Zoran Milašinović je partner i osnivač Omega Consulting Team-a, i profesionalni konsultant sa višegodišnjim radnim iskustvom. Kao konsultant radi više od tri godine dominantno na domaćem tržištu i tržištima Istočne Evrope. Do osnivanja Omega Consulting Teama radio je uspešno u konsultanskoj mreži Adizes sa sedištem u Santa Barbari.

Poslovna znanja je unapređivao radom na različitim menadžerskim pozicijama u internacionalnim kompanijama (Zepter International i Orbit Handels GmbH) među kojima su direktor filijala za šest Ruskih republika sa sedištem u Kazanju (Tatarstan), produkt menadžer, trening menadžer i direktor prodaje.

Svoje bogato iskustvo u radu sticao je pre svega na ruskom tržištu i 2001. godine od strane rukovodstva kompanije Zepter International Rusija proglašen je za najboljeg direktora te godine

U vreme boravka i rada na ruskom tržištu učestvovao je u pripremi važnih projekata vezanih za širenje poslovanja na ovom tržištu, kao što su:

 •  organizacija i upravljanje prodajnom mrežom,
  •    izbor i obuka kadrova,
  •    organizacija logistike,
  •    uvođenje novih proizvoda na tržište,
  •    kreiranje sistema motivcije i nagrađivanja.

Aktivno je učestvovao u otvaranju većeg broja predstavništava na teritoriji Ruske Federacije.
Svoje veliko menadžersko iskustvo Zoran je primenjivao i u radu sa višim menadžmentom u sledećim oblastima:

 •  razvoj individualnih upravljačkih sposobnosti u organizaciji i vođenju prodajnih timova,
  •    priprema planova i strategije prodaje,
  •    definisanje politike prodaje,
  •    razrada operativnog planiranja i taktika,
  •    rad na razvoju individualnih kompetencija najboljih menadžera iz oblasti prodaje,
  •    formiranja lidera timova.

Konsultantski poslovi kojima se bavi su dominantno iz oblasti organizacije i vođenja prodaje, kao i iz oblasti organizacije i upravljanja kompanijama. Sve aktivnosti sprovodi u neposrednom radu sa klijentima uključujući najuže rukovodstvo firme, rešavajući i najsloženije zahteve klijenata.
Takođe, realizuje i predavačke aktivnosti putem otvorenih i in-house treninga i seminara iz različitih oblasti. Realizovao je na stotine seminara u zemlji i inostranstvu.

Zoran vlada najsavremenijim prodajnim tehnikama (SPIN).

Sva predavanja i seminare izvodio je na svom maternjem jeziku i ruskom jeziku. U radu sa klijentima koristi metodologije najvećih svetskih stručnjaka i uspešno ih prenosi na članove tima. Redovno učestvuje na mnogim seminarima i simpozijumima kako u zemlji tako i u inostranstvu.

Kompetencije:

 •  Dijagnoza sektora prodaje
  •    Analiza izvora prihoda
  •    Definisanje organizacione strukture
  •    Podešavanje odeljenja prodaje u organizacionoj strukturi i izrada hijerarhiske strukture prodajnog tima
  •    Izrada opisa radnih mesta za sektor prodaje
  •    Učešće u selekciji kandidata za poslove u prodajnoj funkciji
  •    Izrada politike prodaje
  •    Izrada plana prodaje s elementima i kriterijumima dobrog planiranja
  •    Izrada i implemetiranje klijentskih baza –aktivna,radna, opšta
  •    Definisanje i izrada sistema operativnog planiranja
  •    Definisanje i izrada strategije prodaje
  •    Definisanje i unapreñenje najvažnijih kompetencija prodajnog tima
  •    Postavljanje kratkoročnih i dugoročnih ciljeva za prodajni tim
  •    Definisanje i izrada sistema za merenje i praćenje poslovnih ciljeva
  •    Definisanje politike nagrañivanja i izrada sistema nagrañivanja
  •    Motivacija prodajnih timova,
  •    Izrada planova za unapreñenje prodaje.

Edukacija:

 •  Organizacija prodaje,
  •    Tehnika postavljanja pitanja (SPIN)
  •    Organzacija i upravljanje prodajnim timom,
  •    Cross&Up Selling,
  •    CRM – upravljanje odnosima sa klijentima,
  •    Strategija rada sa ključnim kupcima,
  •    Rad na vraćanju izgubljenih klijenata,
  •    Usluživanje klijenata kao prodajna veština,
  •    Rad sa zahtevnim klijentima,
  •    Motivacione i organizacione veštine,
  •    Veštine pregovaranja,
  •    Tehnike voñenja pregovora,
  •    Rad na naplati potraživanja,
  •    Telefonska prodaja,
  •    Efektivna prezentacija,
  •    Rad sa zaposlenima.

Kompanije u kojima je izvodio konsalting i treninge:

 •    Telekom Srpske (Banja Luka)
  •    T-mobile Crna Gora (Podgorica)
  •    Metalac (Gornji Milanovac)
  •    Velefarm (Beograd)
  •    Com Trade-Spinaker(Beograd)
  •    IDEA (Beograd)
  •    Doka (Beograd)
  •    Optima (Beograd)
  •    Masel Group (Beograd)
  •    Agromarket (Kragujevac)
  •    Lafarge (Beočin)
  •    Uljarice Bačka (Novi Sad)
  •    Enel (Požarevac)
  •    Message (Beograd)
  •    SCB (Beograd)
  •    Trim (Jagodina)
  •    Mi-Bospo (Tuzla)
  •    Mikro fin (Banja luka)
  •    Eki (Tuzla)
  •    Juzni Banat (Bela Crkva)
  •    USAID (Srbija)
  •    Oportunity banka (Novi Sad)
  •    KimTec (Beograd)
  •    Hemel (Jagodina)
  •    Halo oglasi (Beograd)
  •    Tiffany Production (Čačak)
  •    Kips (Podgorica)
  •    ETG Grupa (Podgorica)
  •    Hemofarm (Banja Luka)
  •    Termik (Banja Luka)
  •    Farmavita (Sarajevo)
  •    Hypo Alpe Adria Group (Sarajevo)
  •    Swedish-Line (Rusija)
  •    Belwest (Vitepsk-Belorusija.