Formiranje i upravljanje timovima

Formiranje i upravljanje timovima

Predavači: Miloš Tomanović i Miljan Dimitrijević

Cilj seminara

Cilj ovog treninga je osposobljavanje menadžera da uspešno rukovode timovima.

Veoma često, poneseni velikim brojem dnevnih obaveza ne stignemo da posvetimo nimalo pažnje ljudima iz našeg tima. Vreme prolazi, svakodnevne obaveze se ne smanjuju, a tim postepeno postaje grupa, pa skup pojedinaca i na kraju, najbolji pojedinci nas napuste, a ostanu oni sa kojima ni ranije nismo znali šta ćemo. Ova situacija je u praksi veoma često viđena.

Zašto? Zato što nismo dovoljno mudri – NE, Zato što smo nesposobni – NE, Zato što nismo dovoljno radili sa svojim timom – DA.

Ovaj trening će pomoći polaznicima da saznaju kako da kroz primenu jednostavnih alata provere stanje svoga tima, kako da prepoznaju nedostatke, kako da ih otklanjaju, kako da motivišu svoje ljude i kako da ostvare sinergetski efekat.

Posebnu pažnju poklanjamo načinu formiranja timova, koji predstavljaju sastavni deo organizacione strukture jedne kompanije. Saznaćete koji su izazovi u radu timova, kako komunicirati i upravljati pojedincima u okviru tima, kako obezbediti da tim ostvari sinergetski efekat na osnovu pojedinačnog rada svakog člana itd.

Osnovne teme seminara:

 • Timski rad i timsko donošenje odluka:

 

–              Preduslovi donošenja odluka

–              Preduslovi sprovođenja odluka

–              Sukob različitih stilova

–              Sukob različitih interesa

–              Razlozi za postojanje timova

–              Uloge u timu

–              Osam koraka donošenja odluka

–              Mehanizam sprovođenja – upravljačka organizaciona struktura

–              Kada grupa postaje tim

–              Zadatak i izveštaj o radu tima

 

 • 5 nedostataka u radu tima:

 

 1. Odsustvo POVERENJA (Ranjivost)
 2. Strah od KONFLIKTA (Veštačka harmonija)
 3. Nedostatak POSVEĆENOSTI (Dvosmislenost)
 4. Izbegavanje ODGOVORNOSTI (Niski standardi)
 5. Nezainteresovanost za rezultate (Status i ego)

 

 • Razlike među članovima tima:

 

–              Različiti načini razmišljanja

–              Kako donosimo odluke?

–              Koji tipovi ljudi postoje?

–              Da li sagovornik vidi isto što i mi?

 

 • Kako sarađivati sa onima koji su drugačiji:

 

–           Kako da prepoznate razlike?

–           Kako otkriti uverenje i vrednosti na osnovu kojih sagovornik donosi odluku?

–           Kako da uspostavite odličnu komunikaciju sa različitim tipovima ljudi?

 

 • Matrica planiranja vremena:

 

–           Šta su hitne obaveze?

–           Šta su važne obaveze?

–           Kako obezbediti dovoljno vremena za ono što je važno?

 

 • Značaj ispravnog definisanja ciljeva:

 

–              Zašto je neophodno definisati ciljeve?

–              Kako postavljati realne ciljeve, a koji motivišu zaposlene?

–              Osnovna pravila za definisanje ciljeva

–              Pitanja za proveru ciljeva

–              Razlika između rezultata i cilja

–              Kako pravilno postaviti prioritete?

 

 •   Alati za uspešniji timski rad:

 

–               Šta je najbolji feedback? Kako da dobijete ili date pravilan feedback?

–               Kako voditi sastanke koji treba da budu kratki, zanimljivi, motivacioni i efikasni?

–               Kako da kreirate prikladno radno okruženje i kulturu kompanije?

 

 •   Preporuka: 12 elemenata sjajnog upravljanja:
 •   Znam šta se očekuje od mene na poslu – OPISI POSLA
 •   Imam sredstva za rad (materijal, opremu, informacije) potrebna da valjanoposao
 •   Na poslu sam u prilici da svaki dan radim najbolje što mogu
 •   Tokom prošle nedelje sam dobio priznanje ili sam bio pohvaljen za dobro obavljen posao
 •   Moj pretpostavljeni ili neko na poslu, jeste neko kome je stalo do mene kao osobe
 •   Neko na poslu podržava moj razvoj
 •   Na poslu se moje mišljenje uvažava
 •   Misija ili svrha moje kompanije utiče na to da mislim da je moj posao važan
 •   Moji saradnici i zaposleni u mom okruženju su posvećeni valjanom obavljanju posla
 •   Imam najboljeg prijatelja na poslu
 •   Tokom poslednjih 6 meseci, neko na poslu je sa mnom razgovarao o mom napretku
 •   Tokom prošle godine imao sam priliku da učim i napredujem

 

Kome je seminar namenjen:

 • svim menadžerima koji u svakodnevnom radu rukovode ljudima
 • svim članovima timova koji žele da unaprede rad svojih timova
 • svim članovima timova koji žele da rukovode svojim timovima
 • vlasnicima i top menadžerima preduzeća i kompanija

 

Koje su koristi od seminara:

Za pojedince

 • da nauče kako da provere stanje svoga tima
 • da nauče kako da prepoznaju nedostatke u svojim timovima
 • da nauče kako da otklanjaju uočene nedostatke
 • da nauče kako da komuniciraju sa ostalim članovima tima
 • da nauče kako da motivišu pojedince u svom timu
 • da nauče kako da stvore pobedničku atmosferu u svom timu
 • podizanje nivoa kompetencija menadžera, a odluke postaju kvalitetnije s novim pogledom na poslovanje
 • priprema za odgovornije funkcije i stvaranje preduslova za napredovanje u hijerarhiji

 

Za kompaniju

 • da saznaju kako se formiraju timovi
 • da nauči na koji se način timski donose odluke
 • da poveća produktivnost pojedinaca, timova i cele kompanije
 • poboljšanje komunikacije i koordinacije između odeljenja razumevanjem terminologije i razumevanjem o čemu se priča na sastancima
 • povećanje menadžerske pismenosti zaposlenih u cilju povećanja efektivnosi i efikasnosti poslovanja
 • da zadrži kvalitetne pojedince
 • da prepozna i angažuje ili otpusti neproduktivne pojedince
 • da ostvari pobedničku atmosferu