Omegact

DIGITALNA TRANSFORMACIJA

Za početak, digitalna transformacija je proces, a ne nešto što se desi jednom i kompanija nastavi da posluje savršeno, samo u digitalnom obliku. Nažalost, veliki broj vlasnika kompanija i rukovodioca veruje da softversko rešenje može da otkloni teškoće u radu i ubrza proces rada, kao i da većinu internih problema može da reši IT kuća.

Nekako je zaživelo pogrešno uverenje da je digitalna transformacija ono što je zapravo u praksi digitalizacija – prelazak na neki digitalni alat. Digitalizacija je svakako deo ovog procesa, ali dolazi na kraju – tek nakon što obezbedimo biznis strategiju, bez koje nema jasnog pravca delovanja, i stvorimo organizacionu kulturu koja će obezbediti prihvatanje i usvajanje neophodnih promena. Tek na kraju dolazi odabir tehnologija i alata koji treba da olakšaju izvršenje tj. omoguće optimizovani dolazak do cilja ka kome svi zaposleni treba da streme. Ovaj začarani ciklus prikazan je na fotografiji iznad, kao i pretnje koje se javljaju ukoliko jedan od ova tri stuba transformacije izostane.

STRATEGIJA

 • Jasno definisana misija i vizija
 • Biznis ciljevi
 • Digitalna strategija
 • Okvir za donošenje odluka
 • Optimizacija upravljanja
 • Diskretna rešenja i male promene naspram velikih promena
 • Sposobnost (digitalnog) preispitivanja

KULTURA

 • Prihvatanje promena
 • Mogućnost adaptiranja
 • Kolaboracija
 • Pridobijanje ključnih lica
 • Digitalna pismenost
 • Kros-funkcionalni timovi naspram silosa
 • Spremnost na rizik
 • Kontinuirana merenja i unapređenja

TEHNOLOGIJA

 • Oblak
 • Automatizacija
 • Kontinuirana integracija
 • Dizajn orjentisan na pružanje usluga
 • Analitika
 • Društvene mreže/alati
 • Mobilnost

Nažalost, mnogobrojni su pokušaji digitalne transformacije, bez jasno definisane strategije i spremnosti na promenu organizacione kulture, te su i rešenja promašena i osuđena na propast. Tada digitalni alat, bez obzira da li govorimo o ERP-u, CRM-u, WMS-u ili platformi za online prodaju, postaje skupa igračka koja nije adekvatno iskorišćena.

Nažalost, mnogobrojni su pokušaji digitalizacije i odabira tehnologija, bez jasno definisane strategije, organizacije i načina merenja, te su i rešenja promašena, jer nije jasno uspostavljen ni cilj, a ni način kako do njega doći.

Zašto da izaberete Omega Consulting Team?

0
Godina poslovanja
0
Zadovoljna klijenta
0
Konsultantska projekta
0
Održana treninga

Imate pitanja za nas?

Pošaljite nam poruku putem formulara ili nam pišite na mejl.

  REFERENCE