Omegact

Postavljanje ciljeva prodajnog tima

Pored različitih planova prodaje, koji se smatraju osnovnim merilom postignuća u radu prodajnog tima, veliki značaj ima i postavljanje i merenje nekvantifikovanih ciljeva za prodajni tim. Ispunjavanje ovakvih ciljeva treba da obezbedi ispunjavanje postavljenih planskih prodajnih rezultata. Pošto cilj koji nije jasno definisan, merljiv, konkretizovan i ograničen vremenski ne može postati motiv koji treba dostići, neophodno je posebnu pažnju posvetiti postavljanju i definisanju ciljeva. Zato pravilno postavljanje ciljeva stvara dodatne motive kod zaposlenih i treba  da stimuliše da se postižu planirani prodajni rezultati, kratkoročno i dugoročno. U okviru toga razlikujuemo:

  •        postavljanje timskih ciljeva (kratkoročni i dugoročni)
  •        postavljanje pojedinačnih ciljeva (kratkoročni i dugoročni)