Omegact

Nastavljena serija treninga pod nazivom „Vrhunski pregovarač“ u saradnji sa kompanijom NIS

U saradnji sa kompanijom NIS, a u okviru serije treninga pod nazivom „Vrhunski pregovarač“, u prostorijama Rafinerije Nafte Pančevo, 17. i 18. aprila održan je treći u nizu od planiranih dvanaest inhouse treninga.

Trening su održale naše kolege Miljan Dimitrijević, konsultant sa dugogodišnjim menadžerskim iskustvom na vodećim menadžerskim pozicijama u nekoliko domaćih i stranih kompanija, i Miljana Nimčević, konsultant i predavač iz oblasti prodaje, CRM-a i marketinga.

Polaznici treninga su bili zaposleni pančevačke rafinerije iz IT sektora, sektora nabavke i sektora analize, sa kojima su treneri radili na povećanju kompetencija iz oblasti savremenog pristupa procesu pregovaranja. Trening prolazi kroz pet faza u pregovaranju, a najveća pažnja tokom obuke je posvećena fazi rasprave, kroz učenjeSPIN tehnike postavljanja pitanja.

Pored teorijskog dela treninga koji čini manji deo, veći deo su činile „role-play“ vežbe pri kojima jedan od predavača preuzima ulogu klijenta, tako da se polaznici praktično nalaze u realnoj pregovaračkoj situaciji u kojoj vežbaju primenu naučenog. Trening je na ovu grupu učesnika ostavio poseban utisak, a cela grupa je dala visoku ocenu treningu i trenerima.

Jedan od strateških ciljeva NIS –a je da uvek ima spremne i obučene zaposlene koji mogu da preuzmu najodgovornije pozicije u kompaniji. Aktivnim ulaganjem u razvoj znanja i veština zaposlenih i izgradnjom sistema kvalitetne i kontinuirane obuke stvaraju mogućnost da njihovi zaposleni steknu kvalifikacije koje odgovaraju evropskim i međunarodnim standardima u svim segmentima poslovanja, čime podržavaju svoj uspeh i konkurentsku prednost.

IMATE PITANJA ZA NAS? VOLELI BISMO DA IH ČUJEMO