Omegact

Održana prva od tri edukacije u Telekomu Srpske na temu “Usluživanje klijenata kao prodajna veština”

U Banja Luci smo 12-13.5.2014.godine održali edukaciju na temu “Usluživanje klijenata kao prodajna veština”. Edukacija je održana u prostorijama Telekoma Srpske sa Key Account menadžerima ove kompanije. Cilj edukacije je bio unapređenje veština prodaje i komunikacije.

Usluživanje klijenata i zadovoljstvo kupaca

Dobra usluga znači da odnos prema kupcu prevazilazi njegova očekivanja. Da bi se to ostvarilo razumevanje kupca i identifikovanje njegovih potreba su ključne stvari koje prodavac mora da ima. Pored onoga što je bitno njima, kupci od prodavaca očekuju da odlično poznaju i proizvod i uslugu koju nude. Prodajna veština tada u punoj meri dolazi do izražaja.

Zašto je za usluživanje klijenata važna prodajna veština

Brzo usluživanje klijenata je danas imperativ, međutim to zahteva dobru organizaciju posla. Osim što klijenti žele brzu uslugu, akcenat mora da bude i na njenom kvalitetu. Da bi se postigao kvalitet neophodno je da prodavci rade na razvoju svojih veština. To je naročito važno kada je u pitanju aktivno slušanje sagovornika. Način usluživanja je ono što pravi razliku u odnosu na konkurenciju. 

Utisci sa edukacije

Učesnici treninga su u svojim povratnim informacijama izneli svoje utiske o edukaciji. Prodajna veština je ono što čini srž njihovog posla, a to je ovom prilikom razvijano:

  • “Korisni su primjeri iz prakse i vježbe. Sve je primjenljivo u praksi”.
  • “Tema je bila jako interesantna. U praksi mogu primjeniti teoriju slušanja i naravno koje fraze ne smijemo koristiti u razgovoru sa korisnikom”.
  • “Ne mogu da izdvojim ništa, sve je povezano u cjelinu. Sam trening će pomoći u radu kada i ostale cjeline budu usvojeni prema ovim ciklusima a u mom ličnom radu ću usvojiti maksimalno što se bude moglo”.
  • “Trening je bio jasan, odlično koncipiran i vođen od strane trenera. U praksi se može mnogo toga koristiti i upotrijebiti zavisno od situacije. Odlična vizija za budući rad. Hvala”

REFERENCE