Milan Mijailović je osnivač, konsultant i predavač u Omega Consulting Team-u. Kao poslovni konsultant radio je poslednjih 16 godina u velikom broju privrednih društava u regionu, Evropi i  zemljama ZND-a. Poslovno iskustvo, znanje i kompetencije Milan je unapređivao radom u realnom privrednom okruženju, uključujući i rad na različitim menadžerskim pozicijama, među kojima su i pozicije izvršnog direktora i člana Borda direktora ili Upravnih odbora kompanija (od malih kompanija do velikih kompanija sa 10.000 zaposlenih).

Na menadžerskim pozicijama Milan je obavljao različite značajne poslove:

 • kreiranje i unapređenje sistema nagrađivanja,
 • analiza poslovnih procesa,
 • razvoj organizacije i kreiranje organizacionih struktura kompanija,
 • učešće u procesu poslovnog i finansijskog planiranja,
 • izrada biznis planova i studija opravdanosti investicionih ulaganja,
 • istraživanje tržišta i analiza domaćeg i međunarodnog tržišta,
 • učešće u poslovima due-dilligence-a u saradnji sa inostranim partnerima,
 • osmišljavanje i upravljanje konceptom formiranja malih i srednjih preduzeća u okviru velikih kompanija,
 • razvoj i koordinacija inovativnog stvaralaštva,
 • kreiranje i praćenje sistema nagrađivanja,
 • učešće u radu više Upravnih odbora kompanija.

Dodatno unapređenje sopstvenih kompetencija realizovao je kroz:

 • godišnja unapređenja u okviru Adizes Institute (SAD),
 • specijalizaciju iz oblasti međunarodnog menadžmenta i marketinga na CUOA univerzitetu (Italija),
 • specijalističke studije za praktične poslove u spoljnotrgovinskom poslovanju u organizaciji Privredne komore Beograda i Ekonomskog fakulteta u Beogradu,
 • brojne domaće i inostrane konferencije i seminare u oblastima upravljanja ljudskim resursima, razvoja organizacije preduzeća, organizacione transformacije i prestrukturiranja, modela sistema zarada, timskog rada, finansija, marketinga, odnosa s javnošću, istraživanja tržišta, komunikacija, menadžmenta, informacionih tehnologija, sistema kvaliteta, poslovanja servisnih centara i dr. u organizacijiMetal Bulletin-a, Adam Smith Institute-a i European Consultants-a i drugih specijalizovanih edukativnih organizacija i institucija.

Milan je prepoznat kao jedan od vodećih stručnjaka za oblasti finansija, organizacije i upravljanja kompanijama. Iskustvo je stekao u brojnim finansijskim analizama, procenama boniteta i procena vrednosti investicionih projekata ili kompanija, kao i iskustvom u desetinama kompanija u kojima je učestvovao u uvođenju finansijskog kontrolinga u različitim privrednim granama. Svoje iskustvo na top menadžerskim pozicijama unapređivao je kroz veliki broj realizovanih konsultantskih projekata u okviru kojih je postavljao sistema organizacije i upravljanja kompanijama. Konsultantske aktivnosti koje realizuje zasniva na neposrednom radu sa zaposlenima klijenata i direktnom učešću kako u procesu donošenja odluka, tako i sprovođenja odluka i redovnom prisustvu kod klijenata.

Milan, na osnovu svog dugogodišnjeg uspešnog stručnog i menadžerskog znanja i iskustva, radi kao sertifikovani konsultant Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i učestvuje u programima (BAS i EGP) koji kao osnovni cilj imaju subvencionisanje podrške malim i srednjim preduzećima u nameri da razviju nove poslovne kompetncije i unaprede organizaciju poslovanja. Takođe, Milan je sertifikovan konsultant Nacionalne agencije za regionalni razvoj, što mu omogućava učešće u programima koje finansijski podržava ova nacionalna institucija u cilju unapređenja poslovanja.

Istovremeno, Milan je realizovao više stotina otvorenih i in-house seminara, treninga i radionica koje su u najvećoj meri praktično orijentisani i dimenzionisani prema specifičnim zahtevima klijenata, pri čemu se posebna pažnja posvećuje prenošenju znanja i iskustava koja su prethodno sticana i proveravana u praksi. Stalno unapređuje svoja znanja stalnim praktičnim radom kod klijenata i permanentnom sopstvenom edukacijom.

Milan svoje aktivnosti izvodi na maternjem, srpskom jeziku, kao i na engleskom jeziku. Stalno unapređuje svoja znanja stalnim praktičnim radom kod klijenata i permanentnom sopstvenom edukacijom.

Konsultantske aktivnosti:

 • uvođenje i postavljanje funkcije kontrolinga u kompanijama,
 • unapređenje finansijske i prodajne funkcije u kompanijama,
 • organizacija procesa planiranja i izrada budžeta,
 • postavka merenja poslovnih rezultata (finansijska i nefinansijska),
 • merenje i upravljanje proizvodnim procesom,
 • definisanje ključnih indikatora uspešnosti (KPI),
 • učešće u operativnom i strateškom upravljanju kompanijom,
 • outsource CFO,
 • analiza finansijskih izveštaja kompanija,
 • ocena poslovnog boniteta kompanija,
 • obračun cene koštanja proizvoda i usluga,
 • procena investicionih projekata,
 • procena vrednosti kompanija,
 • izrada politike internih ekonomskih odnosa,
 • poslovna dijagnoza kompanije,
 • analiza poslovnih procesa u kompaniji,
 • postavka organizacione strukture (kratkoročne i dugoročne),
 • definisanje poslovnih politika i kategorizacije kupaca,
 • izrada i uvođenje stimulativnog sistema nagrađivanja,
 • učešće u operativnom i strateškom upravljanju kompanijom,
 • uvođenje sistema odgovornosti u kompanije,
 • unapređenje kompetencija vlasnika i top menadžera,
 • benchmarking.

Edukacija:

 • Finansije za nefinansijere,
 • Analiza finansijskih izveštaja,
 • Prodajna matematika,
 • Korporativne finansije,
 • Kontroling u prodaji,
 • Kontroling u proizvodnim kompanijama,
 • Kontroling u ljudskim resursima,
 • Poslovno planiranje,
 • Upravljanje likvidnošću i optimizacija obrtnog kapitala,
 • Upravljanje i naplata potraživanja,
 • Procena vrednosti investicionih projekata,
 • Profitabilnost kupaca i proizvoda,
 • Upravljanje promenama,
 • Timski rad i donošenje odluka,
 • Kreiranje sistema nagrađivanja i motivacije.

Kompanije u kojima je izvodio konsalting i treninge:

Srbija:

 • Agromarket, Kragujevac;
 • Agroseme, Kikinda;
 • AVL projekt, Novi Sad;
 • Beopanax, Beograd;
 • Big print, Beograd;
 • Bioland, Petrovaradin;
 • Bel Medic, Beograd;
 • Centroproizvod, Beograd;
 • CRH/Holcim, Popovac;
 • Cubulus, Beograd;
 • Delmax, Stara Pazova;
 • DIZ higijena, Beograd;
 • Ekoline, Kruševac;
 • Enel, Požarevac;
 • Energy net, Kać;
 • EZO grupa, Beograd;
 • Fideco, Beograd;
 • Fond za mikro razvoj, Beograd
 • Frikom, Beograd;
 • Fruvita, Beograd;
 • Grading, Paraćin;
 • Hemel, Jagodina;
 • ICI inženjering, Beograd;
 • Idea, Beograd;
 • Infostud, Subotica;
 • Inmold plast, Požega;
 • Južni Banat, Bela Crkva;
 • Kimtec, Beograd;
 • Labagro, Žitorađa;
 • Lipa enterijeri, Požega;
 • Lukena-auto, Beograd;
 • Masel, Beograd;
 • Message, Beograd;
 • Metalac, Gornji Milanovac;
 • MK Komerc, Novi Sad;
 • NIS Gazpromnjeft, Novi Sad;
 • PD Zaječar, Zaječar;
 • Privredna komora Srbije;
 • Rate card, Beograd;
 • Savacoop, Novi Sad;
 • SCGM, Kragujevac;
 • Simplex, Temerin;
 • Soko inžinjering, Beograd;
 • Standard Serbia, Ćuprija;
 • Tahal, Beograd;
 • Telekom Srbija, Beograd;
 • Termodom, Beograd;
 • Tiffany Production, Čačak;
 • Titan, Kosjerić;
 • Trgocentar, Beograd;
 • UNIOR Teosalati, Beograd;
 • Vicert, Beograd.

BIH:

 • Auto Milovanović, Banja Luka;
 • Drvoprodeks, Banja Luka;
 • Elektroprivreda BiH, Sarajevo;
 • IT Computers, Gračanica;
 • Konzum, Sarajevo;
 • Metalex, Prnjavor;
 • Mikrofin, Banja Luka;
 • Mladegs pak, Prnjavor;
 • Mtel, Banja Luka;
 • Sector security, Banja Luka;
 • Standard Prnjavor;
 • Tropik, Banja Luka.

Hrvatska:

 • Agrokor, Zagreb;
 • Alarm automatika, Rijeka;
 • HIPO Alpe Adria banka, Zagreb;
 • Jamnica, Zagreb;
 • Konzum, Zagreb;
 • Ledo, Zagreb;
 • Molvik, Molvice;
 • Namgo razvojno poslovanje, Zagreb;
 • PIK Vrbovec, Vrbovec;
 • Sportska dimenzija, Zagreb.

Makedonija:

 • Melmaks BM, Skoplje;
 • Kit-go, Štip;
 • Seavus, Skoplje;
 • Zegin, Skoplje.

Crna Gora:

 • ETG Grupa, Podgorica;
 • Intours, Podgorica.

Slovenija:

 • SAM, Domžale;
 • ASPN, Ljubljana.

Rusija:

 • Swedish Line, Kazanj.

Ukrajina:

 • Europroduct, Odesa;
 • Mirs, Odesa.

Belorusija:

 • Belvest, Vitebsk.

Švajcarska:

 • Daccomet, Cirih;
 • MTEL Swiss, Ženeva.

Kipar:

 • Sport Add, Nikozija;
 • Eiberman Investments, Limasol;
 • Limpkin Consultants, Limasol.