Nagovaranje ili pregovaranje?

Svaka osoba ima u sebi određeni “sistem” kako odlučuje, a naša životna uverenja direktno utiču na to kako tumačimo određeni događaj. Uverenja o važnim životnim pitanjima nastaju tokom odrastanja, pod uticajem roditelja, vršnjaka, učitelja ili našim samostalnim...

Kada je „opasno“ nagrađivati zaposlene?

Veliki broj kompanija danas ima sisteme bonusa, jednokratnih naknada i drugih načina za novčano nagrađivanje zaposlenih za veću produktivnost i bolju motivaciju. Nažalost, često se za izradu istih koriste predefinisane matrice koje često padaju na zaposlene u ljudskim...

Paradoks „nemanja vremena“

Nefunkcionalna komunikacija je jedan od najvećih „jedača vremena“. Međutim, neretko smo svedoci izjava „Nemamo mi vremena za sastanke, mnogo je posla“, dok se većina zaposlenih istovremeno žali na lošu komunikaciju i organizaciju. Naviknuti na hvatanje informacija...