Omegact

Team Building – Put do jednokratne nagrade

U nedelju 21. juna, održan je team building u Kičevu sa kompanijom Melmaks iz Skoplja na temu: Put do jednokratne nagrade u okviru projekta utvrđivanje sistema nagrađivanja i motivacije. Tokom ovog team building-a zaposleni su kroz finansijske aspekte razmatrali i komentarisali kako svako od njih ličnim angažovanjem može da doprinese boljitku kompanije – rastu ekonomske dobiti, a ujedno da na kraju godine za postignuti cilj dobije jednokratnu nagradu. Ovaj događaj je pokazao motivaciju zaposlenih, i rezultovao je idejama za unapređenje rada na svakom radnom mestu.

REFERENCE