Omegact

Strategija uvođenja novog proizvoda u poslovanje

Koliko godišnje uvedete novih proizvoda u poslovanje? Kada ste uveli novi proizvod, da li je on opravdao vaša očekivanja? Zašto pored svih pozitivnih atributa nije zaživeo i nije se pozicionirano kod naših klijenata? Koliko vas je koštalo uvođenje novog proizvoda i da li je njegovo uvođenje opravdalo investiciju u isti? Postoji li opasnost da završi na mrtvim zalihama ? Da li ste svesni grešaka uvođenja novog proizvoda?

Ovo su samo neka od pitanja koja se postavljaju prilikom uvođenja novog proizvoda od
kojeg se uvek imaju velika očekivanja. To je upravo razlog zašto neuspeh proizvodi razne
vrste razočarenja, gde se pokušavaju naći ili „krivci“ ili opravdanja. Većina kompanija
smatra da će uvođenjem novog proizvoda povećati prodaju ili stvoriti više konkurentske
prednosti, ali da li je to na kraju tako? U većini slučajeva nije, a razlog je u sledećem:

 • Kompanije nemaju plansko uvođenje novih proizvoda
 • U osnovnom to je paušalna procena onih koji upravljaju ili donose odluke
 • Većina smatra da je logično ako je nešto „kvalitetno“ treba i lako da se proda

Uspešno uvođenje proizvoda na tržište

Da bi kompanija uspešno uvela proizvod mora postojati „Strategija za uvođenje novog proizvoda“, od koje zavisi uspeh ili neuspeh uvođenja. Svetska statistika je pokazala da preko 83,5% proizvoda koji se uvedu bez jasne strategije ne zažive na tržištu. Ujedno trošak uvođenja proizvoda premašuju sve planirane budžete za uvođenje.

Na ovom treningu, polaznici će se upoznati sa ključnim strategijama za uvođenje novog
proizvoda. Osnovne teme ovog programa su:

 • Kada uvodimo novi proizvod i odakle polazi potreba za istim?
 • Kada je pravi trenutak za uvođenje novog proizvoda?
 • Koje su najčešće greške prilikom uvođenja novog proizvoda?
 • Svetska statistika uvođenja proizvoda (iskustva internacionalnih kompanija),
 • Životni ciklusi proizvoda,
 • Uvođenje „komplementarnog“ proizvoda,
 • Kako znamo da proizvod ne treba uvesti (na osnovu čega donosimo odluke)?
 • Uloga Product Manager-a u procesu uvođenja novog proizvoda,
 • Metodologija uvođenja novog proizvoda kroz 7 koraka:
  1. Razrada strategije za novi proizvod,
  2. Generisanje ideja za uvođenje novog proizvoda,
  3. Primarni odabir ideja,
  4. Poslovna analiza,
  5. Razvoj samog proizvoda,
  6. Ispitivanje proizvoda na tržištu,
  7. Komercijalizacija proizvoda.
 • Razrada svakog od koraka po metodologiji na primerima iz prakse,
 • Ciklusi uvođenja novog proizvoda kroz 7 koraka,
 • Postavljanje kriterijuma za ocenjivanje uspešnosti uvođenja novog proizvoda,
 • Analiza uspešnosti uvođenja na osnovu postavljenih kriterijuma,
 • Procena „životnog veka“ uvedenog proizvoda u odnosu na konkurenciju na tržištu i
  trendove, osavremenjavanje,
 • Važnost usvojene prodajno-marketinške strategije u daljim koracima pozicioniranja
  novog proizvoda na tržištu.

Kome je trening namenjen:

 • Vlasnicima malih i srednjih kompanija,
 • Menadžmentu prodaje,
 • Product Manager-ima koji su zaduženi za inovacije u oblasti asortimana,
 • Marketing menadžerima koji učestvuju u pravljenju marketinških strategija,
 • Prodavcima koji najčešće dobijaju targete u novim proizvodima,
 • Šefovima nabavke i Category Manager-ima.

Koje su koristi od treninga za pojedince i kompanije:

 • Naučiće zašto je uvođenje novog proizvoda planska i strateška stvar,
 • Razumeće razloge neuspeha neplanskog ili spontanog uvođenja novog
  proizvoda,
 • Naučiće metodologiju uvođenja novih proizvoda kroz 7 koraka,
 • Izvežbaće na sopstvenim primerima ključne tačke metodologije,
 • Videće dosta case study primera uspešnog i neuspešnog uvođenja proizvoda,
 • Razumeće sve prednosti strateškog uvođenja proizvoda,
 • Savladaće veliki broj analiza koji se koriste na putu uvođenja novog proizvoda.

REFERENCE