Nada Niklanović je član Omega Consulting Team-a od 2017. godine. Konsultant i trener sa višegodišnjim radinim iskustvom. Kao konsultant i trener radi na domaćem tržištu, kao i na tržištima bivše Jugoslavije. Do 2017. godine poslovna iskustva sticala u advertising i FMSG industriji.

Svoje bogato iskustvo sticala je radeći u velikom broju privrednih društava Srbiji i regionu. Za vreme rada učestvovala je u pripremi značajnih projekata vezanih za:

 • strateško i operativno upravljanje privrednim subjektima
 • kreiranje i implementacija vizije i misije
 • izbor i obuka kadrova
 • mapiranje poslovnih procesa unutar privrednih subjekata
 • uvođenja novih proizvoda na tržište
 • kreiranje sistema motivacije i nagrađivanja
 • pripremu planova i strategija prodaje
 • kreiranje planova rada sa definisanjem ciljeva i nosioca odgovornosti za njihovu realizaciju
 • definisanje politike prodaje
 • razradu operativniog planiranja i taktika
 • organizaciju terenske prodaje
 • organizaciju prodaje u sektoru telefonske prodaje
 • trening prodavaca u sektoru telemarketinga
 • pozicioniranje novih proizvoda na tržištu
 • otvaranje novih kanala prodaje (KA, TT, internet prodaja, telefonska prodaja)

Dodatno unapređenje sopstvenih kompetencija realizovala je kroz:

 • Inspire assesment
 • NLP
 • Brojne domaće i inostrane konferencije i seminare u oblastima prodaje, marketinga, upravljanja ljudskim resursima, razvoja organizacije preduzeća, modela sistema zarada, timskog rada, finansija, istraživanja tržišta, komunikacija, menadžmenta, informacionih tehnologija, sistema kvaliteta, poslovanja servisnih centara i dr.

Nada je prepoznata kao stručnjak iz oblasti prodaje i marketinga. Konsultantski poslovi kojima se bavi su dominantno iz oblasti organizacije i vođenja prodaje. Sve aktivnosti sprovodi u neposrednom radu sa klijentom uključujući najuže rukovodstvo firme, rešavajući najsloženije zahteve klijenata. Nada vlada savremenim prodajnim tehnikama. Takođe realizuje i predavačke aktivnosti putem otvorenih i inhouse treninga i seminara iz različitih oblasti. Sva predavanja izvodi na svom maternjem jeziku i engleskom jeziku. U radu sa klijentima koristi metodologije najvećih svetskih stručnjaka i uspešno ih prenosi na članove tima. Redovno učestvuje na seminarima i simpozijumima, kako u zemlji tako i u inostranstvu.

Kompetencije:

Konsultantske aktivnosti:

 • Dijagnoza sektora prodaje
 • Analiza izvora prihoda
 • Definisanje organizacione strukture iz aspekta profitne logike
 • Podešavanje odeljenja prodaje u organizacionoj strukturi i pravljenje hijararhijske strukture prodajnog tima
 • Izrada opisa radnih mesta za sektor prodaje
 • Izrada politike prodaje
 • Izrada plana prodaje sa elementima i kriterijumima dobrog planiranja
 • Definisanje i izrada sistema operativnog planiranja
 • Definisanje i izrada strategije prodaje
 • Definisanje i unapređenje najvažnijih kompetencija prodajnog tima
 • Postavljanje kratkoročnih i dugoročnij ciljeva za prodajni tim
 • Definisanje i izdrada sistema za merenje i praćenje poslovnih ciljeva
 • Definisanje politike nagrađivanja i izrada sistema nagrađivanja

 Edukacija

 • Savremene prodajne veštine
 • Veštine terenske prodaje
 • Tehnika postavljanja pitanja SPIN
 • Organizacija i upravljanje prodajnim timom
 • Telefonska prodaja
 • Usluživanje klijenata kao prodajna veština
 • Brend-snaga brenda-brendiranje
 • Motivacione i organizacione veštine
 • Tehnike rešavanja prigovora
 • Tehnike poslovnog komuniciranja
 • Rad sa zahtevnim klijentima
 • Kako upravljati prodavnicom-maloprodajom
 • Merchandising-veštine pozicioniranja proizvoda
 • Tehnike vođenja pregovora u prodaji
 • Rad na naplati potraživanja

 Kompanije u kojima je izvodila konsalting i treninge:

 • Digitec, Beograd;
 • MF Banka, Banja Luka;
 • Mikrofin, Banja Luka;
 • NIS Gaspromneft, Novi Sad;
 • Mercator, Beograd;
 • Idea, Beograd;
 • Franca, Bjelo polje;
 • Gadžo Comerc, Sarajevo;
 • Pani, Pale;