Omegact

Controlling

Kako optimizovati obrtni kapital poslovanja?

Razlozi i uzroci zbog kojih dolazi do nedostataka gotovine u poslovanju su brojni i međusobno se mogu više ili manje razlikovati. Većina njih se može na vreme prepoznati i na osnovu toga pravilno i reagovati. Kapital poslovanja je najvažnija stavka svakog poslovanja, ali se optimizaciji obrtnih sredstava ne posvećuje uvek dovoljna pažnja. U praksi se […]

Kako optimizovati obrtni kapital poslovanja? Read More »

Kako veleprodaja i maloprodaja mogu imati koristi od WMS sređivanja procesa i uvođenje softvera za upravljanje skladištem

Proces digitalne transformacije u magacinskom poslovanju doneo je jednu veoma važnu novinu kada je u pitanju WMS. Posedovanje ovakvog sistema više nije privilegija velikih organizacija. Sada su dostupni i za mala i srednja preduzeća. WMS je danas potreba svih organizacija koje obavljaju delatnosti u vezi sa skladištenjem robe. Kada su u pitanju organizacioni problemi u

Kako veleprodaja i maloprodaja mogu imati koristi od WMS sređivanja procesa i uvođenje softvera za upravljanje skladištem Read More »

Šta svaki menadžer treba da zna o finansijama poslovanja?

Predznanje u oblasti finansija je izuzetno važno, kao i razumevanje do čega informacije koje beležimo kroz vreme kasnije vode. Kada ste mali svaki vlasnik u glavi drži sve važne informacije. Ali vam tada računovođa nužno i ne treba – dovoljno je dobro poznavanje excel-a i propisa. Međutim, firme se razvijaju i javlja se potreba za

Šta svaki menadžer treba da zna o finansijama poslovanja? Read More »

finansijsko-planiranje-budžetiranje-finansije-u-praksi-oct

Finansijsko planiranje i budžetiranje – zašto je potrebna ravnoteža?

Potpuno je sigurno da će se poslovanje odvijati što uspešnije ukoliko postoji efikasno upravljanje finansijama, finansijska kontrola i finansijsko planiranje. Finansijski izveštaji su korisni za donošenje odluka u organizaciji. Na osnovu njih mogu da se urade procene i prognoze upotrebe finansija, koje su važne, ali budžet je ono što predstavlja stanje u realnom vremenu. Zbog

Finansijsko planiranje i budžetiranje – zašto je potrebna ravnoteža? Read More »

Finansijski izveštaji kao koristan poslovni alat

Intervju sa Nikolom Šaranovićem, biznis konsultantom i trenerom Finansijski izveštaji postoje gotovo od kad postoji poslovanje, samo su menjali formu. Oduvek su obaveze preduzetnika i poslovnih preduzeća bili bilansi koje sačinjavaju na kraju godine kao presek stanja. Savremeni uslovi poslovanja su promenili pristup kakav je bio ranije, da se finansijski izveštaji rade da bi se

Finansijski izveštaji kao koristan poslovni alat Read More »

zdravi-rast-poslovanja-finansijska-pismenost-omega-consulting-intervju

Kako se upravlja finansijama za zdravi rast poslovanja

Intervju sa Srđanom Sladojem, trenerom za upravljanje finansijama, računovodstvo i reviziju Koliko su finansije zaista bitne za poslovanje i kako se upravlja finansijama da se obezbedi zdravi rast poslovanja? Razgovarali smo na ovu temu sa Srđanom Sladojem. Cilj nam je bio da saznamo šta predstavlja zdravi rast poslovanja i zašto je dobro poznavanje finansija bitno

Kako se upravlja finansijama za zdravi rast poslovanja Read More »