Omegact

Kada je „opasno“ nagrađivati zaposlene?

Veliki broj kompanija danas ima sisteme bonusa, jednokratnih naknada i drugih načina za novčano nagrađivanje zaposlenih za veću produktivnost i bolju motivaciju. Nažalost, često se za izradu istih koriste predefinisane matrice koje često padaju na zaposlene u ljudskim resursima, koji bez dovoljno informacija o profitabilnosti proizvoda, kanala prodaje i odnosu troškova sa istim, donose odluke o nečemu što može biti veoma štetno za kompaniju ako se ne uradi na pravi način.

“Ma daj kakav god sistem nagrađivanja – samo da nešto ponudimo ljudima“

U momentima kada kompanija prolazi kroz promene ili kada zaposleni masovno počnu da je napuštaju, često čujemo ovu izjavu „Ma daj kakav god sistem nagrađivanja – samo da nešto ponudimo ljudima…“ koja je odraz straha i pokušaja da se ugasi požar kratkoročnim rešenjem. S druge strane, postoje i kompanije koje pokušavaju da izgrade svoj imidž poslodavca nudeći različite sisteme bonusa, bez kritičkog sagledavanja izvora za iste.

Zašto je opasno nagrađivati zaposlene, kada nema jasne analitike?

Ukoliko nemamo potpune informacije o profitabilnosti i jasnu viziju sa planom kuda će se kompanija kretati u narednom periodu u smislu asortimana, teritorija gde prodajemo, kanala prodaje i fokusa na određene segmente kupaca, možemo uleteti u zamku i nesvesno motivisati zaposlene koji prodaju najneprofitabilnije proizvode ili one koji prodaju najneprofitabilnijim kupcima. Možda ti kupci kupuju dosta, ali na kraju ne ostane ništa kada se odbiju svi zavisni i nezavisni troškovi, još ako se odbiju i bonusi za zaposlenog za uspešnu prodaju, pitanje je jesmo li u plusu ili tonemo – sporo, ali sigurno. Zato je preduslov za bilo kakav sistem nagrađivanja, uvođenje finansijskog kontrolinga.

Ako želite da izgradite sistem nagrađivanja koji će motivisati zaposlene, ali i stimulisati dugoročni razvoj i profitabilnost kompanije kontaktirajte nas klikom OVDE.

IMATE PITANJA ZA NAS? VOLELI BISMO DA IH ČUJEMO