Omegact

EDUKACIJE IZ OBLASTI MARKETINGA

Unapredite vaše marketing kompetencije i ostvarite bolju poziciju na tržištu

EDUKACIJE IZ OBLASTI MARKETINGA

crm

STRATEGIJA I PRIPREMA UVOĐENJA CRM (CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT)

Najbolje kompanije se slažu da u 21. veku svoje potrošače posmatrate kao članove vaše porodice! Hoćete li ih uključiti u poslovanje kao što to rade mnoge porodične kompanije? Kako ćete promeniti odnos sa klijentima?

Klijent je postao centar pažnje, nije važno šta prodajemo nego šta klijent želi da kupi. Neophodno je preći sa kratkoročnih ciljeva orijentisanih samo na prodaju, koja se završava činom preuzimanja robe ili usluga, na dugoročne odnose sa klijentima koji se stalno prate i unapređuju.

CATEGORY MANAGEMENT

 • Šta je kategorija proizvoda?
 • Šta je Category Management (CM)?
 • Šta se postiže kroz CM?
 • Marketing MIX 4P – 5P
 • Efikasan odgovor na potrebe potrošača – ECR
isplativost proizvoda

MERCHANDISING

 • Šta je to merchandising – kome je on potreban i kada počinje merchandising?
 • Zbog čega merchandising klijenti prepoznaju i priklanjaju mu se?
 • Gledati očima kupca – uvažavanje i briga o klijentima (lakoća kretanja klijenta, jednostavnost pronalaženja proizvoda, lakoća opredeljenja cene, dostupnost proizvoda itd.)
 • Tipovi kupovine (planirana kupovina i impulsivna kupovina)
lsm

LOCAL STORE MARKETING (LSM)

LSM ili Local Store Marketing predstavlja specifične marketinške aktivnosti koje se namenski osmišljavaju i sprovode nezavisno u pojedinačnim prodajnim objektima. Inicijativu za njihovo osmišljavanje i sprovođenje daju oni koji su i najupućeniji u specifičnosti lokalne sredine i mikro okruženja objekata, a to su rukovodioci objekata, podstaknuti od strane njihovih rukovodilaca i uz odobrenje menadžera koji sprovode politiku kompanije, a sve to u saradnji sa kreatorima kompanijskih marketinških aktivnosti.

brand

BREND I BRENDIRANJE

Ovaj trening pruža objašnjenje svih aktuelnih, a nedovoljno jasnih pojmova iz oblasti brendiranje proizvoda, usluga i kompanije u celosti. Naučićete kako da analizirate svoj brend i kako da korigujete elemente koji nisu u skladu sa definisanim strategijama i željenim ciljevima

 • Saznaćete kako da iskoristite snage svog brenda za lansiranje potpuno novih proizvoda i usluga
 • Dobićete mnoštvo novih ideja kako da dalje razvijate svoj brend
 • Naučićete šta je sve važno za izgradnju novog brenda

Zašto da izaberete Omega Consulting Team?

0
Godina poslovanja
0
Zadovoljna klijenta
0
Konsultantska projekta
0
Održana treninga

Imate pitanja za nas?

Pošaljite nam poruku putem formulara ili nam pišite na mejl.

  REFERENCE