Omegact

Uspešno održana interaktivna radionica za kompaniju „Standard furniture Serbia“ na temu liderske veštine u komunikaciji i rukovođenju

27.-28. februara naši konsultanti, Milan Mijailović, sertifikovani konsultant EBRD-a za programe BAS i EGP, sertifikovani konsultant Nacionalne agencija za regionalni razvoj, i konsultant sa dugogodišnjim menadžerskim iskustvom na vodećim menadžerskim pozicijama i član borda direktora jedne od najvećih kompanija u regionu, i Miloš Tomanović sertifikovani trener i instruktor Inspire metodologine rukovođenja i motivacije održali su interaktivnu dvodnevnu radionicu sa odabranom grupom menadžera odabranih za buduće lidere iz „Standard furniture Serbia“, koji posluje u okviru sistema IKEA, na temu liderske veštine u komunikaciji i rukovođenju.

Iako svaki dan rade sa istim timovima i osobama, menadžeri dolaze u situaciju da se ne razumeju sa članovima svojih timova za šta su svi polaznici uočili da je uzrok i u njima i načinu kako pristupaju rukovođenju i komunikaciji. Polaznici su kroz veliki broj vežbi na svojim primerima iz prakse naučili kako se pripremiti za komunikaciju prepoznati optimalan kanal komunikacije za svaku osobu, na koji način se usklađivati, biti prihvaćen i primećen, važnost upravljanja komunikacijom kroz pitanja i kako postavljati precizna pitanja koja razjašnjavaju nejasnoće, koji su elementi sjajnog rukovođenja, šta utiče na razumevanje poruke i govora, koji su pristupi destruktivni i ograničavajući, i kako vršiti evaluaciju kojim će podići stepen angažovanosti i motivacije radnika.

Zaključak polaznika je da je za liderstvo koje motiviše potrebno voditi primerom, usklađivanjem komunikacije, razlikovanjem događaja od ličnih interpretacija, uz najveći značaj tehnike postavljanja pitanja sa ciljem razjašnjenja i razumevanja u komunikaciji.

Neki od komentara učesnika bili su:

“Shvatili smo koliko neprecizno i nejasno komuniciramo sa svojim kolegama i nije ni čudo kad se pojave nesporazumi u dogovaranju.” – Maksimović Ivan

“Sada ću znati bolje da pratim sagovornike u komunikaciji i prilagođavam svoj stil da bude razumljiv.” – Perović Miodrag

“Naučili smo kako da razgovaramo i jasno formulišemo komunikaciju kroz postavljanje pitanja.” – Zuvić Milan

“Prepoznajemo koliko emocije utiču na naše mišljenje i da nije sve što se dogodilo realno sagledano iz naše perspektive tako da nam treba više usklađivanja i razumevanja prema drugima.” – Denić Miljana

REFERENCE