Omegact

ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE NABAVKOM

ORGANIZACIJA NABAVKE

Svaka kompanija je unikat i ima sopstveni specifični poslovni model, sa sopstvenim zahtevima i organizacijom poslovanja.

Iz navedenih razloga, Omega Consulting Team ne nudi gotovo rešenje za sve vaše probleme, jer takva postoje samo u teoriji, već predlaže kreiranje najefektivnijeg rešenja kao rezultat detaljnog pristupa i dizajniranja, kroz proces koji podrazumeva sprovođenje određenih koraka i/ili primenu nekih od predloženih alata, a sve u skladu sa zahtevima i potrebama klijenata, ali i našeg iskustva u radu sa više desetina kompanija koje pripadaju različitim delatnostima.

Za svaku pojedinačnu kompaniju, kao pomoć i podršku, ne samo u procesu donošenja, već i sprovođenja nekih od najbitnijih menadžerskih odluka, članovi Omega Consulting Team-a su u prilici da ponude različite konsalting usluge.

ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE NABAVKOM

DIJAGNOZA SEKTORA NABAVKE
 • Dijagnoza sektora nabavke
 • Analiza upravljanja zalihama
ORGANIZACIJA SEKTORA NABAVKE
 • Definisanje organizacione strukture
 • Izrada opisa radnih mesta i izbor zaposlenih
 • Definisanje politike nabavke
 • Definisanje i optimizacija šifarnika artikala
 • Uvođenje Category management-a
 • Kategorizacija proizvodnog asortimana (kategorije, potkategorije, grupe, podgrupe)
 • Priprema za uvođenje WMS-a (komadno vođenje zaliha)
MERENJE U NABAVCI
 • Uvođenje modela za praćenje i merenje ostvarivanja ciljeva nabavke
 • ABC analiza
 • Stepen devijacije XYZ
 • Koeficijent obrta zaliha
 • Obračun sigurnosnih zaliha
 • Stopa prinosa na zalihe
 • Kurentne i nekurentne zalihe
 • Trošak zaliha
PLANIRANJE I UPRAVLJANJE NABAVKOM
 • Uvođenje/unapređenje procesa planiranja nabavke
 • Unošenje izmena u poslovni softver u skladu sa kategorizacijom proizvoda
 • Postavljanje ciljeva menadžmentu nabavke
 • Uspostavljanje sistema upravljanja zalihama
 • Odgovornost za zalihe
 • Odgovornost za Stock Out
 • Odgovornost za nekurentne (“mrtve”) zalihe

Definisanje politike nagrađivanja i izrada sistema nagrađivanja prodajnog tima

SOFTVERI ZA NABAVKU I LOGISTIKU

Pomoć u izboru, uvođenju ili prilagođavanju WMS softvera

Unapređivanje kompetencija menadžera nabavke

Zašto da izaberete Omega Consulting Team?

Godina poslovanja
0
Zadovoljna klijenta
0
Konsultantska projekta
0
Održana treninga
0

Imate pitanja za nas?

Pošaljite nam poruku putem formulara ili nam pišite na mejl.

  REFERENCE