Omegact

Lanci snabdevanja, poremećaji i njihov uticaj na evropsku privredu 2024.godine

Globalni lanci snabdevanja suočavaju se sa jednom od najvećih kriza od izbijanja Covid-19 pandemije. Ovoga puta do toga dolazi zbog bezbednosne krize u Crvenom moru. Da bi se izbegli piratski napadi, međunarodne šiping kompanije i njihovi klijenti izbegavaju trgovačke rute preko Sueckog kanala. Umesto toga, preusmeravaju rute brodova oko Rta dobre nade.

Ako se posmatra opseg, ova zbivanja utiču na otprilike 11% globalne trgovine. Sa najvećim izazovima se suočavaju lanci snabdevanja na ruti Azija-Evropa. Čitava situacija rezultirala je u prekidima lanaca snabdevanja i njihovim uticajem na evropske privrede i industrije.

Prekidi će se najverovatnije nastaviti tokom 2024. godine. Očekuje se da će ukoliko krizna situacija potraje to uticati na pad produktivnosti i na skok inflacije.

Šta ekonomski eksperti i analitičari prognoziraju za 2024.godinu?

Evropska industrija bi bila najviše pogođena i njeni lanci snabdevanja

Veliku štetu zbog bezbednosnih rizika plovidbe je u prvom talasu osetio Suecki kanal. Dnevni tranzit brodova je opao za 28 odsto u prvoj nedelji januara 2024. u odnosu na isti period 2023. godine. Kako se kriza bude dalje prelivala izvesno je da će evropske zemlje i njihove ekonomije osetiti njen uticaj.

Suecki kanal predstavlja važno čvorište za transport robe, energije i raznih komponenti iz Azije i Bliskog istoka u Evropu. Samim tim, na udaru će biti elektronska, automobilska, mašinska i druge inženjerske i prerađivačke industrije Evrope. Što su više oslonjene na uvoz sirovina i komponenti iz Azije, to će uticaj na njih biti veći.

U slučaju da se dogode veći prekidi ili kašnjenja u isporukama, kompanije bi morale da zaustavljaju ili smanjuju proizvodnju. To bi u daljem toku uticalo i na isporuku onih proizvoda koje oni rade. Efekat bi na kraju bio da će se povišeni troškovi

Kompanije će potencijalno biti suočene sa višim troškovima logistike

Bez obzira na nivo rizika koji postoji, ocenjuje se da je malo verovatno da će se tokom 2024.godine dogoditi prekidi u snabdevanju kao 2020.godine. Upravo iskustvo iz te krize je uticalo i da su proizvodni kapaciteti dovoljni, a i da su lanci snabdevanja rezilijentniji. Šiping kompanije su već preduzele korake u pravcu korišćenja alternativnih plovnih ruta.

Veći logistički troškovi za kompanije i kupce su ipak verovatni. Osim što izmena ruta znači i kašnjenja u isporuci, jer put traje i nedelju dana duže, to utiče i na dodatne troškove goriva za transport robe. Cene prevoza kontejnera na relaciji Azija-Evropa su se u ovom trenutku udvostručile.  

Logističke usluge će usled toga verovatno za kupce biti po višim cenama. Rast cena troškova transporta bi uglavnom imao uticaja i na evropsku privredu. Najviše bi bili pogođeni sektori maloprodaje, automobilska i građevinska industrija.

Lanci snabdevanja i njihova diversifikacija

Lekcije naučene 2020.godine ubrzale su kompanije u pripremama za nove potencijalne krize i jačanju rezilijentnosti. Tekuće geopolitičke tenzija i poremećaji kada su u pitanju lanci snabdevanja ubrzavaju kompanije u procesu njihove diversifikacije. Na ovaj način bi se obezbedilo da se umanje svi potencijalni rizici kao i rast troškova logistike i transporta.

Preostaje da se vidi u kojoj meri će aktuelna situacija imati uticaja na domaću i regionalnu privredu. Takođe i da pokaže u kolikoj meri su ovdašnje kompanije spremne na izazove kada su njihovi lanci snabdevanja u pitanju. Kako se u vašoj organizaciji odvija upravljanje nabavkom i da li se aktuelna kriza odražava na vaše lance snabdevanja?

Naš cilj je pružiti sveobuhvatan i praktičan pristup edukaciji i razvoju, osnažujući menadžere i lidere da postignu izvrsnost u vođenju timova i ostvare uspešne rezultate na radnom mestu. Pišite nam!

IMATE PITANJA ZA NAS? VOLELI BISMO DA IH ČUJEMO