Omegact

Prodajne i liderske veštine kao umetnost poslovanja

Omega Consulting tim jesenja sezona edukacija

Ostalo do kraja kalendarske 2023.godine. Omega Consulting tim sumira utiske iz druge polovine kalendarske godine. Jesenja sezona edukacija koja je započela u septembru se polako privodi kraju. Fokus ove sezone bile su prodajne i liderske veštine. Svi otvoreni treninzi su završeni, preostale su još in-house edukacije kod naših partnera koji neumorno rade i pripremaju se za novu poslovnu godinu.

I u ovoj sezoni bilo je dosta interesantnih tema, deljenja znanja, iskustava. Bilo je i inovacija u vidu soft skills radionica koje kombinuju trening i dosta praktičnog rada, kroz vežbe i simulacije. Imperativ je svakako bio da se polaznicima edukacija prenesu praktična znanja i veštine, da se upoznaju sa primerima dobre prakse i da unaprede svoje organizacije, procese i kompetencije.

U nastavku predstavljamo sumiran prikaz sezone koja je za nama. Već pripremamo planove za onu koja dolazi 2024.godine. Pratite nas pažljivo i otkrijte koja je to oblast u kojoj želite da zablistate u narednoj i godinama koje dolaze!

PREDAVANJA

Velpro Akademija - Gostujuće predavanje - Novembar 2023.

Svake sezone članovi našeg tima učestvuju kao gostujući predavači, na ustanovama za formalno i neformalno obrazovanje, kao i biznis skupovima. Ove sezone je to bila Velpro Akademija za edukaciju maloprodajnih lanaca, u organizaciji Mercator Srbija. Predavački tim na Velpro Akademiji činili su Miljan Dimitrijević, Nikola Šaranović i Saša Marjanović.

Edukaciji koja je organizovana 1.novembra 2023.godine je prisustvovalo preko 100 vlasnika maloprodajnih lanaca. Na događaju su prezentovane najnovije teme iz retail industrije. Omega Consulting treneri i predavači su polaznicima održali predavanja unapređujući njihova znanja u pogledu upravljanja nabavkom, upravljanja zalihama i upravljanja asortimanom.

CONSULTING

ICI Industrijski inženjering

Za naše partnere iz kompanije ICI čije su delatnosti proizvodi za zavarivanje i pružanje inženjeringa i izvođenja radova obavili smo konsultantski projekat. Projekat „Strategija uvođenja novog proizvoda“ je obuhvatao i seriju konsultantskih sesija u kombinaciji sa edukacijama. Neke od trening-radionica su bile Time management, Strategija davanja feedbacka, Sales Leadership, Komunikacione veštine i dr.

Na projektu su radili članovi našeg tima Nada Niklanović i Nikola Šaranović. Utisci naših poslovnih partnera su veoma pozitivni, kao i efekti dosadašnje saradnje na ovom projektu. Očekuje nas analiza dosadašnjeg rada kao i identifikacija polja razvoja u okviru kojih će se odvijati buduća saradnja.

DB Tires

Za partnere iz kompanije DB Tires realizujemo konsultatntski projekat „Organizacija i upravljanje prodajom po CRM metodologiji“. Cilj ovog projekta je unapređenje sistema korisničkih odnosa kao i tržišne konkurentnosti. Upotrebom CRM alata se dodaje vrednost proizvodu, kreira se vrednost za kupce. Klijentima omogućava centralizovani proces prodaje i sagledavanje doživljaja kupca uz ispitivanje tržišta i prikupljanje povratnih informacija.

U ime Omega Consulting tima projekat realizuju naši konsultanti Nikola Šaranović i Zoran Milašinović. Projekat je u početnoj fazi razvoja, ali su naši konsultanti uradili dubinsku analizu na osnovu koje obavljaju projektne aktivnosti. Očekuje nas kraća praznična pauza nakon čega se nastavlja sa ozbiljnim radom.

Pring

Za naše partnere iz kompanije Pring iz Laktaša nastavila se realizacija izazovnog projekta „ Upravljanje magacinskim poslovanjem – WMS“. Ovaj konsultantski projekat koji je za njih realizovan je još jedan u nizu projekata koji je pomogao kompaniji Pring da poveća svoje rezultate na tržištu. Realizacija ovog projekta koji traje već godinu dana, nastavila se i u jesenjem periodu i nalazi se u završnoj fazi.

Konsultant Omega Consulting tima koji vodi ovaj projekat je Radmila Todorović. Radionice su se odvijale kod klijenta gde je na sesijama rađeno sa članovima tima našeg partnera. Projekat je veoma pozitivno ocenjene, a učesnici su istakli da stečeno znanje i rezultate mogu odmah da primenjuju u svojoj praksi.

IT Labs

Omega Consulting tim konsultanti radili su na izazovnom projektu sa kompanijom IT Labs. Projekat se tiče primene leadership veština u IT industriji. Teme koje su bile dubinski obrađene i prilagođene za praktičan rad u IT branši su Komunikacija i liderske veštine, Time Management i Negotiation skills. Pored njih bile su i Donošenje odluka, Conflict Management, Javni nastup i prezentacija, i Change Management.

Predstavnici Omega Consulting tima na projektu su bili Nada Niklanović, Ruža Lukić i Nikola Šaranović. Nada Niklanović i Ruža Lukić su kao konsultanti učestvovale na kreiranju tema i pisanju treninga, razvijajući koncept i sadržaje edukacija za IT profesionalce. Nikola Šaranović je bio konsultantska podrška i co-trener za prevod treninga na engleski jezik i podrške u adaptaciji programa treninga.

IN-HOUSE EDUKACIJE

Input

Za naše partnere iz kompanije Input sprovedena je edukacija na temu „Definisanje prodajnog procesa i upravljanje istim“. Znatno veći značaj ima realizacija inovativnog Leadership programa u 5 modula, čija je realizacija trajala dva meseca. Po završetku Leadership programa učesnici su dobili sertifikate za module na kojima su učestvovali, a oni koji su završili celokupan program stekli su Omega Leadership sertifikat.

Projekat su realizovali članovi Omega Consulting tima Nada Niklanović i Zoran Milašinović. Projektni deo koji se tiče prodajnih procesa realizovao je Zoran Milašinović. Kreator Leadership programa i trener bila je Ruža Lukić. Projektna saradnja sa partnerima iz kompanije Input se nastavlja a dalji rad će uz dosadašnje trenere preuzeti i Radmila Todorović, Ruža Lukić i Vladimir Petrović.

Simel

Za partnere iz kompanije Simel rađene su radionice za povećanje kompetencija iz prodaje i komunikacija. Ove radionice su obuhvatale teme SPIN tehika, Rešavanje prigovora, Veštine vođenja pregovora u prodaji, Komunikacione i liderske veštine. Realizacija radionica je započela tokom oktobra i odvijaju se jednom mesečno u bloku od 2 radna dana.

Realizaciju radionica u ime Omega Consulting tima radili su konsultanti Radmila Todorović i Ruža Lukić. Utisci polaznika sa edukacija su veoma pozitivni. Ističu da su kroz edukacije dobili korisne i praktične alate. Kao i da su kroz interaktivne sesije i razmenu iskustava sa kolegama dodatno unapredili svoja znanja i praktične veštine.

Mtel

Kod naših partnera u kompaniji Mtel su rađene specijalizovane radionice za timove prodaje rezidencijalnim i poslovnim korisnicima za unapređenje prodaje usluga. Teme koje su na radionicama obrađivane su Veštine prezentovanja kompleksnih usluga, Veštine prodaje kompleksnih usluga, Prodaja usluga veće vrednosti.

U ime Omega Consulting tima edukacije su realizovali Miljan Dimitrijević, Radmila Todorović i Zoran Milašinović. Radionice su se odvijale u više termina, u vidu blokova od dva radna dana. Polaznici su vrlo pozitivno ocenili radionice. Posebno ističu da su im donele nova saznanja i tehnike kada su u pitanju prodajne veštine. Takođe da su stekli potpuno praktične veštine.

MS Mobile

Za partnere iz kompanije MS Mobile realizovane su radionice čiji je cilj bio unapređenje prodajnih procesa i dodavanje vrednosti kupcima. Teme koje su obrađivane su Savremene prodajne veštine , Veštine Cross/Up Selling, Primena politika prodaje u praksi, Pregovaranje u prodaji, Tehnike pridobijanja klijenata veće vrednosti, Upravljanje nabavkom i zalihama.

Konsultanti koji su radili na realizaciji radionica u ime Omega Consulting tima su Nada Niklanović i Miljan Dimitrijević. Za klijente su ove teme na kojima se radilo strateški bitne, tako da je pristup sa njihovim polaznicima bio vrlo dinamičan uz punu interaktivnost. Polaznici su vrlo pozitivno ocenili edukacije i istakli da su im praktične veštine korisne za dalji rad.

Galenika Fitofarmacija

Za naše partnere iz kompanije Fitofarmacija realizovana je program- edukacija SPIN tehnika u 3 faze. Edukacija je obuhvatala sve tri faze ove prodajne tehnike. Cilj ove edukacije je da tehnikama postavljanja pitanja zaposleni ostvare što bolje prodajne rezultate. Takođe, da na prvom mestu razviju svoje prodajne i pregovaračke veštine.

Rad na realizaciji ovog projekta u ime Omega Consulting tima preuzeli su Miljan Dimitrijević i Saša Marjanović. Povratne informacije učesnika su veoma pozitivne, kako za sam koncept edukacije tako i za predavače. Akcenat najviše stavljaju na praktičnost vežbi i odličnim primerima iz parkse koji unapređuju rad u realnim situacijama.

Mercator

Sa našim partnerima iz kompanije Mercator se radilo na Velpro akademiji „Obuka za partnere“. Ovaj program se sastojao od upravljanja nabavkom i zalihama, preko kratkog programa iz finansija, do upravljanja asortimanom u maloprodajnim objektima. Izuzev ovog predavanja saradnja se odvijala i kroz interne edukacije u oblasti upravljanja nabavkom i zalihama.

U ime Omega Consulting tima predavači na Velpro akademiji bili su Miljan Dimitrijević, Nikola Šaranović i Saša Marjanović. Interne edukacije je za Mercator realizovao Miljan Dimitrijević. Edukacije su imale za cilj da unaprede znanja i veštine svih aktera koji učestvuju u poslovanju maloprodajnih lanaca. Sa te strane predavači su dobili veoma pozitivne ocene i utiske.

Digital City

Za partnere iz Digital City iz Sarajeva rađeno je u jesenjem periodu više obuka vezanih za procese upravljanja ljudima i organizacijom. Takođe su rađene i obuke iz oblasti „Upravljanja nabavkom i zalihama“.

Konsultanti i predavači Omega Consulting tima koji vode ove obuke  su Ruža Lukić i Radmila Todorović. Predavačke aktivnosti se odvijaju kroz online sesije sa našim partnerima, kao i edukacijama koje se odvijaju in-house.

NIS (Naftna industrija Srbije)

Kao jedna od poslednjih in house edukacija u ovoj godini odražana je radionica „Veštine pregovaranja sa teškim klijentima“. Ova trening-radionica se održava u kompaniji NIS u kontinuitetu već 3 i više godine sa velikim uspehom. Za taj period ovu obuku je prošlo više desetina polaznika i to govori o kvalitetu same edukacije.

Edukaciju je vodio naš kolega Miljan Dimitrijević, koji je kroz metodološki pristup i praktične vežbe preneo svoja znanja iskustva na polaznike. Odzivi učesnika su potvrdili, da je ovo tema koja će sigurno biti i dalje aktuelna za sve one koji je nisu prošli.

Bisa marketi

Za naše partnere iz kompanije Bisa market realizovane su edukacije u vidu radionica iz oblasti unapređenja organizacije. Teme radionica su bile Organizacija rada maloprodanih objekata, Veštine upravljanja maloprodajnim objektom, Komunikacione i liderske veštine. Cilj ovih edukacija je da se unaprede praktične veštine zaposlenih i unapredi efikasnost u radu i operacijama.

U ime Omega Consulting tima realizaciju edukacija obavili su Nada Niklanović, Nikola Šaranović i Saša Marjanović. Radionice su ocenjene veoma pozitivno jer kako ističu u svojim utiscima doprinose razvoju ličnih veština kao i timske komunikacije. Posebne pohvale su upućene za predavača Nikolu Šaranovića koji radi na terenu sa članovima tima.

OTVORENI TRENINZI

„Upravljanje nabavkom i zalihama“ – Oktobar 2023.

Otvoreni trening „Upravljanje nabavkom i zalihama“ je organizovan 17-18.oktobra 2023.godine u prostorijama Omega Consulting edukativnog centra u Zemunu. Polaznici su imali priliku da nauče kako da upravljaju nabavkom i  kako da kontrolišu tok procesa nabavke. Upoznali su se i sa vođenjem zaliha, i optimizacijom svojih zaliha.

Edukaciju su realizovali treneri Miljan Dimitrijević i Nikola Šaranović. Polaznicima su osim alata i tehnika predstavili dosta primera iz praksi i studija slučaja. Utisci polaznika su veoma pozitivni i ističu da je trening dosta sadržajan. Pored toga polaznicima je pružio dosta novih saznanja i korisnih informacija u pogledu uticaja finansija na rad organizacije.

"Finansije za nefinansijere" - Decembar 2023.

Otvoreni trening „Finansije za nefinasijere“ je organizovan 07-08.decembra 2023.godine u prostorijama Omega Consulting edukativnog centra u Zemunu. Ova edukacije je polaznicima pružila dubinska znanja iz oblasti upravljanja finansijama. Usvojili su brojne metodologije, tehnike i alate kojima se prate indikatori koji utiču na finansijsko poslovanje organizacije.

Edukaciju su realizovali treneri Srđan Sladoje i Nikola Šaranović. Kroz vrlo dinamične i interaktivne radionice sa učesnicima su prolazili kroz brojne primere iz njihove svakodnevne prakse. Polaznici su se vrlo pozitivno izjasnili o edukaciji. Najveći akcenat su stavili na stručnosti predavača i njihovoj ekspertizi kada je u pitanju upravljanje finansijama i poslovanjem.

Za kraj: Ukoliko želite da unapredite prodaju Vaše kompanije, i donosite kvalitetne odluke na bazi jasno formiranih kriterijuma, obratite nam se za podršku. Pišite nam.

IMATE PITANJA ZA NAS? VOLELI BISMO DA IH ČUJEMO