Omegact

EDUKACIJE IZ OBLASTI FINANSIJA

Naučite da donosite odluke u različitim finansijskim situacijama

FinansijeUPraksi

Finansije u praksi

Jedinstven program u regionu Finansije u praksi, pripremljen na bazi 20 godina iskustva u praksi, 500 treninga i preko 10.000 polaznika iz kompanija različitih veličina i branši. Program je namenjen svima bez obzira na iskustvo u radu sa finansijama, pa je kroz posebne nivoe prilagođen kako početnicima, tako i menadžerima i ekspertima koji žele da usavrše svoje veštine:

  • OSNOVNE FINANSIJE
  • MENADŽERSKI IZVEŠTAJI
  • MENADŽERSKE ANALIZE, PLANIRANJA I PROCENA INVESTICIJA
FinansijeZaNefinansijere

FINANSIJE ZA NEFINANSIJERE

 • pratite i analizirate finansijski uspeh vaše organizacije
 • lakše donosite odluke koje imaju finansijske posledice, iako niste ekonomista
 • procenie ko najviše, a ko najmanje doprinosi (ne)uspehu vaše firme
 • procenite koje su posledice podbačaja ili prebačaja plana
 • zaključite kako poslovne odluke utiču na kratkoročnu ili dugoročnu likvidnost, rentabilnost i profit
IsplativostProizvoda

KAKO MERITI ISPLATIVOST ULAGANJA U KUPCE I PROIZVODE

 • Bolje razumevanje finansijskih rezultata poslovanja prodaje
 • Priprema za kategorizaciju proizvoda i kupaca
 • Bolje razumevanje odluka top menadžmenta
 • Razumevanje sopstvenog dela i vođenja poslova i kako utiču na poslovanje celokupne organizacije
 • Upoznavanje sa alatima koji omogućavaju poboljšanje sopstvenih i rezultata cele organizacije u radu sa kupcima i proizvodima
UpravljanjeNabavkom

UPRAVLJANJE NABAVKOM I ZALIHAMA

 • dobijanje smernica kako uspešno upravljati nabavkom i zalihama
 • razumevanje sopstvenog dela i područja vođenja poslova i kako utiču na poslovanje celokupne organizacije
 • prilagođene vežbe koje su koncipirane na praktičnim primerima
 • upoznavanje sa određenim „pravilima“ poslovanja koja su zasnovana na merenjima
ProfitabilnostProjekata

KAKO MERITI PROFITABILNOST PROJEKTNOG POSLOVANJA I PROJEKTNE PRODAJE

 • Šta znači finansijski (ne)uspešan rezultat projekta?
 • Kako povezati “agilno” vođenje projekta sa unapređenjem rezultata projekata?
 • Kako naplata (avansna) utiče na isplativost projekta?
 • Koja je razlika prihoda i rashoda i priliva i odliva novca
 • Zašto su obaveze za primljene avanse bitna stvar?
FinansijeUITSektoru

SPECIFIČNOSTI FINANSIJA U IT SEKTORU

 • kako se prati finansijski rezultat poslovanja uslužnih kompanija?
 • na bazi kojih informacija donosimo odluke – šta je isplativo, a šta nije?
 • ROI, SVA, EVA, Profit…
 • koji je efekat “agile” i “scrum”?
 • kako se vrednuje kompanija i šta je vrednost koju neko treba da plati?
KnjigovodjaVazanSaradnik

KAKO DA VAM KNJIGOVOĐA BUDE VAŽAN SARADNIK, A NE TROŠAK

 • Šta radi računovođa i kako da „merimo“ njegovu uspešnost?
 • DOO ili Paušalac, pitanje je sad?
 • Izveštava li knjigovođa o rezultatu kompanije?
 • Upravljački VS Računovodstveni izveštaji?
 • Bilans stanja i bilans uspeha-ko treba da čita i kada?
 • Kome pripada novac na računu firme i koliko vredi naša imovina?

Zašto da izaberete Omega Consulting Team?

Godina poslovanja
0
Zadovoljna klijenta
0
Konsultantska projekta
0
Održana treninga
0

Imate pitanja za nas?

Pošaljite nam poruku putem formulara ili nam pišite na mejl.

  REFERENCE