U junu mesecu smo održali i treću edukaciju na temu Stategija i priprema uvođenja CRM (Customer Relationship Management). Na zahtev Infostuda, organizovana je i treća grupa učesnika na ovu temu, kako bi se naš klijent što bolje pripremio za kvalitetno i uspešno uvođenje CRM sistema u svoje poslovanje.

organizacija; upravljanje prodajom; kontroling; finansije; organizaciona transformacija; consulting; konsalting; seminari; edukacije;