Optimizacija obrtnog kapitala

Razlozi i uzroci zbog kojih dolazi do nedostataka gotovine u poslovanju su brojni i međusobno se mogu više ili manje razlikovati, ali se većina njih može na vreme prepoznati i na osnovu toga pravilno i reagovati. U praksi se ipak ne poklanja dovoljna pažnja prvim...

Kategorizacija kupaca

Dugoročni odnosi sa kupcima u okviru kategorizacije kupaca, treba da predstavljaju osnovni način borbe sa konkurencijom, da  se biraju izborom najvažnijih kupaca, i izborom pravih kriterijuma za izbor najvažnijih kupaca. Upravo kategorizacija kupaca predstavlja...

Kreiranje poslovnih politika

Poslovne politike se definišu za osnovne poslovne funkcije određene kompanije u cilju decentralizacije poslovanja i „spuštanja“ ovlašćenja sa vrha kompanije ka nižim nivoima odlučivanja. Potreba za decentralizacijom se prirodno pojavljuje u svim organizacijama koje se...

Unapređenje timskog rada, Gebruder Wiess

U aprilu je održana dvodnevna radionica za Gebruder Weiss, na temu “Unapređenje timskog rada”. Cilj ove edukacije je bio da se mladim menadžerima unaprede menadžerske kompetencije delegiranja, feedback-a, timksog donošenja odluka i komunikacije. Održan je follow up...

Prodajna matematika, Agrokor akademija

Prodajna matematika je još jedna od tema koja je ovog proleća održana na Agrokor akademiji, po drugi put. Ovaj trening je koncipiran na vežbama koje prožimaju čitav trening, a koje pomažu prodaji da u svakom trenutku zna kakve uslova daje kupcima, i koliku zaradu...