji sa prodajnim partnerima, na osnovu kojih informacija povećati verovatnoću donošenja ispravne odluke;
 • Menadžerima i ostalim zaposlenima koji učestvuju u procesu pripreme poslovnog plana.

Koje su koristi od treninga:

 • Bolje razumevanje finansijskih rezultata poslovanja prodaje;
 • Priprema za kategorizaciju proizvoda i kupaca;
 • Bolje razumevanje odluka top menadžmenta;
 • Razumevanje sopstvenog dela i vođenja poslova i kako utiču na poslovanje celokupne organizacije;
 • Upoznavanje sa alatima koji omogućavaju poboljšanje sopstvenih i rezultata cele organizacije u radu sa kupcima i proizvodima;
 • Priprema za kvalitetnije učešće u procesu poslovnog planiranja u kompaniji;
 • Unapređenje finansijske pismenosti i priprema za odgovornije funkcije i stvaranje preduslova za napredovanje u hijerarhiji.

Predavači:

 • Ljubomir Jovanović
 • Miljan Dimitrijević

saznajte više

2-3.12.2019. Upravljanje nabavkom i zalihama

Trening je namenjen:

 • vlasnicima i direktorima malih i srednjih preduzeća
 • direktorima nabavke, menadžerima nabavke, referentima nabavke
 • zaposlenima koji učestvuju u procesu nabavke kako posredno, tako i neposredno, i od kvaliteta izvršenja njihovog posla zavisi uspešnost upravljanja nabavkom i zalihama
 • zaposlenim u raznim sektorima kompanije koji učestvuju u upravljanju zalihama
 • svima onima koji su u prilici da odlučuju o saradnji i uslovima te saradnje sa dobavljačima, na osnovu kojih informacija povećati verovatnoću donošenja ispravne odluke
 • talentovanim i perspektivnim menadžerima na koje kompanija dugoročno računa

Koje su koristi od treninga i šta ćete savladati:

 • dobijanje smernica kako uspešno upravljati nabavkom i zalihama;
 • razumevanje sopstvenog dela i područja vođenja poslova i kako utiču na poslovanje celokupne organizacije;
 • prilagođene vežbe koje su koncipirane na praktičnim primerima;
 • interakcija među polaznicima koja omogućava da se primeti i čuje kako to rade drugi;
 • upoznavanje sa određenim „pravilima“ poslovanja koja su zasnovana na merenjima;
 • veliki broj primera iz prakse od strane predavača koji imaju bogato iskustvo u ovim oblastima
 • olakšavanje donošenja odluka u uslovima nekoliko različitih opcija.

Predavači:

 • Ljubomir Jovanović
 • Miljan Dimitrijević

saznajte više

16-17.12.2019. Kako meriti profitabilnost projektnog poslovanja i projektne prodaje?

Trening je namenjen:

 • projekt menadžerima i menadžerima projektne prodaje
 • svim ključnim zaposlenima uključenim u projekte

Neke od veština i znanja koja ćete usvojiti su:

 • Šta znači finansijski ((ne)uspešan) rezultat projekta?
 • Kako povezati “agilno” vođenje projekta sa unapređenjem rezultata projekata?
 • Kako naplata (avansna) utiče na isplativost projekta?
 • Koja je razlika prihoda i rashoda i priliva i odliva novca
 • Zašto su obaveze za primljene avanse bitna stvar?
 • Kako projektovati troškove projekta po fazama?
 • Kako budžetirati?
 • Kako implementirati “agile budgeting”?

Predavači:

 • Ljubomir Jovanović

saznajte više

Specijalistički programi

Treninzi u trajanju od 8 do 10 dana, organizovani u više modula tokom par meseci, sa puno praktičnih vežbi i domaćih zadataka u pauzama između modula. Najefikasniji način za učenje i brzu primenu naučenog u praksi.

FINANSIJE U PRAKSI - četvrta generacija - od 15.3.2019

FINANSIJE U PRAKSI su pravi izbor za vas, ukoliko želite da poboljšate finansijsko stanje:

 • U okviru firme čiji ste vlasnik
 • U sektoru čiji ste šef ili rukovodilac
 • U kompaniji čiji ste menadžer ili direktor
 • U svom privatnom životu

FINANSIJE U PRAKSI su jedinstven program u regionu, pripremljen na bazi 20 godina iskustva u praksi, 500 treninga i preko 10.000 polaznika iz kompanija različitih veličina i branši.

 • Tokom programa se vežba i uči na praktičnim i realnim primerima iz prakse od menadžera i konsultanata poznatih i uspešnih regionalnih kompanija.
 • Bez obzira čime se bavite, ako želite da budete još uspešniji i da pravite još bolje rezultate, morate poznavati svet finansija. Što ga bolje upoznate i vaš uspeh će biti veći!

Četvrta generacija programa FINANSIJE U PRAKSI počinje 15. marta 2019. godine.

 • OSNOVNE FINANSIJE – Naučite osnovne finansijske pojmove i termine i pripremite se za naredne faze u karijeri.
 • MENADŽERSKI IZVEŠTAJI – Naučite samostalno da kreirate menadžerske izveštaje.
 • TOP FINANCE – ANALIZE, PLANIRANJA I PROCENA INVESTICIJA – Naučite najkreativniji i najodgovorniji menadžerski posao – korišćenje izveštaja i analiza za upravljanje rezultatima.

Predavači:

 • Milan Mijailović
 • Ljubomir Jovanović
 • Srđan Sladoje

saznajte više

PRaVI PREGOVARAČ - treća generacija - od 10.5.2019.

PRaVI PREGOVARAČ je pravi izbor za vas, ukoliko želite da unapredite rezultate pregovora sa:

 • Poslovnim partnerima i klijentima
 • Šefovima, zaposlenima i kolegama
 • Članovima porodice i prijateljima
 • Onima koji vode više računa o svojim interesima nego o vašim

Kroz našu školu pregovaranja, jedinstvenu u regionu, ćete naučiti:

 • Metodologiju rada za izradu strategije pregovaranja
 • Napredne veštine komunikacije za sve profesije
 • Kako da uspešno prodajete sebe i svoje usluge

Treća generacija PRaVOG PREGOVARAČA počinje 10. maja 2019. godine

Specijalistički program koji čini zaokruženu celinu i kompletno pokriva kompleksnu temu kao što je pregovaranje. Predavači PRaVOG PREGOVARAČA svojim iskustvom i znanjem spadaju u top stručnjake iz oblasti pregovaranja, što ovaj program čini jedinstvenim u regionu.

DETALJI PROGRAMA:

 • Modul 1 Priprema za pregovaranje
 • Modul 2 Ispitivanje potreba druge pregovaračke strane
 • Modul 3 Iznošenje i prijem predloga u
 • Modul 4 Pogađanje u pregovaranju i rešavanje prigovora
 • Modul 5 Finalizacija pregovora – postizanje sporazuma
 • Takmičenje Pregovaračke borbe

Predavači:

 • Zoran Milašinović
 • Miljan Dimitrijević
 • Miloš Tomanović

saznajte više

Potreban vam je neki drugi trening?

Pošaljite nam upit putem formulara, pišite nam na mejl ili nas kontaktirajte na +381 64 147 4472.

1 + 13 =

Zašto da izaberete Omega Consulting Team?

 

godina poslovanja

zadovoljnih klijenata

konsultantskih projekata

održanih treninga