Omegact

Otvoreni seminar – Procena potencijala zaposlenih

U maju mesecu održali smo otvoreni seminar na temu Procena potencijala zaposlenih. Njemu su prisustvovali vlasnici malih firmi, upravnici sektora u okviru srednjeg preduzeća do HR-a velike kompanije.

Na treningu smo učili kako da otkrijemo motivatore kod zaposlenih, kako oni razmišljaju, koji su njihovi “talenti” koje imaju a koje ne znamo i samim tim ne koristimo. Takođe, učili smo da prepoznamo šta je važno kod selekcije novozaposlenih. Takođe, kako oglasom da privučemo najadekvatnije kandidate i kako u razgovoru da procenimo njihovu motivisanost za posao na koji su se prijavili. Bilo je tu i drugih brojnih tema. još mnogo toga.

Zašto je važna procena potencijala zaposlenih?

Kada se dobro prepozna potencijal svakog zaposlenog, ostvaruje se ključni preduslov za postizanje najboljih pojedinačnih rezultata. To znači da rad svake osobe najviše pokreću unutrašnji motivatori koje treba prepoznati kroz njene kompetencije i stimulisati na odgovarajući način. Od toga kako je vodite i usmeravate zavisi da li će biti iskorišćen pun potencijal jedne osobe.

Procena potencijala zaposlenih i tumačenje ovih analiza su najbolje smernice za razvoj i izgradnju efikasnih timova. Od toga da li je dobra procena može da zavisi kvalitet rada i motivacija, ne samo pojedinaca, već i čitavih timova. Pa i kompanija u celini. Zbog toga smo na seminaru obradili ovu kompleksnu i vrlo značajnju temu za poslovne organizacije.

REFERENCE