Omegact

Održana prva od tri edukacije u Telekomu Srpske na temu “Usluživanje klijenata kao prodajna veština”

12.-13.5.2014. u Banja Luci održali smo edukaciju u prostorijama Telekoma Srpske sa Key Account menadžerima ove kompanije.

Utisci sa ove edukacije:

  • “Korisni su primjeri iz prakse i vježbe. Sve je primjenljivo u praksi”.
  • “Tema je bila jako interesantna. U praksi mogu primjeniti teoriju slušanja i naravno koje fraze ne smijemo koristiti u razgovoru sa korisnikom”.
  • “Ne mogu da izdvojim ništa, sve je povezano u cjelinu. Sam trening će pomoći u radu kada i ostale cjeline budu usvojeni prema ovim ciklusima a u mom ličnom radu ću usvojiti maksimalno što se bude moglo”.
  • “Trening je bio jasan, odlično koncipiran i vođen od strane trenera. U praksi se može mnogo toga koristiti i upotrijebiti zavisno od situacije. Odlična vizija za budući rad. Hvala”

REFERENCE