Omegact

Đavo je uvek u detaljima

U savremenom privrednom životu bilansi se koriste kad god treba izraziti stanje i rezultat neke privredne aktivnosti. Osnovni finansijski iskazi su kreirani da daju sliku finansijske pozicije i poslovanja određene organizacije, putem novčanih jedinica kao opšteg merila.

Možemo reći da su tri glavna finansijska izveštaja putem kojih se prenose računovodstvene informacije o poslovanju organizacije: bilans tokova gotovine, bilans uspeha i bilans stanja.

Bilans stanja i bilans uspeha su instrumenti za sistematizovanje informacija koje mere imovinsko stanje na određeni dan i uspeh poslovanja u određenom periodu neke organizacije, odnosno preduzetnika, dok bilans tokova gotovine govori o tome kakvo je kretanje gotovine, tj. uplata i isplata u obračunskom periodu.

Neophodno je da postoji analiza finansijskih izveštaja kako bi doneli zaključke o finansijskom položaju preduzeća tj. o tome kako organizacija posluje.

Šta to znači? U svakodnevnom poslovanju donosimo neke odluke, na osnovu kojih se dešavaju poslovne transakcije. Poslovne transakcije se beleže u Vašem knjigovodstvu i na osnovu toga se kreiraju finansijski izveštaji. Korak koji ovde isuviše često nedostaje, jeste analiza i upotreba tih izveštaja na pravi način, za poslovne odluke koje ćemo donositi u budućnosti i koje će uzrokovati neke nove poslovne transakcije koje je potrebno ponovo analizirati…

Ako i Vama sve ovo zvuči logično, pročitajte više o tome šta sve može da donese dijagnoza finansijske-računovodstvene funkcije.

IMATE PITANJA ZA NAS? VOLELI BISMO DA IH ČUJEMO