­

Miljan Dimitrijević je menadžersku karijeru započeo u kompaniji McDonalds pre 19 godina, bio jedan od najmlađih upravnika restorana, a karijeru je nastavio u sopstvenoj marketinškoj agenciji. Od 2010. se bavi isključivo konsultantskim radom u okviru Omega Consulting Team-a u oblastima: organizacije preduzeća, organizacije prodaje, marketing, upravljanje prodajnim timovima, kao i upravljanja kompanijama u neposrednom radu sa vlasnicima ili top menadžmentom. Ključne oblasti u kojima je Miljan obavljao konsultantske poslove su:

 • razvoj individualnih upravljačkih sposobnosti u organizaciji,
 • izrada planova i strategija razvoja u celini, razvoja brenda i marketinga,
 • izrada strategije i planova prodaje,
 • definisanje politika prodaje,
 • definisanje taktika i operativno planiranje u prodaji,
 • razvoj individualnih kompetencija menadžera u oblasti prodaje,
 • formiranje lider timova,
 • analiza ostvarenja planova,
 • organizacija velikih skupova.

U prethodnih 19 godina rada na rukovodećim pozicijama svoja znanja je konstantno unapređivao kroz praktičan rad i interne i eksterne edukacije. Posebno se edukovao za tehnike SPIN – a i NLP – a, i usvojena znanja iz ovih oblasti neposredno primenjuje u konsultantskom radu u cilju unapređenja poslovanja Klijenata. Takođe, bavi se i predavačkim aktivnostima na otvorenim i in – house treninzima. Redovno učestvuje na mnogim seminarima i konferencijama, kako u zemlji tako i u inostranstvu.

Konsultantske aktivnosti:

 • Dijagnoza sektora prodaje,
 • Analiza izvora prihoda,
 • Podešavanje odeljenja prodaje u organizacionoj strukturi i pravljenje hijerarhijske strukture prodajnog tima,
 • Izrada opisa radnih mesta za sektor prodaje,
 • Izrada politike prodaje,
 • Izrada plana prodaje s elementima i kriterijumima dobrog planiranja,
 • Definisanje i izrada sistema operativnog planiranja,
 • Definisanje i izrada strategija prodaje,
 • Definisanje i unapređenje najvažnijih kompetencija prodajnog tima,
 • Postavljanje kratkoročnih i dugoročnih ciljeva za prodajni tim,
 • Definisanje i izrada sistema za merenje i praćenje poslovnih ciljeva,
 • Definisanje politike nagrađivanja i izrada sistema nagrađivanja,
 • Izrada marketing plana,
 • Kreiranje vizije i misije,
 • Kreiranje ciljeva i strategija,
 • Analize pozicije na tržištu,
 • Izrada planova oglašavanja,
 • Izrada planova unapređenja prodaje,
 • Planiranje, organizacija i vođenje velikih skupova i manifestacija,
 • Razvoj ličnih potencijala korišćenjem NLP tehnika.

Edukacija:

 • Menadžment prodaje,
 • Organizacija i upravljanje prodajnim timom,
 • Cross&Up Selling,
 • Merchandising,
 • Upravljanje maloprodajnim objektom,
 • Strategija za pripremu i uvođenje CRM (Customer Relationship Management),
 • CEM (Customer Experience Management),
 • Strategija rada sa ključnim kupcima,
 • Rad na vraćanju izgubljenih klijenata,
 • Usluživanje klijenata kao prodajna veština,
 • Rad sa zahtevnim klijentima,
 • Tehnike vođenja pregovora u prodaji,
 • Rad na naplati potraživanja,
 • Praktična primena NLP tehnika u prodaji,
 • SPIN tehnika,
 • Pregovaranje,
 • Marketing i marketing plan,
 • Brend, snaga brenda, brendiranje,
 • Trening za trenere,
 • Efektivna prezentacija,
 • Rad sa zaposlenima,
 • Osmišljavanje i realizacija Team Building aktivnosti.

Kompanije u kojima je izvodio konsalting i treninge:

 • NIS Gazprom Neft (Srbija),
 • Mtel (Banja Luka),
 • Optima-Modriča (Beograd),
 • Doka Serb (Beograd),
 • Bioland (Petrovaradin),
 • Agrokor (Zagreb),
 • Jamnica (Zagreb),
 • Idea (Beograd),
 • Nelt Pharmaceuticals (Beograd),
 • SAM (Domžale),
 • Lemon Planet (Beograd),
 • Message (Beograd),
 • ETG Grupa (Podgorica),
 • McDonalds (Jagodina, Beograd),
 • Hemel (Rumunija, Švedska. Češka, Italija, Makedonija, Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora),
 • Stada Hemofarm (Beograd),
 • AVIA (Novi Sad),
 • Melmaks (Skoplje),
 • Hotel In (Beograd),
 • SCB (Beograd),
 • Seavus (Skoplje),
 • Melmaks (Skoplje),
 • Mladegs pak (Prnjavor),
 • Anka (Sarajevo),
 • Farmasi cosmetics (Sarajevo),
 • Neptun (Skoplje),
 • Vicert (Beograd),
 • CRH/Holcim (Popovac),
 • Dukat (Banja Luka),
 • Privredna komora Beograda,
 • Avanti System (Niš).

Kompanije u kojima je organizovao motivacione i edukativne skupove i manifestacije u formi Team Building – a

 • Hemel miting 2005. – Turska (9 dana) – 250 učesnika iz 8 zemalja,
 • Hemel miting 2006. – Italija (10 dana) – 550 učesnika iz 13 zemalja,
 • Hemel miting 2007. – Grčka (9 dana) – 280 učesnika iz 12 zemalja,
 • Hemel miting 2008. – Grčka (10 dana) – 320 učesnika iz 14 zemalja,
 • Hemel godišnji skupovi u Beogradu 2005, 2006, 2007, 2008. i 2009. godine,

skupovi na kojima je prisustvovalo 1.000-2.000 ljudi iz 10 zemalja:

 • NIS Gazprom Neft (Srbija),
 • Mtel (Banja Luka),
 • Idea (Beograd),
 • Melmaks (Skoplje),
 • McDonalds (Jagodina).