Omegact

KREIRANJE ORGANIZACIONE STRUKTURE

„Sve organizacije su hijerarhijski uređene. Ljudi na svakom nivou podređeni su onima iznad njih. Otuda, organizacija predstavlja strukturiranu instituciju. Ukoliko nije strukturirano, ona predstavlja samo gomilu ljudi. Takva gomila ne može ništa da stvori, ona samo uništava stvari.”
Teodor Levit
„Pioniri menadžmenta od pre jednog veka bili su u pravu. Organizaciona struktura je neophodna. Modernoj organizaciji bez obzira da li je kompanija, građevinska služba, univerzitet, bolnica, velika crkva ili vojska, potrebna je organizaciona struktura baš kao što je i biološkoj jedinici naprednijoj od amebe potrebna struktura.“
Piter Draker

Organizaciona struktura predstavlja “skelet” bilo koje organizacije i definiše:– načine ostvarivanja definisanih izvora prihoda
– raspored poslova i aktvnosti kojim se realizuju postavljeni poslovni ciljevi (dugoročni i kratkoročni),
– nosioce izvršenja svakog od poslova ili aktivnosti,
– raspored autoriteta i odgovorosti,
– način povezivanja i koordinacije poslova i zaposlenih,
– jasno razgraničene organizacione odgovornosti između organizacionih celina,
– funkcionalne nadležnosti iz kojih postaje jasno ko šta radi,
– jasne linije organizacione odgovornosti iz kojih se vidi ko kome za šta odgovara,
– imena zaposlenih na upravljačkim pozicijama svih organizacionih jedinica,
– usaglašene opise nadležnosti za sve upravljačke pozicije,

Organizaciona struktura nije samo organizaciona shema, već obuhvata i opise poslova za sva propisana radna mesta i organizaciju i praćenje rada timova ili projekata za one poslove koji se ne mogu dodeliti samo jednom radnom mestu i za čiju realizaciju je potrebno uključiti više zaposlenih sa različitih hijerarhijskih nivoa. Poseban zadatak u postupku kreiranja organizacione strukture je da se ne dovede do prekida poslovnih procesa, uz poštovanje zahteva tehničko-tehnološke povezanosti.

REFERENCE