Kontroling u proizvodnim kompanijama

Kontroling u proizvodnim kompanijama

Predavač: Ljubomir Jovanović

Teme radionice:

 • Finansijski izveštaji i specifičnosti proizvodnih kompanija
 • Nedostaci zvaničnih izveštaja proizvodnih kompanija
 • Finansijsko VS Upravljačko računovodstvo proizvodnih kompanija
 • Case study – Kontroling – specifičnosti u proizvodnim kompanijama
 • Izvori informacija i polazišta za merenje rezultata u proizvodnim kompanijama
 • Organizaciona šema i mesta troška
 • Proces proizvodnje – mesta i nosioci troškova
 • Direktni i indirektni troškovi
 • Raspodela indirektnih troškova na nosioce troškova
 • Troškovi razdoblja i proizvoda
 • Case Study
 • Fiksni i varijabilni troškovi – prag rentabilnosti
 • Obračun cene koštanja
 • Pokazatelji uspešnosti proizvodnje
 • Pokazatelji uspešnosti kompanije
 • Case Study
 • Planiranje proizvodnje
 • Izmene u strukturi asortimana