Omegact

O konferenciji “KAKO PAMETNO INVESTIRATI?” za Kanal 9, Novi Sad

Konferencija je imala za cilj da pomogne preduzetnicima i privrednicima da se brže i lakše odluče na korak da ulažu u preduzeća, a da to bude pametno i isplativo na kraju. Za Kanal 9 iz Novog Sada, javnosti su se obratili konsultant Omega Consulting Team -a Miljan Dimitrijević i direktor sektora za privredu i razvoj u PKS Aleksandar Kemiveš.

“Možda bi mogli da kažemo da smo izašli iz krize i da je situacija bolja u odnosu na 2009. i 2010. godinu i da svakako ima više novca nego tad. Svakako postoji trka sa stranim investitorima koji to brže i bolje rade, a naš cilj je ovom konferencijom da domaće preduzetnike i domaće kompanije osokolimo, da tako kažemo, da više i bolje investiraju i da se izbore sa konkurencijom, kako sa domaćom, tako i sa stranom”, rekao je Miljan Dimitrijević, Omega Consulting Team.

Da je uspeh moguć i da se posle ulaganja može i profitirati dokaz su i mnoge domaće is trane firme koje su ulagale u Srbiji, a i danas uspešno posluju, kaže Dimitrijević. U Privrednoj komori Srbije kažu da su danas prava stranih i domaćin investitora na subvencije izjednačena, tako da svi imaju iste mogućnosti za uspeh. Međutim nije svaka investicija dobra, već treba voditi računa i pametno investirati.

“Domaći privrednici mogu da ulažu u opremu, nove tehnologije i kroz podsticaje koje su dobijali u ovoj godini preduzetništva koje je iniciralo Ministarstvo privrede. Uz podršku
Vlade Srbije i Privredna Komora Srbije je svakako dala određeni udeo, pre svega u promociji i nefinansijkom delu projekata koje su, pre svega, samo domaći privrednici koristili”, naveo je Aleksandar Kemiveš, direktor Sektora za privredu i razvoj PKS.

Kako kaže Kemiveš, vidi se znatan rast interesovanja i motivacije domaćih privrednika. Činjenica je, kako je naveo, da imamo privredni rast koji će se završiti u ovoj godini sa oko 2.7 posto, što je jedan od indikatora koji motivišu ljude da ulažu.