Vladimir Ćuk

Vladimir Ćuk

Vladimir Ćuk je po zanimanju diplomirani ekonomista – revizor. Svoje znanje sa fakulteta je upotpunio praktičnim radom u kompanijama „Findomestic“, „PriceWaterhouseCoopers“, „Wiener Städtische Versicherung AG“. Menadžersku karijeru je započeo na poziciji generalnog menadžera hotela Taš u Beogradu, 2008.-2010. gde je upravljajući kolektivom od 80 ljudi i svojim zalaganjem pored profitabilnosti, ovoj kompaniji doneo i početak radova na renoviranju olimpijskog bazena koji je i danas mesto održavanja brojnih internacionalnih sportskih takmičenja. Svoju karijeru je nastavio u kompanijama: IDEA – na poziciji voditelja kategorije, a kasnije i voditelja prodajne regije; „Google“ – na poziciji eksternog saradnika u sklopu koje je učestvovao u istraživačkom projektu „Uticaj Interneta na javno mnjenje“ u zemljama Južne Amerike: Argentina, Bolivia, Peru, Ekvador, Kolumbija.

Od 2014. godine je aktivan član „Omega Consulting Team“ – a, na poziciji konsultanta i predavača za oblasti Marketing i Prodaja. Takođe, u svojim aktivnostima ima i ulogu biznis konsultanta za implementaciju „CRM“ rešenja kao registrovani „Microsoft“ partner u okviru „Omega Consulting Team“ – a.  Vladimir se posebno ističe u oblasti upravljanja maloprodajom (Retail – FMCG industry), pa tako učestvuje u kreiranju i realizaciji velikog broja seminara i radionica za koncern Agrokor na teritoriji Hrvatske, BiH i Srbije. Vladimir je i menadžer projekta „Unapređenje prodaje u maloprodaji“ koji pruža usluge organizacije promotivnih događaja, implementacije „category management“-a, implementacije i organizacije “KA management”-a, kreiranje i realizacija strategija za unapređenje prodaje, „outsource merchandising“. Vladimir u svojim aktivnostima ima i funkciju dopisnika časopisa “In Store” u kome se nalaze odlomci njegovih stručnih radova u vidu saveta za unapređenje poslovanja u FMCG industriji, kao i izvršnog direktora u kompaniji Super Obrok koja se bavi veleprodajom organske hrane.

Konsultantske aktivnosti:

 • dijagnoza sektora prodaje,
 • analiza izvora prihoda,
 • podešavanje odeljenja prodaje u organizacionoj strukturi i pravljenje hijerarhijske strukture prodajnog tima,
 • izrada opisa radnih mesta za sektor prodaje,
 • izrada politike prodaje,
 • izrada plana prodaje s elementima i kriterijumima dobrog planiranja,
 • definisanje i izrada sistema operativnog planiranja,
 • definisanje i izrada strategija prodaje,
 • definisanje i unapređenje najvažnijih kompetencija prodajnog tima,
 • postavljanje kratkoročnih i dugoročnih ciljeva za prodajni tim,
 • definisanje i izrada sistema za merenje i praćenje poslovnih ciljeva,
 • definisanje politike nagrađivanja i izrada sistema nagrađivanja,
 • izrada marketing plana,
 • kreiranje vizije i misije,
 • kreiranje ciljeva i strategija,
 • analize pozicije na tržištu,
 • izrada planova oglašavanja,
 • izrada planova unapređenja prodaje.

Edukacija:

 • Menadžment prodaje,
 • Organizacija i upravljanje prodajnim timom,
 • Planiranje prodaje,
 • Pregovaranje,
 • Rešavanje prigovora,
 • Category management,
 • „Cross&Up Selling“,
 • „Merchandising“,
 • Upravljanje maloprodajnim objektom,
 • “CRM” – Briga o korisnicima,
 • “CEM” – Upravljanje iskustvima klijenata,
 • Strategija rada sa ključnim kupcima,
 • Rad na vraćanju izgubljenih klijenata,
 • Usluživanje klijenata kao prodajna veština,
 • Rad sa zahtevnim klijentima,
 • Tehnike vođenja pregovora u prodaji,
 • Rad na naplati potraživanja,
 • Telefonska prodaja,
 • Marketing i marketing plan.

Lista klijenata:

Kompanije u kojima je izvodio konsalting i treninge:

 • Avanti System (Niš),
 • Agrokor (Zagreb),
 • AN-KA Sarajevo,
 • Atlas (Zagreb),
 • Bioland (Petrovaradin),
 • Big Print (Beograd)
 • Gadžo Comerc (Sarajevo),
 • Mtel (Banja Luka),
 • Jamnica (Zagreb),
 • Jovšić Printing Centar (Beograd),
 • Rotodinamik (Zagreb),
 • NIS Gazprom Neft (Srbija),
 • Neptun (Skolje),
 • Kit Go (Štip),
 • Privredna komora Beograda.