UTVRDITE ZDRAVSTVENO STANJE KOMPANIJE KROZ KOMPLETNU KRVNU SLIKU POSLOVANJA

saznajte više
OMEGA BusinessAnalytics predstavlja skup izabranih ključnih pokazatelja poslovanja koji omogućavaju realno sagledavanje poslovnog rezultata i time omogućava pravovremeno donošenje odluka na osnovu izmerenih informacija.

OMEGA BusinessAnalytics se koristi za odgovor na pitanje “Kako ide posao?” Kompanije su kao živi organizmi, prolaze kroz životne cikluse u okviru kojih se prepoznaju različite faze rasta i razvoja. Osnovni izazov svake pojedinačne faze životnog ciklusa je da ono što je donoslio rezultat u prethodnoj fazi, sada može biti ključan problem u razvoju kompanije i uzrok neuspeha da se pređe u sledeću fazu rasta i razvoja.

 

OMEGA BusinessAnalytics vam daje odgovore na pitanja:

Kako maksimizirati profit i minimizirati troškove?
Kako obezbediti finansijsku sigurnost i stabilnost kompanije?

t

​Kako napraviti dobru procenu i odlučiti se za profitabilan projekat?

Kako merimo koliko smo uspešni?
Da li smo profitabilni kao kompanija?

Koji su proizvodi naprofitabilniji?
Koji su kupci najprofitabilniji?

Iskoristite priliku i analizirajte godišnji rezultat vaše kompanije

STRUKTURA PRIHODA

Promet, RUC i bruto marža: po kupcima, proizvodima, prodajnim lokacijama, prodavcima

STRUKTURA RABATA

Davanja za kupce (iznos i stopa datih rabata, po kupcima i proizvodima)

POTRAŽIVANJA

Potraživanja kupaca (prosečna potraživanja, koeficijent obrta, brzina naplate, obračun kreditnih limita)

ZALIHE

Zalihe robe (prosečne zalihe, koeficijent obrta, period držanja, stopa prinosa na zalihe, mrtve zalihe)

ISPLATIVOST

Kupci i proizvodi koji dominantno učestvuju u rezultatu (ABC analiza)
Ocena povrata investicije u kupce i zalihe

OMEGA BusinessAnalytics promo ponuda obuhvata:

Dvočasovnu radionicu za pomoć u pripremi podataka za analize (onlajn ili uživo)

Obradu i analizu dostavljenih podataka uz pomoć OMEGA BusinessAnalytics alata

Tumačenje rezultata analize od strane senior konsultanta kroz dvočasovnu radionicu (onlajn ili uživo)

“KKS” izveštaj o stanju vaše kompanije u elektronskom obliku sa tumačenjima

Zainteresovani?

Pošaljite nam poruku putem formulara ili nam pišite na mejl.

13 + 15 =

Zašto da izaberete Omega Consulting Team?

 

godina poslovanja

zadovoljnih klijenata

konsultantskih projekata

održanih treninga