Omegact

Osnivanje Alijanse za implementaciju Micosoft Dynamics CRM-a u organizaciji mStart-a, članice Agrokor koncerna

29-31.01.2016. Zoran Milašinović, sertifikovani stručnjak iz oblasti prodaje i marketinga i zvanično registrovani EGP savetnik od strane Evropske banke za regionalni razvoj (EBRD), u okviru The Enterprise Growth Programme (EGP) i Business Advisory Services (BAS) , Miljan Dimitrijević i Vladimir Ćuk, konsultant sa dugogodišnjim menadžerskim iskustvom na vodećim menadžerskim pozicijama u nekoliko kompanija, kako domaćih tako i internacionalnih učestvovali su u Zagrebu na osnivanju Alijanse za implementaciju Micosoft Dynamics CRM-a u organizaciji mStart članice Agrokor koncerna.

U organizaciji mStart u Zagrebu je formirana Alijasa koju čine mStarat (Zagreb)-Info Cumulus (Zagreb)-Extreme (Beograd)-Omega Consulting Team (Smederevo) sa svrhom što većeg povećana kapaciteta i udruživanja kompetencija iz oblasti IT i Business consulting-a, a sve sa ciljem povećanja tržišnog učešća i veće uspešnosti u implementacijama Microsoft Dynamics CRM-a u kompanijama. Tri dana je rađeno u pravcu prilagođavanja razvijenog rešenja Microsoft Dynamics Solution koje je razvijala ekipa iz kompanije mStart i uspešno implementirala u nekim od Agrokor kompanija (Ledo, Jamnica, PIK Vrbovec…). Na sastanku Alijanse se govorilo o važnosti uvođenja Business consulting-a u pripremi kompanija za uvođenje CRM-a kao jednom od ključnih koraka u pravcu podizanja svesti u kompanijama o važnosti dobre pripreme koja utiče na stepen uspešnosti implementacije sistema. Konsultatnti iz Omega Consulting Team-a su kolegama iz IT kompanija članica Alijanse predstavili kompletan koncept pripreme zasnovan na metodološkom pristupu sređivanja 5 ključnih procesa:

  1. PROCES RAZRADE STRATEGIJE
  2. PROCES STVARANJA VREDNOST
  3. PROCES VIŠEKANALNE INTEGRACIJE
  4. PROCES UPRAVLJANJA INFORMACIJOM
  5. PROCES OCENJIVANJA EFEKTIVNOSTI

Svaki od procesa predstavljen je kroz korake koje je važno pripremiti pre uvođenje sistema i pokazani su casse study iz kompanija u kojima se radila priprema. Ocenjeno je sa strane svih učesnika da je neophodno da u procesu pregovaranja sa potencijalnim klijentima se ukaže na važnost prvog koraka koji je vezan za pripremu i ponudi kompanijama Business consulting kao vrednost koja se višestruko isplati u daljim fazama implementacije CRM-a. Na sastanku su takođe precizirani i usvojeni principi funkcionisanja Alijanse u budućnosti što predstavlja jedan od važnijih koraka ka uspešnoj saradnji.

Ideju i pripremu je podržala kompanija Microsoft čije predstavnik bio prisutan na sastanku Alijanse.

REFERENCE