Pomoć pri izvođenju / izmeni informacionih sistema u poslovanju kompanije

Pomoć pri izvođenju / izmeni informacionih sistema u poslovanju kompanije

Zašto: S obzirom da funkcionisanje sistema upravljanja i kontrolinga zahteva i adekvatnu podršku kroz
IT sisteme i tehnologije, neophodno je postaviti prave zahteve prema informatičkim kućama, razviti i
uspostaviti odgovarajuću IT podršku za procese donošenja i sprovođenja odluka kroz kontroling. I najbolje
softversko rešenje koje nije prilagođeno vašim karakterstikama i zahtevima biće uzaludna investicija.
„Trash in – Trash out“. Ne verujte ni najboljim softverskim rešenjima, iako su prethodno proverena u
velikom broju kompanija, jer ista imaju upotrebnu vrijednost samo ukoliko su prilagođena specifičnim
zahtevima kompanije u cilju dobijanja informacija na osnovu kojih će se donositi upravljačke odluke!
Najveća korist od savremenih infromatičkih rešenja može se očekivati samo ukoliko na ispravan način
organizujemo mesta i način beleženja poslovnih promena i na osnovu takvih zahteva implementiramo IT
sisteme i tehnologije. S druge strane, na ovaj način se stvaraju i preduslovi za postavku stimulativnog
sistema nagrađivanja.