Omegact

Praktični alati, zadovoljni polaznici “Organizacija i upravljanje prodajom” u Omega Consulting trening centru

Miljan Dimitrijević i Vladimir Ćuk održali su predavanje na temu “Organizacija i upravljanje prodajom” u prostorijama Omega Consulting trening centra. Cilj ovog seminara je bio da se kroz kombinaciju predavanja, velikog broja praktičnih vežbi i praktičnih primera osposobe polaznici da samostalno analiziraju potencijale, kreiraju prodajne strategije i uspešno vode prodajne timove.

Neki od komentara učesnika bili su:

Mladen Mladenović

Na treningu mi se dopalo: planiranje prodaje, strategija prodaje, sistem nagrađivanja.

Lejla Kurtović

Veći deo treninga ću moći da primenim u praksi, posebno jer u budućnosti mojoj firmi sledi kreiranje planova prodaje, a to je ono o čemu sam imala jako malo informacija.

Zorica Reljić

Na treningu mi se dopalo: izrada plana prodaje, klasifikacija kupaca, upravljanje bazom klijenata, stimulacija zaposlenih.

Vladimir Oro

Dopalo mi se što je bilo dosta konkretnih primera, u kombinaciji sa postojećim znanjima mogu da mi pomognu da unapredim sebe i posao kojim se bavim.

Mirko Asanović

Na treningu bih pozitivno ocenio: merenje i planiranje, stimulaciju prodajne sile, novine u upravljanju prodajom.

Marko Stojanović

Zanimljivi primeri uspešnih kompanija iz različitih sektora koje se bave prodajom.

Stefanović Olivera

Sve je interesantno i praktično primenjivo, vežbe naročito.

Vanja Vujadinović

Dopalo mi se što sam stekla mnoga saznanja iz oblasti menadžmenta prodaje i što ću sigurno primenjivati u praksi. Dopalo mi se učenje kroz različite primere i detaljno objašnjavanje, takođe praktičan deo u kome smo svi učestvovali.

Nevena Ristić

Dopali su mi se konrektni primeri i kriterijumi za kategorizaciju kupaca, detaljno objašnjenje sistema nagrađivanja kupaca i prodavaca, kao i spremnost predavača da odgovori na pitanja.

Momčilo Čikić

Na treningu bih posebno pohvalio: strategiju i planiranje prodaje, politiku prodaje, praćenje realizacije prodaje i naplate, definisanje nagrađivanja.