Omegact

Analiza i tumačenje potencijala zaposlenih

Predavači: Miloš Tomanović i Ivana Todorić

Svaka osoba je satkana iz znanja, učenja, iskustava, mnogo raznovrsnih karakteristika, osobina, navika, principa kojima se vodi i možda još mnogo čega. Sve ovo, u poslovnom smislu, možemo nazvati i kompetencijama jedne osobe da se bavi određenim poslom.

Tumačeći potencijale jedne osobe obraćamo pažnju na sve navedene elemente, njihovu komplementarnost ili neuklapanje, a uz to i zastupljenosti i intenzitet u kome se kod osobe pojavljuju i iskazuju navedene karakteristike.

Baš u intenzitetu i jeste često najveća razlika među osobama jer mnoge iste ili slične osobine u nekoj meri imaju različiti ljudi s tim da ih neko češće a neko ređe koristi ili neko sa više a neko sa manje umešnosti i još, često sa nevidljivim razlogom, neko rado a neko nevoljno.

Ako biste umeli da iskoristite karakteristike i ponašanja tj kompetencije svakog vašeg zaposlenog da li bi time ostvarili najbolji potencijal pojedinaca i timova? Zamislite da je procena potencijala osobe kao slaganje “puzzle-a” koji kada se dobro prepozna svaki njegov deo čini celinu koja daje smisao i ostvaruje preduslov za postizanje najboljih pojedinačnih rezultata, a to je da rad svake osobe najviše pokreću unutrašnji motivatori koje ste vi prepoznali kroz njene kompetencije i stimulisali odgovarajućim načinom kako ste odredili da ta osoba treba da obavlja svoj posao i kako je vi kao lideri vodite.

I još kada svaku pojedinačnu osobu dobro upoznate kroz delove “puzzle-a” dobijate mogućnost slaganja jednog velikog “puzzle-a” u kome se svaki deo (osoba) dobro uklapa sa ostalim delovima (osobama) čime dobijate dobro integrisani tim. Kao kada kažu za tim, oni dišu kao jedan!

Naučiti tumačenje potencijala zaposlenih su vrata kojima se otvara prolaz ka putokazu za rešenje za angažovani i motivisan rad pojedinaca, timova i celih kompanija.

Svakako možete odrediti i saznati za svaku osobu kompleksne protkane veze između različitih celina i kako je to čini posebnom, a u čemu najkorisnijom za vaš tim:

 • da li joj brza dinamična sredina odgovara?
 • ima li sposobnosti da bude neko ko postavlja nove trendove?
 • ume li lako da donosi odluke?
 • da li je osoba lider spremna i željna da preuzme odgovornost ili se krije iza odluka drugih osoba?
 • da li više voli ustaljen posao i plaši se promena?
 • ume li lako da donosi odluke?

Cilj treninga Analiza i tumačenje potencijala zaposlenih:

Sa završenim treningom polaznici mogu savladati tumačenje svojih zaposlenih i brzo unaprediti poslovanje kroz korigovanje rasporeda osoba prema zahtevima radnih mesta koji im najviše odgovaraju. Možete postići kao rezultat treninga:

 • Kao rezultat, lako je postaviti dobru organizaciju poslovanja kada znate za šta je svaka osoba u timu najbolja, jel da?
 • Naučiti kako da tumačite testove o kompetencijama i potencijalima bilo koje osobe, čime ćete prepoznati kako da najviše iskoristite mogućnosti svake osobe i povećate performanse svojih timova i osoba pojedinačno, znajući šta je tačno unutrašnji pokretač i motivacija i na koji način osoba najbolje obavlja zadati posao.
 • Unapredićete pozicije i lako ćete definisati kojoj osobi kakvo radno mesto odgovora
 • Pri selekciji osoba za vaše preduzeće lako ćete izabrati nove osobe koje će se uklapati u vaš postojeći tim
 • Kako da zadržite najbolje osobe u vašem preduzeću, a da to nisu samo materijalni uslovi
 • Kako da sa lakoćom pospešite upravljanje ljudima prilagođavanjem vaše komunikacije svakoj osobi ponaosob čime ćete otkriti formulu za razumevanje i poboljšanje izvršenja zadataka

Osnovne teme treninga Analiza i tumačenje potencijala zaposlenih:

 

 • Kako unaprediti sistem nagrađivanja korišćenjem procene potencijala i kompetencija?
 • Da li su osobe sa predispozicijama da budu analitičari i kontrolori kvaliteta zaista i željne da se bavi ovakvim poslom?
 • Koje poslovne nagrade a koje kazne imaju efekat na osobu čiji potencijal tumačite?
 • Šta je dobar komunikator, kako ga prepoznati, i ume li osoba biti spontana u komunikaciji?
 • Kojih sedam karakteristika svake osobe su potencijalne oblasti sukoba i nerazumevanja sa ostalim osobama?
 • Kako tumačiti i uporediti kompetencije osobe sa vrednostima koje osoba ima u sebi?
 • Šta znače vrednosti koje osoba želi da poseduje u odnosu na njene sadašnje kompetencije?
 • Prepoznavanje da li je osoba davala socijalno i kompanijski poželjne odgovore koji nisu u potpunosti u skladu sa njom?
 • Otkriti koje su zone slepih mrlja i oblasti u kojima je potreban “feedback”
 • U kojoj meri se prepliću i utiču na rad tri osnovne potrebe osobe koje su i glavni motivatori – kako prepoznati dominantnu?
 • Koja četiri elementa tumačenja pokazuju opasnost i predispozicije od nezadovoljstva i sagorevanja na postojećoj poziciji ?
 • Šta su pokazatelji da li osoba sporo ili brzo misli?
 • Koji pokazatelji otkrivaju osobu koja je neodlučna ili odlučna?
 • Koje su karakteristike i pokazatelji pravog lidera?
 • Koji rezultati pokazuju na menadžera koji sam stvara krize sebi i svom okruženju?
 • Kako prepoznati osobe koje će se suprotstavljati pravilima, a kako osobe koje će poštovati pravila?
 • Šta su pokazatelji samopouzdanja kod jedne osobe?
 • Kako znate koja osoba ima predispozicije da bude dominantna u svom radnom okruženju?
 • Kako prepoznati osobu koja nije u stanju da rukovodi ljudima i bude vođa?

Kome je trening Analiza i tumačenje potencijala zaposlenih namenjen:

 

 • zaposlenima u sektoru ljudskih resursa;
 • direktorima i vlasnicima kompanija;
 • osobama koje se bave strateškim razvojem preduzeća;
 • svim menadžerima koji upravljaju osobama i komunikacijom;
 • projekt menadžerima ili menadžerima koji vode timove;
 • menadžerima prodaje i drugim učesnicima u prodajnom procesu;
 • osobama koje učestvuju u selekciji kadrova i formiranju radnih mesta;

Koje su koristi od treninga Analiza i tumačenje potencijala zaposlenih: 

Za pojedince

 • naučiće kako da tumače i analiziraju izveštaje o potencijalima zaposlenih;
 • naučiće kako da koriste rezultate za bolje usklađivanje osoba sa radnim mestima;
 • prepoznavaće osobine koje su potrebne da bi osoba postala menadžer;
 • prepoznavaće koja su ograničenja i mesta unapređenja da bi osoba postala menadžer;
 • prepoznavaće osobine koje su potrebne da bi osoba postala lider;
 • prepoznavaće koja su ograničenja i mesta unapređenja da bi osoba postala lider;
 • razumeće od čega se sve sastoje elementi koji čine kompetencije jedne osobe;

Za kompaniju

 • dobićete jasnu sliku šta je potrebno za razvoj kompetencija svakog pojedinca u kompaniji;
 • saznaćete koje su optimalne pozicije za određene osobe i koje su osobe optimalne za određene pozicije u kompaniji;
 • utvrdićete kako utiču zahtevi posla u skladu sa postojećim kompetencijama osobe na motivaciju i angažovanost u radu;
 • jasno definisana uputstva kako svakoj osobi prilagoditi sistem nagrađivanja;
 • bolji pristup za unapređivanje i raspodelu menadžerskih uloga prema sposobnostima i kompetencijama, izbegavajući sindrome nekompetentnosti za radno mesto;
 • lako prepoznavanje potencijala za menadžerske i liderske pozicije;
 • znanje kako vršiti svrsishodnu selekciju kadrova;

REFERENCE