Omegact

Uspostavljanje i unapređivanje prodajnih kompetencija prodavaca

Svaka prodajno orijentisana kompanija mora da ima dobro obučen profesionalni prodajni tim koji poseduje neophodne prodajne kompetencije. Rad na unapređivanju prodajnih znanja predstavlja jedan od alata za ostvarivanje postavljenih prodajnih ciljeva i rezultata. Nivo dostignutih sposobnosti direktno ukazuje koliko kompanija može očekivati od svakog pojedinca iz prodajnog tima. Prodajne kompetencije koje se postižu kombinacijom dobre edukacije i prakse daju najbolje rezultate u prodaji.

PRONALAŽENJE KLIJENTA USPOSTAVLJANJE KONTAKTA LIČNA PRODAJA PRAĆENJE UGOVORA 
ANALIZA TRŽIŠTATELEMARKETINGRAZJAŠNJAVANJE POTREBASTATISTIKA PRODAJE
RAD SA BAZOM KLIJENATAORGANIZACIJA LIČNOG SUSRETAPREDLOG NARUDŽBEKONTROLA
PLANIRANJEPRIPREMA PREDLOGARAD SA PRIMEDBAMARAZVOJ KLIJENATA
  POTPISIVANJE UGOVORANAPLATA  PRODATOG

Uspostavljanje i unapređivanje prodajnih kompetencija prodavaca

Znanja koja treba da poseduje svaki prodavac:

Svaka od ovih veština je predmet pojedinačnog razvoja, i za svaku pojedinačno postoji niz specijalizovanih treninga i seminara koje prodavci trebaju redovno prolaziti kako bi ovladali potrebnim savremenim načinima prodaje. Osnovna ideja je da se prezentirana znanja, tehnike i alati dosledno proveravaju u neposrednom radu prodajnog osoblja.