Uspostavljanje i unapređivanje prodajnih kompetencija prodavaca

Uspostavljanje i unapređivanje prodajnih kompetencija prodavaca

 

Omega Consulting Team

Omega Consulting Team

 

Svaka prodajno orijentisana kompanija mora da ima dobro obučen profesionalni prodajni tim koji poseduje neophodne prodajne kompetencije. Rad na unapređivanju prodajnih kompetencija predstavlja jedan od alata za ostvarivanje postavljenih prodajnih ciljeva i rezultata. Nivo dostignutih kompetencija direktno ukazuje koliko kompanija može očekivati od svakog pojedinca iz prodajnog tima. Prodajne kompetencije koje se postižu kombinacijom dobre edukacije i prakse daju najbolje rezultate u prodaji.

Kompetencije koje treba da posjeduje svaki prodavac:  

PRONALAŽENJE KLIJENTA USPOSTAVLJANJE KONTAKTA LIČNA PRODAJA PRAĆENJE UGOVORA 
ANALIZA TRŽIŠTATELEMARKETINGRAZJAŠNJAVANJE POTREBASTATISTIKA PRODAJE
RAD SA BAZOM KLIJENATAORGANIZACIJA LIČNOG SUSRETAPREDLOG NARUDŽBEKONTROLA
PLANIRANJEPRIPREMA PREDLOGARAD SA PRIMEDBAMARAZVOJ KLIJENATA
POTPISIVANJE UGOVORANAPLATA  PRODATOG

Svaka od ovih kompetencija je predmet pojedinčanog razvoja i za svaku pojedinačno postoji niz specijalizovanih treninga i seminara koje prodavci moraju redovno prolaziti kako bi ovladali potrebnim savremenim veštinama prodaje. Osnovna ideja je da se prezentirana znanja, tehnike I alati dosledno proveravaju u neposrednom radu prodajnog osoblja.