EDUKACIJE IZ OBLASTI FINANSIJA

Naučite da procenjujete i donosite odluke u različitim finansijskim situacijama

saznajte više

FINANSIJE U PRAKSI

(specijalistički program)

Jedinstven program u regionu, pripremljen na bazi 20 godina iskustva u praksi, 500 treninga i preko 10.000 polaznika iz kompanija različitih veličina i branši. Program je namenjen svima bez obzira na iskustvo u radu sa finansijama, pa je kroz posebne nivoe prilagođen kako početnicima, tako i menadžerima i ekspertima koji žele da usavrše svoje veštine:

 • OSNOVNE FINANSIJE
 • MENADŽERSKI IZVEŠTAJI
 • MENADŽERSKE ANALIZE, PLANIRANJA I PROCENA INVESTICIJA

saznajte više

FINANSIJE ZA NEFINANSIJERE

(dvodnevni trening)

 • pratite i analizirate finansijski uspeh vaše organizacije
 • lakše donosite odluke koje imaju finansijske posledice, iako niste ekonomista
 • procenie ko najviše, a ko najmanje doprinosi (ne)uspehu vaše firme
 • procenite koje su posledice podbačaja ili prebačaja plana
 • zaključite kako poslovne odluke utiču na kratkoročnu ili dugoročnu likvidnost, rentabilnost i profit

saznajte više

KAKO MERITI ISPLATIVOST ULAGANJA U KUPCE I PROIZVODE

(dvodnevni trening)

 • Bolje razumevanje finansijskih rezultata poslovanja prodaje
 • Priprema za kategorizaciju proizvoda i kupaca
 • Bolje razumevanje odluka top menadžmenta
 • Razumevanje sopstvenog dela i vođenja poslova i kako utiču na poslovanje celokupne organizacije
 • Upoznavanje sa alatima koji omogućavaju poboljšanje sopstvenih i rezultata cele organizacije u radu sa kupcima i proizvodima

saznajte više

UPRAVLJANJE NABAVKOM I ZALIHAMA

(dvodnevni trening)

 • dobijanje smernica kako uspešno upravljati nabavkom i zalihama
 • razumevanje sopstvenog dela i područja vođenja poslova i kako utiču na poslovanje celokupne organizacije
 • prilagođene vežbe koje su koncipirane na praktičnim primerima
 • upoznavanje sa određenim „pravilima“ poslovanja koja su zasnovana na merenjima

saznajte više

KAKO MERITI PROFITABILNOST PROJEKTNOG POSLOVANJA I PROJEKTNE PRODAJE

(dvodnevni trening)

 • Šta znači finansijski (ne)uspešan rezultat projekta?
 • Kako povezati “agilno” vođenje projekta sa unapređenjem rezultata projekata?
 • Kako naplata (avansna) utiče na isplativost projekta?
 • Koja je razlika prihoda i rashoda i priliva i odliva novca
 • Zašto su obaveze za primljene avanse bitna stvar?

saznajte više

SPECIFIČNOSTI FINANSIJA U IT SEKTORU

(jednodnevni trening)

 • kako se prati finansijski rezultat poslovanja uslužnih kompanija?
 • na bazi kojih informacija donosimo odluke – šta je isplativo, a šta nije?
 • ROI, SVA, EVA, Profit…
 • koji je efekat “agile” i “scrum”?
 • kako se vrednuje kompanija i šta je vrednost koju neko treba da plati?

saznajte više

KAKO DA VAM KNJIGOVOĐA BUDE VAŽAN SARADNIK, A NE TROŠAK

(četvoročasovna radionica)

 • Šta radi računovođa i kako da „merimo“ njegovu uspešnost?
 • DOO ili Paušalac, pitanje je sad?
 • Izveštava li knjigovođa o rezultatu kompanije?
 • Upravljački VS Računovodstveni izveštaji?
 • Bilans stanja i bilans uspeha-ko treba da čita i kada?
 • Kome pripada novac na računu firme i koliko vredi naša imovina?

saznajte više

Zašto da izaberete Omega Consulting Team?

 

godina poslovanja

zadovoljnih klijenata

konsultantskih projekata

održanih treninga

Imate pitanja za nas?

Pošaljite nam poruku putem formulara ili nam pišite na mejl.

9 + 1 =