Omegact

Omega Consulting Team podržao projekat „Akademija modernog menadžmenta“

Akademija modernog menadžmenta je projekat koji zadržava svoj edukativni karakter već devet godina zaredom, i svaki put uspešno obučava studente i usmerava ih na njihovom karijernom, obrazovnom i ličnom putu u skladu sa temom određenom za tekuću godinu.

Reč je o trodnevnoj Akademiji koja obuhvata tri celine:

  • studiranje – učesnici su se kroz edukativne radionice upoznavali sa konceptima: kritičko i kreativno razmišljanje, kognitivno prilagođavanje, rešavanje kompleksnih problema i donošenje odluka
  • istraživanje –  predstavlja srž projekta i odnosi se na primenu prethodno naučenog u praksi
  • validacija – finalni segment koji učesnicima pruža priliku da primene, provere i zaokruže sve dotad naučeno

Cilj ovogodišnje Akademije je bio da studenti nauče kako da sagledaju i pristupe naizgled nerešivim problemima iz drugačijih uglova, razmišljaju izvan okvira, izgrade i zauzmu svoj stav, donose prave odluke i tako se uspešno prilagode dinamičnom okruženju.

Naš kolega senior konsultant i trener, Miloš Tomanović,  je trećeg dana Akademije 24.3. održao interaktivnu radionicu po principu role playing-a. Cilj radionice je bio da učesnike osposobi za kritičko razmišljanje, donošenje odluka i rešavanje kompleksnih problema iz oblasti koje su polaznici obrađivali i savladali prvog i drugog dana Akademije, kroz različite uloge u kompaniji na kojima bi se oni mogli naći u realnom poslovnom okruženju.

IMATE PITANJA ZA NAS? VOLELI BISMO DA IH ČUJEMO