Omegact

EDUKACIJE IZ OBLASTI MARKETINGA

Unapredite vaše marketing kompetencije i ostvarite bolju poziciju na tržištu

EDUKACIJE IZ OBLASTI MARKETINGA

CRMStrategija

STRATEGIJA I PRIPREMA UVOĐENJA CRM (CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT)

Najbolje kompanije se slažu da u 21. veku svoje potrošače posmatrate kao članove vaše porodice! Hoćete li ih uključiti u poslovanje kao što to rade mnoge porodične kompanije? Kako ćete promeniti odnos sa klijentima?

Klijent je postao centar pažnje, nije važno šta prodajemo nego šta klijent želi da kupi. Neophodno je preći sa kratkoročnih ciljeva orijentisanih samo na prodaju, koja se završava činom preuzimanja robe ili usluga, na dugoročne odnose sa klijentima koji se stalno prate i unapređuju.

CEMStrategija

CUSTOMER EXPIRIENCE MANAGEMENT (CEM) – UPRAVLJANJE ISKUSTVIMA KLIJENATA

Strategija zadržavanja klijenata i uspostavljanje dugoročnog odnosa je jedan od prioriteta svake industrije koja stavlja klijenta u fokus svog poslovanja. U pojedinim branšama CRM strategija je bila dovoljna da se upravlja odnosima sa kupcima. Međutim, pojedine industrije su otišle korak dalje i postavile ciljeve za upravljanje iskustvima klijenata (CEM). Upravljanje iskustvima klijenata je jedan od ozbiljnih izazova koji je visoko razvio lojalnosti klijenata u mnogim uslužnim delatnostima i na taj način dugoročno vezao klijenta za kompaniju. Principi na kojima se zasniva CEM strategija temelje se na dobro selektovanim i targetiranim potrebama klijenata koje se prate kroz razvoj klijenta. 

CategoryManagement

CATEGORY MANAGEMENT

 • Šta je kategorija proizvoda?
 • Šta je Category Management (CM)?
 • Šta se postiže kroz CM?
 • Marketing MIX 4P – 5P
 • Efikasan odgovor na potrebe potrošača – ECR
UvodjenjeNovogProizvoda

UVOĐENJE NOVOG PROIZVODA

Koliko godišnje uvedete novih proizvoda u poslovanje? Kada ste uveli novi proizvod, da li je on opravdao vaša očekivanja? Zašto pored svih pozitivnih atributa nije zaživeo i nije se pozicionirano kod naših klijenata? Koliko vas je koštalo uvođenje novog proizvoda i da li je njegovo uvođenje opravdalo investiciju u isti? Postoji li opasnost da završi na mrtvim zalihama? Da li ste svesni grešaka uvođenja novog proizvoda?

Merchandising

MERCHANDISING

 • Šta je to merchandising – kome je on potreban i kada počinje merchandising?
 • Zbog čega merchandising klijenti prepoznaju i priklanjaju mu se?
 • Gledati očima kupca – uvažavanje i briga o klijentima (lakoća kretanja klijenta, jednostavnost pronalaženja proizvoda, lakoća opredeljenja cene, dostupnost proizvoda itd.)
 • Tipovi kupovine (planirana kupovina i impulsivna kupovina)
LocalStoreMarketing

LOCAL STORE MARKETING (LSM)

LSM ili Local Store Marketing predstavlja specifične marketinške aktivnosti koje se namenski osmišljavaju i sprovode nezavisno u pojedinačnim prodajnim objektima. Inicijativu za njihovo osmišljavanje i sprovođenje daju oni koji su i najupućeniji u specifičnosti lokalne sredine i mikro okruženja objekata, a to su rukovodioci objekata, podstaknuti od strane njihovih rukovodilaca i uz odobrenje menadžera koji sprovode politiku kompanije, a sve to u saradnji sa kreatorima kompanijskih marketinških aktivnosti.

BREND I BRENDIRANJE

Ovaj trening pruža objašnjenje svih aktuelnih, a nedovoljno jasnih pojmova iz oblasti brendiranje proizvoda, usluga i kompanije u celosti. Naučićete kako da analizirate svoj brend i kako da korigujete elemente koji nisu u skladu sa definisanim strategijama i željenim ciljevima

 • Saznaćete kako da iskoristite snage svog brenda za lansiranje potpuno novih proizvoda i usluga
 • Dobićete mnoštvo novih ideja kako da dalje razvijate svoj brend
 • Naučićete šta je sve važno za izgradnju novog brenda

Zašto da izaberete Omega Consulting Team?

Godina poslovanja
0
Zadovoljna klijenta
0
Konsultantska projekta
0
Održana treninga
0

Imate pitanja za nas?

Pošaljite nam poruku putem formulara ili nam pišite na mejl.

  REFERENCE