Izrada biznis (poslovnog) plana

Izrada biznis (poslovnog) plana

Omega Consulting Team

 

“Nemoj ništa počinjati i preduzimati pre nego dovoljno rasudiš i dobro ne saznaš kakav će čemu biti kraj” (Dositej Obradović)

„Dobar plan koji se energično sprovodi u delo danas bolji je od savršenog plana koji će se sprovoditi sutra” (Džordž Paton)

„Akcija bez planiranja je uzrok svakom neuspehu” (Piter Draker)

Plan poslovanja ili biznis plan ili budžet… sve su ovo različiti nazivi za osnovni upravljački dokument jedne kompanije koji iskazuje u određenoj formi namere te kompanije i opravdanost ulaganja u planiranom vremenskom periodu. Pomenuti dokument treba da kvantifikuje poslovne želje i definiše potrebne resurse jedne kompanije u određenom periodu vremena, kao i mogućnosti iste te kompanije da ispuni očekivanja svih zainetersovanih strana (vlasnici, menadžment, zaposleni).

Upoznajte se za metodologijom i strukturom jednog biznis (poslovnog) plana. Osposobite se za pravilno tumačenje sopstvenih mogućnosti i naučite kako da proverite sopstvene poslovne ideje. Ovakav proaktivan odnos u odnosu na sopstvene poslovne ideje i očekivanja, sigurno će efikasnije sačuvati sredstva vlasnika ili investitora ili kreditora. U današnjim uslovima poslovanja, koje karakterišu intenzivne promene na tržištu, kao i izuzetno velika konkurencija i sve zahtevniji kupci, gotovo da je nezamislivo primeniti uspešne recepte iz prethodnih vremena – najpre investicija ili reinvesticija prethodno zarađenog, pa provera u praksi da li je ideja opravdala očekivanja, pa preduzimanje korektivnih akcija u cilju ispravljanja uočenih grešaka i nedostataka. Za ovakav scenario sve je manje prilike, ali i resursa, zato se što pre osposobite da govorite „jezikom“ planiranja da biste sačuvali sopstvenu imovinu i istovremeno stvorili preduslove za stimulisanje sopstvenih klijenata i zaposlenih. Samo jasno iskazane mogućnosti za ostvarivanje interesa svih zainteresovanih strana (vlasnici, menadžeri, zaposleni, kupci, dobavljači…) mogu obezbediti da svi pomenuti dejstvuju u željenom pravcu. U suprotnom, pojaviće se brojna nerealna očekivanja i spram njih, „genijalna“ obrazloženja za neuspehe, koji će pre ili kasnije dovesti kompaniju, ali i njene zaposlene u nepoželjnu situaciju…