Omegact

Kada klijent sudi – vreme je za CRM

Kako vreme odmiče tako se promene na tržištu dešavaju sve brže i brže, kako u pogledu kupaca čije se navike i zahtevi menjaju, tako i kod partnerskih kompanija sa kojima sarađujemo duži niz godina. Izmenio se način komunikacije, kupovine, pružanja usluga, a samim tim i način donošenja odluka.

Sveprisustvo interneta

Uz sveprisustvo interneta „dobili“ smo vreme, nema prolongiranog čekanja i informacijama se pristupa značajnije brže i lakše, ali je ubrzan tempo reagovanja i porasla su očekivanja druge strane. Ono što danas može da nas izdigne nad konkurencijom, jeste u kojoj meri smo spremni da se prilagodimo potrebama naših kupaca/klijenata.

Da li možemo ispratiti tržište ukoliko ostanemo gluvi pred našim klijentima ili zaposlenima?

Teško. Ukoliko se ne potrudimo da pažljivo oslušnemo drugu stranu, verovatno je da će nam zatvoriti vrata u nekom trenutku, ili ih makar do pola otškrinuti nekom drugom. Ništa drugačije se neće dogoditi ni sa našim zaposlenima koji se trude da unesu određene promene u poslovanje. Ne zaboravimo da uspeh izostaje jedino ako se nikada ne proba ništa drugačije!

PRaVI koraci ka klijentu

Klijenti će nam često otvoreno ukazati na kritične tačke koje treba da prevaziđemo zajedničkim snagama. I nekad je dovoljno čuti klijenta i reagovati. Nažalost, važni komentari i dobre ideje često ostanu na nivou baš toga – komentara i ideja. Na sreću, i za to postoji rešenje, kao na primer dobro implementiran CRM koji nam nudi sistematičan pristup klijentima.

IMATE PITANJA ZA NAS? VOLELI BISMO DA IH ČUJEMO