Omegact

Formiranje i upravljanje timovima

Predavači: Miloš Tomanović i Miljan Dimitrijević

Cilj seminara

Cilj ovog treninga je osposobljavanje menadžera da uspešno rukovode timovima.

Veoma često, poneseni velikim brojem dnevnih obaveza ne stignemo da posvetimo nimalo pažnje ljudima iz našeg tima. Vreme prolazi, svakodnevne obaveze se ne smanjuju, a tim postepeno postaje grupa, pa skup pojedinaca i na kraju, najbolji pojedinci nas napuste, a ostanu oni sa kojima ni ranije nismo znali šta ćemo. Ova situacija je u praksi veoma često viđena.

Zašto? Zato što nismo dovoljno mudri – NE, Zato što smo nesposobni – NE, Zato što nismo dovoljno radili sa svojim timom – DA.

Ovaj trening će pomoći polaznicima da saznaju kako da kroz primenu jednostavnih alata provere stanje svoga tima, kako da prepoznaju nedostatke, kako da ih otklanjaju, kako da motivišu svoje ljude i kako da ostvare sinergetski efekat.

Posebnu pažnju poklanjamo načinu formiranja timova, koji predstavljaju sastavni deo organizacione strukture jedne kompanije. Saznaćete koji su izazovi u radu timova, kako komunicirati i upravljati pojedincima u okviru tima, kako obezbediti da tim ostvari sinergetski efekat na osnovu pojedinačnog rada svakog člana itd.

Osnovne teme seminara Formiranje i upravljanje timovima:

Timski rad i timsko donošenje odluka:
 • Preduslovi donošenja i sprovođenja odluka
 • Sukob različitih stilova
 • Sukob različitih interesa
 • Razlozi za postojanje timova
 • Uloge u timu
 • Osam koraka donošenja odluka
 • Mehanizam sprovođenja – upravljačka organizaciona struktura
 • Kada grupa postaje tim
 • Zadatak i izveštaj o radu tima
Pet nedostataka u radu tima:
 1. Odsustvo POVERENJA (Ranjivost)
 2. Strah od KONFLIKTA (Veštačka harmonija)
 3. Nedostatak POSVEĆENOSTI (Dvosmislenost)
 4. Izbegavanje ODGOVORNOSTI (Niski standardi)
 5. Nezainteresovanost za rezultate (Status i ego)
Razlike među članovima tima:
 • Različiti načini razmišljanja
 • Kako donosimo odluke?
 • Koji tipovi ljudi postoje?
 • Da li sagovornik vidi isto što i mi?
Kako sarađivati sa onima koji su drugačiji:
 • Načini za prepoznavanje razlika
 • Metode za otkrivanje uverenja i vrednosti na osnovu kojih sagovornik donosi odluku
 • Alati za uspostavljanje odlične komunikaciju sa različitim tipovima ljudi
Matrica planiranja vremena:
Značaj ispravnog definisanja ciljeva:
 • Neophodnost definisanja ciljeva
 • Postavljanje realnih ciljeva koji motivišu zaposlene
 • Osnovna pravila za definisanje ciljeva
 • Pitanja za proveru ciljeva
 • Razlika između rezultata i cilja
 • Pravilno postavljanje prioriteta
Alati za uspešniji timski rad:
 • Najbolji feedback – kako da dobijete ili date pravilan feedback?
 • Vođenje sastanaka – kako da sastanci budu kratki, zanimljivi, motivacioni i efikasni?
 • Kreiranje prikladnog radnog okruženja i kulture kompanije
Preporuka: 12 elemenata sjajnog upravljanja:
  • Znam šta se očekuje od mene na poslu – OPISI POSLA
  • Imam sredstva za rad (materijal, opremu, informacije) potrebna da valjano posao
  • Na poslu sam u prilici da svaki dan radim najbolje što mogu
  • Prošle nedelje sam dobio priznanje ili sam bio pohvaljen za dobro obavljen posao
  • Moj pretpostavljeni ili neko na poslu, jeste neko kome je stalo do mene kao osobe
  • Neko na poslu podržava moj razvoj
  • Moje mišljenje se uvažava
  • Misija ili svrha moje kompanije utiče na to da mislim da je moj posao važan
  • Moji saradnici i zaposleni u mom okruženju su posvećeni valjanom obavljanju posla
  • Imam najboljeg prijatelja na poslu
  • U poslednjih 6 meseci, neko na poslu je sa mnom razgovarao o mom napretku
  • Tokom prošle godine imao sam priliku da učim i napredujem
Kome je seminar Formiranje i upravljanje timovima namenjen:
  • menadžerima koji u svakodnevnom radu rukovode ljudima
  • članovima timova koji žele da unaprede rad svojih timova
  • liderima – osobama koje žele da rukovode svojim timovima
  • vlasnicima i top menadžerima preduzeća i kompanija
Koje su koristi od seminara Formiranje i upravljanje timovima za pojedince:
 • proverite stanje svoga tima
 • prepoznajte ključne nedostatke u svojim timovima
 • otklonite uočene nedostatke
 • komunicirajte bolje sa članovima tima
 • naučite kako da motivišite pojedince u svom timu
 • stvorite pobedničku atmosferu u svom timu
 • podignite nivo kompetencija, i donosite kvalitetnije odluke s novim pogledom na poslovanje
 • pripremite se za odgovornije funkcije i stvorite preduslove za napredovanje u hijerarhiji
Koristi od seminara za kompaniju:
 • saznajte kako se formiraju timovi
 • naučite na koji se način timski donose odluke
 • povećajte produktivnost pojedinaca, timova i cele kompanije
 • poboljšajte komunikaciju i koordinaciju između odeljenja razumevanjem terminologije i razumevanjem o čemu se priča na sastancima
 • povećajte menadžersku pismenost zaposlenih u cilju povećanja efektivnosi i efikasnosti poslovanja
 • zadržite kvalitetne pojedince
 • prepoznajte i angažujte produktivne pojedince
 • otpustite neproduktivne pojedince
 • kreirajte pobedničku atmosferu

REFERENCE