5 NAČINA DA POVEĆATE PRODAJU BEZ ULOŽENOG DINARA

dvodnevni otvoreni ili inhouse seminar

saznajte više

Da li prodajete ili vaši klijenti kupuju od vas?

U današnje vreme hiperprodukcije, kada se brzina tržišnih promena povećala više od 100 puta u odnosu na period od pre 30 godina, organizacija prodajnog procesa postala je pravi izazov za sve kompanije koje se bore za povećanje tržišnog učešća. U vremenu „rata cena“, gubitak udela na tržištu je nešto što se dešava na dnevnom nivou.

U takvim uslovima zadatak svakog prodajnog tima je prilagođavanje tržišnim uslovima, što podrazumeva osim dobre organizacije i primenjivanje savremenih prodajnih alata koji služe za povećanje prodaje.

Osavremenjavanje rada prodajnih timova moguće je kroz konstantno podizanje kompetencija prodajnog personala.

Šta možete da očekujete od dvodnevnog treninga 5 načina da povećate prodaju bez uloženog dinara?

N

ovaj trening ima za cilj da vas, kroz niz praktičnih vežbi, primera i alata, osposobi da na najlakši i najbrži način utičete na povećanje prodaje u svojim kompanijama

 

rezultat je dugotrajnog istraživanja stučnjaka koji su iz prakse više kompanija izvukli i rangirali 5 ključnih načina potrebnih da bi se uticalo na povećanje prodaje, a da za to nisu potrebna posebna ulaganja

osim alata i primera iz prakse, učesnici će moći da ponesu sa sobom i primere iz svoje prakse, koji će se na treningu obraditi kao Case study, sa preporukama šta treba unaprediti

Koje teme obrađuje trening 5 načina da povećate prodaju bez uloženog dinara?

Upoznajte se sa tehnikama Cross & Up Selling
 • Šta je Cross Selling?
 • Šta je Up Selling?
 • Zašto je Cross Selling prodaja potrebna prodavcu?
 • Zašto je Cross Selling prodaja potrebna kupcu?
 • Kako organizovati Cross Selling prodaju?
 • Problemi na putu efektivnih Cross Selling prodaja
 • Kombinacije Cross/Up Selling prodaja
 • Kako rešavati probleme Cross Selling prodaje?
 • Koliko propuštamo zaraditi kada nema Cross Selling prodaje?
 • Kako odabrati proizvode za Cross Selling?
Ono što ste prodali morate i naplatiti
 • Politike naplate potraživanja
 • Klasifikacija grupa “neplatiša” prema riziku (R) i hitnosti (H)
 • Načini na koje “sprovodimo” proces naplate potraživanja
 • Struktura i strategija poziva za naplatu
 • Kreiranje strategija za naplatu potraživanja
Povećajte obim saradnje sa ključnim kupcima
 • Ko su ključni kupci?
 • Zašto je važno dobro upravljanje ključnim kupcima?
 • Kako doći do segmentacije klijenata i utvrditi ko su naši ključni klijenti?
 • Osnovna pravila održive segmentacije.
 • Kategorizacija klijenata unutar segmentirane baze
 • Zašto nam je potrebna kategorizacija klijenata?
 • Kriterijumi za kategorizaciju klijenata
 • Kako izabrati najbolju strategiju za rad sa ključnim kupcima.
 • Dugoročna analiza
 • Šta je konkretizovani prodajni cilj?
 • Kriterijumi za konkretizovan prodajni cilj
 • Osobe koje utiču na donošenje odluka
 • Stepen uticaja osoba koje utiču na donošenje odluka
 • Vrste konkurencije
 • Jake i slabe strane konkurencije
 • Položaj nasuprot konkurencije
 • Profil idealnog klijenta
 • Poređenje sa profilom idealnog klijenta
Isplanirajte efikasnu pregovaračku strategiju
 • 5 faza pregovaranja (Priprema; Diskusija; Predlog; Pogađanje; Sporazum)
 • Procena i važnost želja
 • Priprema za pregovaranje
 • Priprema za kompleksne scenarije kako bi mogli odbraniti vlastite interese i pozicije u susretu sa teškim pregovaračima
 • Početna i krajnja pozicija pregovaranja
 • Diskusija kao najvažniji dio vođenja pregovora
 • Kako otvoriti diskusiju i oko čega se raspravlja?
 • Pripremanje predloga
 • Kako iznositi predloge
 • Tehnike uspešnog pogađanja-pravila u pogađanju
 • Sporazum – ključne tačke sporazuma
Upravljajte odnosima sa klijentim (CRM strategija)
 • Uloga CRM-a
 • Zablude vezane za CRM
 • Opredeljenje za CRM
 • Vrste CRM-a
 • Pet  ključnih procesa važnih za uvođenje  CRM koncepta:
 1. proses razrade strategije
 2. proces stvaranja vrednosti
 3. proces višekanalne integracije
 4. process upravljanja inforamacijama
 5. process merenja efektivnosti

Ko su predavači treninga 5 načina da povećate prodaju bez uloženog dinara?

Zoran Milašinović

Partner i osnivač Omega Consulting Team-a, i profesionalni konsultant, sa preko 10 godina konsultantnskog rada dominantno na domaćem tržištu i tržištima Istočne Evrope.

Poslovna znanja je unapređivao radom na različitim menadžerskim pozicijama u internacionalnim kompanijama (Zepter International i Orbit Handels GmbH). Zvanično registrovani EGP savetnik od strane Evropske banke za regionalni razvoj (EBRD), u okviru The Enterprise Growth Programme (EGP) i Business Advisory Services (BAS) AD. MicrosoftBussines Partner za uvođenje CRM.

Miljan Dimitrijević

Menadžersku karijeru započeo u kompaniji McDonalds pre 19 godina, bio jedan od najmlađih upravnika restorana, a karijeru je nastavio u sopstvenoj marketinškoj agenciji.

Od 2010. se bavi isključivo konsultantskim radom u okviru Omega Consulting Team-a u oblastima: organizacije preduzeća, organizacije prodaje, marketing, upravljanje prodajnim timovima, kao i upravljanja kompanijama u neposrednom radu sa vlasnicima ili top menadžmentom.

Kome je trening 5 načina za povećanje pordaje bez uloženog dinara namenjen?

direktorima prodaje

menadžerima prodaje

prodavcima u veleprodaji i maloprodaji

prodavcima i drugim zaposlenima koji žele da unaprede već stečena znanja i iskustvo sa onim što su trendovi u današnjoj prodaji

mladim perspektivnim prodavcima koji sebe i svoju karijeru vide u svakodnevnom dokazivanju i građenju sopstvenog stila i autoriteteta u prodaji

menadžerima marketinga i zaposlenima u marketingu

svim menadžerima koji pružaju bilo koji oblik podrške prodaji i marketingu

Zašto da izaberete Omega Consulting Team?

 

godina poslovanja

zadovoljnih klijenata

konsultantskih projekata

održanih treninga

Zainteresovani za ovaj seminar?

Pošaljite nam vaše podatke, a mi ćemo vas obavestiti o tome na koji način i kada možete da pohađate seminar 5 načina da povećate prodaju bez uloženog dinara.