Omegact

Procena potencijala zaposlenih

Predavači: Miloš Tomanović i Ivana Todorić

 Kada bi ste mogli da odredite za svakog kolegu i zaposlenog u Vašoj kompaniji šta ih sve tačno motiviše da budu efikasni i daju najbolje rezultate bio bi to najbolji alat koji možete dobiti za saradnju sa ljudima i vodjenje timova, zar ne?

Odredite kod svake osobe sa kojom radite i koja je deo tima koji su motivatori i demotivatori, kakav joj stil planiranja odgovara, kakve su im sposobnosti za ostvarivanje ciljeva, koji joj je jezik komunikacije prihvatljiv i razumljiv i dobićete visoko motivisan i pobednički tim koji ostvaruje postavljene ciljeve!

Cilj seminara Procena potencijala zaposlenih

 • Otkriti koji su osnovni demotivatori u radu
 • Kako utvrditi kompetentnost zaposlenih za odredjenu poziciju
 • Utvrditi da li odredjenim osobama trebaju veći izazovi u radu
 • Nalaženje prave pozicije za odgovarajuću osobu
 • Nalaženje prave osobe za odgovarajuću poziciju
 • Naučiti šta je najbolji pristup za svaku osobu u kompaniji
 • Saznati kako dovodimo zaposlene u opasnost da “sagore” na poslu
 • Naučiti kako bolje da prepoznajete i vodite dobre timove i pojedince u kompanijama
 • Kako komunicirati sa kolegama da dobijete željenu reakciju
 • Otkriti šta odredjuje sklonost ka čestim ili retkim promenama posla
 • Kako unaprediti i nagraditi odredjenu osobu efikasno i produktivno
 • Šta su neproduktivne nagrade za odredjene osobe?

Osnovne teme seminara Procena potencijala zaposlenih:

 • Vrednosti – koren ponašanja svake osobe
 • Uverenja kao pokretači – šta ih čini takvima i kako ih uspešno koristiti
 • Preference razmišljanja kod pojedinca – obrazac omiljenog ponašanja svake osobe
 • Čulni kanali – koje reči i izrazi nas pokreću i motivišu?
 • Primarni interesi – šta nas prvenstveno interesuje i motviše u poslovnom okruženju?
 • Sagledavanje zadatka iz svih perspektiva
 • Motivacija u odnosima sa drugim osobama u timu
 • Sposobnost ostvarivanja ciljeva – kako se odredjuje?
 • Potencijal korišćenja „feedbacka-a“ – kome je koristan, a kada ga ne treba koristiti?
 • Odrediti najbolji stil planiranja za zaposlene
 • Spremnost na akciju – proaktivnost ili reaktivnost šta nam treba?
 • Umeće dogovaranja ili suprotan pogled
 • Kako poredimo i prepoznajemo poslovne situacije
 • Strategija uspeha
 • Radna orijentacija
 • Obrada informacija
 • Stil razmišljanja
 • Radni stil
 • Orijentacija u vremenu
 • Način prihvatanja informacija
 • Strategija uveravanja
 • Stil rukovođenja
 • Nagrada ili kazna šta je efikasnije?

Kome je seminar namenjen Procena potencijala zaposlenih:

 • Direktorima i vlasnicima kompanija
 • Svim menadžerima
 • Projekt menadžerima ili menadžerima koji vode timove
 • Menadžerima prodaje i drugim učesnicima u prodajnom procesu
 • Svim zaposlenima čiji posao zavisi od kvalitetne i pravovremene razmene informacija sa klijentima, dobavljačima ili ostalim kolegama
 • Osobama koje često komuniciraju sa internim i eksternim klijetnima

Koje su koristi od seminara Procena potencijala zaposlenih:

Za pojedince

 • saznaće kako da u cilju efikasnog posla pristupa i razgovara sa svakim kolegom.
 • prepoznaće koje su oblasti u kojima može da razvija svoje sposobnosti do izvrsnosti
 • otkiriće u kojim oblastima treba da se unapredi
 • saznaće kako da prilagodi svoj radni stil ostalim kolegama, a da to ima pozitivan uticaj na efikasnost i brzinu rešavanja zadataka
 • naučiće kojim pristupom se najbolje prihvataju nove stvari i kako se uče
 • otkriće šta je potrebno za dobrog komunikatora

Za kompaniju

 • dobiće jasnu sliku šta je potrebno za razvoj kompetencija svakog pojedinca u kompaniji
 • saznaće koje su optimalne pozicije za odredjene osobe i koje su osobe optimalne za odredjene pozicije u kompaniji
 • utvrdiće koji su motivatori i demotivatori kod svih članova kompanije
 • otkriće motivatore i demotivatore kao osnovu za kreiranje stimulativnog sistma nagradjivanja
 • naučiće šta dovodi zaposlene u opasnost da “sagore” na poslu i kako da izbegnu tu situaciju
 • naučiće šta dovodi zaposlene u poziciju da zbog dosade i nemotivisanosti razmišljaju o napuštanju kompanije i kako da izbegnu takvu situaciju
 • otkriće kako je moguće saznati da li osoba ima predispozicije za menadžera.